CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Broszury Results Pack

Polski PL

Innowacyjne badania finansowane przez UE pomagają nam zrozumieć skomplikowaną sytuację polityczną na świecie

Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego będą prawdopodobnie postrzegane przez przyszłych historyków jako najważniejsze wybory w historii UE ze względu na wyjątkowy kontekst polityczny naszych czasów i powiązane z nim wyzwania dla demokracji. To dlatego innowacyjne badania w dziedzinie nauk społecznych spełniają kluczową rolę, pomagając nam zrozumieć zmieniające się tendencje w zakresie demokratycznego uczestnictwa w XXI wieku. Niniejsza broszura Results Pack prezentuje zatem 11 finansowanych przez UE projektów, które pomagają nam lepiej poznać skomplikowany świat polityki oraz poglądy obywateli na ich zmieniającą się rolę w tym świecie.

SPOŁECZEŃSTWO

© smartboy10, iStock

Rok 2019 można nazwać rokiem wyborów demokratycznych: w samej Europie, oprócz wyborów do Parlamentu Europejskiego, w co najmniej 15 państwach członkowskich UE odbędą się wybory krajowe (samorządowe, regionalne, parlamentarne lub prezydenckie). Poza UE wybory już się odbyły lub odbędą się w tym roku m.in. w Argentynie, Australii, Kanadzie, Indiach, Indonezji, Izraelu, RPA, Szwajcarii i na Ukrainie. Pod koniec 2019 roku Stany Zjednoczone będą szykować się do wyborów prezydenckich w 2020 roku, w których stoczy się walka pomiędzy urzędującym prezydentem Donaldem Trumpem a jego przeciwnikiem z Partii Demokratycznej. Patrząc zatem z perspektywy odbywających się obecnie procesów demokratycznych, demokracja ma się całkiem dobrze, lepiej niż alternatywne systemy.

Wyzwania naszych czasów

Jednocześnie, zwłaszcza od 2016 roku, byliśmy świadkami wyborów i referendów, w których dominującą rolę odegrały kampanie dezinformacyjne i fałszywe wiadomości rozpowszechniane na niespotykaną dotąd skalę, podważając zasadę świadomego uczestnictwa. W szerszym kontekście, demokratyczny świat zalała fala protestów i poglądów populistycznych, które zmieniły scenę polityczną w wielu krajach demokratycznych i wpłynęły na zaangażowanie polityczne obywateli. Niektóre z tych tendencji wywodzą się z kryzysu finansowego i gospodarczego z końca lat 2000, który pogłębił nierówności, zmusił wiele rządów do wprowadzenia polityki oszczędnościowej, zapoczątkował stagnację poziomu życia i doprowadził do silnej nieufności obywateli do rzekomych „elit politycznych”. Na szczególną uwagę zasługuje rola nowych technologii w kształtowaniu uczestnictwa w życiu politycznym we współczesnym świecie. Media społecznościowe połączyły miliardy ludzi w sposób, jaki jeszcze kilka lat temu był nie do pomyślenia, umożliwiając rozpowszechnianie informacji (w tym tych fałszywych), opinii i wiadomości wśród użytkowników z całego świata w przeciągu zaledwie kilku minut. Technologia zmienia też formy demokratycznego uczestnictwa. Na przykład w ostatnich latach wiele krajów wprowadziło elektroniczne maszyny do głosowania, które zastąpiły tradycyjne metody oddawania głosu. Rośnie też popularność bezpośrednich form demokracji, rozwijanych dzięki postępowi w technologiach cyfrowych, oraz aktywność w mediach społecznościowych ukierunkowana na ochronę przed złośliwymi botami i fałszywymi informacjami.

Innowacyjne badania naukowe = lepsze zrozumienie, lepsze rezultaty, lepsza polityka

W tak niespokojnych politycznie czasach istotne jest, aby innowacyjne badania w dziedzinie nauk społecznych były źródłem neutralnych analiz opartych na faktach, nowatorskich rozwiązań na rzecz poprawy systemów demokratycznych oraz informacji pomagających w opracowywaniu polityki opartej na dowodach. Z tego powodu unijny program „Horyzont 2020”, realizowany m.in. dzięki grantom Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) i programu „Maria Skłodowska-Curie”, w pełni wspiera najzdolniejszych europejskich badaczy w dziedzinie nauk społecznych. W najnowszym wydaniu broszury CORDIS Results Pack, poświęconym wyborom i demokratycznemu uczestnictwu, prezentujemy 11 finansowanych przez UE projektów, które pomagają nam lepiej zrozumieć czynniki wpływające na zakres i przyszły kierunek demokratycznego uczestnictwa. Wśród najciekawszych projektów warto wymienić projekt POLPART, którego zespół skupił się na zbadaniu, w jaki sposób i dlaczego ludzie angażują się w politykę i jakie ma to przełożenie na bieżące działania w kierunku wzmocnienia i ochrony naszych demokratycznych wartości dla przyszłych pokoleń. Projekt POLCON ukierunkowany był na zrozumienie wpływu, jaki wielka recesja z lat 2008-2009 wywarła na kształtowanie się konfliktu politycznego w Europie. Tymczasem zespół finansowanego przez ERBN projektu SEEV, realizujący też kolejny projekt SEEVCA, opracował prawdziwie innowacyjny system głosowania elektronicznego, który, jeśli zostanie rozpowszechniony, ma szansę odbudować zaufanie społeczeństwa do procesu demokratycznego w czasach zdominowanych przez postawy sceptyczne. Zajmujący się podobną tematyką zespół projektu Civiciti przetestował i skutecznie wdrożył własną technologię elektronicznego głosowania, z której już korzysta wiele hiszpańskich gmin i która wkrótce może trafić do Ameryki Łacińskiej. Skuteczna integracja dzisiejszej młodzieży ze społeczeństwem była celem badań w ramach projektów CATCH-EyoU, PARTISPACE i PROMISE, zwłaszcza ze względu na to, że to właśnie młodzi Europejczycy najbardziej ucierpieli z powodu kryzysu. Z kolei prace nad projektem BOTFIND zaowocowały stworzeniem agregatora śmieciowych informacji, który wyświetla artykuły pochodzące z niewiarygodnych źródeł, rozpowszechniane za pośrednictwem Facebooka. Zespół projektu ma nadzieję, że ich narzędzie pomoże walczyć z coraz poważniejszym problemem dezinformacji w mediach społecznościowych.