Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy z Instytutu Maxa Plancka odkrywają nową cząsteczkę organiczną w kosmosie

Naukowcy z Instytutu Radioastronomii im. Maxa Plancka (MPIfR) odkryli w przestrzeni kosmicznej cząsteczkę przypominającą aminokwas. W swym artykule opublikowanym w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics opisują, że cząsteczkę aminoacetonitrylu wykryli o w olbrzymim obłoku gazowy...

Naukowcy z Instytutu Radioastronomii im. Maxa Plancka (MPIfR) odkryli w przestrzeni kosmicznej cząsteczkę przypominającą aminokwas. W swym artykule opublikowanym w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics opisują, że cząsteczkę aminoacetonitrylu wykryli o w olbrzymim obłoku gazowym o nazwie "Large Molecule Heimat" w pobliżu środka galaktyki w gwiazdozbiorze Strzelca. Aminoacetonitryl udało się zidentyfikować dzięki zlokalizowanemu na południu Hiszpanii 30-metrowemu radioteleskopowi. Odkrycie zostało następnie potwierdzone przez dwa układy radioteleskopów we Francji i Australii, o dziesięciokrotnie większej rozdzielczości przestrzennej. Astronomowie biorący udział w badaniu dokonali odkrycia podczas analizy linii spektralnych emitowanych przez złożone cząsteczki w "Large Molecule Heimat". Atomy i cząsteczki emitują światło o określonych częstotliwościach, którym odpowiadają charakterystyczne linie w widmie promieniowania. Poprzez analizę linii spektralnych astronomowie mogą ustalić skład chemiczny obłoków kosmicznych. Im bardziej złożona jest dana cząsteczka, tym bardziej skomplikowana charakterystyka promieniowania. W konsekwencji cząsteczki emitują wiele linii spektralnych. Jednocześnie linie te są bardzo słabe, a przez to trudne do znalezienia w "gąszczu" linii widma. "Mimo to udało nam się przyporządkować 51 bardzo słabych linii do cząsteczki aminoacetonitrylu" - mówi Arnaud Belloche, naukowiec z MPIfR i główny autor artykułu opisującego badanie. Mimo że od 1965 r. astronomowie zidentyfikowali w przestrzeni międzygwiazdowej ponad 140 cząsteczek (w większości organicznych lub bazujących na węglu), przez długi czas bezskutecznie poszukują obecności najprostszego aminokwasu, glicyny. Tymczasem, zdaniem naukowców, aminoacetonitryl może być bezpośrednim prekursorem glicyny. "Znalezienie aminoacetonitrylu bardzo poszerzyło naszą wiedzę na temat chemii gęstych, gorących obszarów formowania gwiazd. Jestem pewny, że w przyszłości uda nam się zidentyfikować w gazie międzygwiazdowym jeszcze więcej, nawet bardziej złożonych, cząsteczek organicznych. Mamy już kilku kandydatów" - dodaje Karl Menten, dyrektor MPIfR i kierownik grupy badawczej "Millimetre and submillimetre". Poszukiwania międzygwiazdowych aminokwasów są kluczowe dla zrozumienia pochodzenia życia na Ziemi, są one bowiem budulcem białek, bez których ewolucja życia nie byłaby możliwa . Dotychczas aminokwasy znajdowano w meteorytach spadających na Ziemię, nigdy natomiast w przestrzeni międzygwiazdowej.

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły