Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Międzynarodowe Konsorcjum ds. Ludzkiego Mikrobiomu rozpoczęło działalność

Naukowcy z całego świata ogłosili utworzenie Międzynarodowego Konsorcjum ds. Ludzkiego Mikrobiomu (IHMC). Nowa inicjatywa łączy najwybitniejsze umysły i ostatnie osiągnięcia naukowe ze wszystkich zakątków świata w celu określenia roli ludzkiego mikrobiomu w kontekście ochrony ...

Naukowcy z całego świata ogłosili utworzenie Międzynarodowego Konsorcjum ds. Ludzkiego Mikrobiomu (IHMC). Nowa inicjatywa łączy najwybitniejsze umysły i ostatnie osiągnięcia naukowe ze wszystkich zakątków świata w celu określenia roli ludzkiego mikrobiomu w kontekście ochrony zdrowia i walki z chorobami. Mikrobiom to genomy wszystkich mikroorganizmów, które żyją wewnątrz naszego ciała lub na nim. Naukowcy oceniają, że liczba komórek drobnoustrojów przewyższa liczbę komórek ludzkich o dziesięć razy. Pomimo tak przeważającej ilości, większość z nich nie została zbadana przez naukowców, a w związku z tym ich wpływ na rozwój, fizjologię, immunologię i dietetykę człowieka jest w znacznej mierze nieznany. Tutaj właśnie IHMC ma do odegrania niebagatelną rolę. Za pośrednictwem konsorcjum, wyniki badań ostatnio prowadzonych projektów będą udostępniane bez ograniczeń całej społeczności naukowej. IHMC jest najnowszą instytucją powstałą w ramach inicjatyw wymiany danych. We wrześniu br. najwyżsi rangą przedstawiciele amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) i Komisji Europejskiej podpisali list intencyjny, w którym obie strony postanawiają połączyć dane z projektu prowadzonego przez NIH nad ludzkim mikrobiomem z danymi pochodzącymi ze wspólnotowego projektu "Metagenomika układu trawiennego człowieka" (METAHIT). Obydwa projekty zasilą bazę danych IHMC. Zdaniem Peera Borka, koordynatora oddziału biologii strukturalnej i komputerowej w EMBL, który odpowiada za zarządzanie danymi i analizami w ramach projektu METAHIT: "Ta globalna inicjatywa umożliwi nam eksplorację terenów dotąd nieznanych. Drobnoustroje leżą u podstaw zdrowia człowieka, ale są też przyczyną chorób, dlatego zrozumienie ich interakcji z naszym organizmem wywrze daleko idący wpływ na medycynę, farmakologię, dietetykę i wiele innych dyscyplin." Członkiem IHMC może zostać każdy naukowiec, który zaakceptuje regulamin konsorcjum. A to oznacza zobowiązanie do otwartego, swobodnego i szybkiego udostępniania danych zgodnie z formularzem oświadczenia woli dawcy; do zachowania wspólnych standardów jakości danych; do wymiany protokołów i dokumentów potwierdzających świadomą zgodę; do wymiany informacji o postępach każdego projektu; i do realizowania wspólnej polityki wydawania publikacji. "Ogromnie się cieszymy, że możemy brać udział w tym ambitnym, światowym przedsięwzięciu, którego celem jest pogłębianie wiedzy o ludzkim mikrobiomie" - powiedział Elias A Zerhouni, Dyrektor NIH. "Zrozumienie zawiłości ludzkiego mikrobiomu oraz sposobu, w jaki zbiorowości mikroorganizmów wchodzą w interakcje z ludzkim genomem to skomplikowane zadanie i jego wykonanie będzie łatwiejsze dzięki wymianie informacji pomiędzy uczestnikami różnych projektów oraz naszemu zobowiązaniu do wzbogacania wspólnych zasobów, które będą dostępne dla każdego naukowca na całym świecie." Wszystkie dane uzyskane w ramach projektów IHMC będą następnie analizowane i udostępniane za pośrednictwem EMBL oraz Ośrodka analizy danych i koordynacji projektu ludzkiego mikrobiomu NIH. Planuje się również przekazywanie danych do innych, publicznych baz danych. Chodzi na przykład o takie bazy, jak ta mieszcząca się w Europejskim Instytucie Bioinformatyki przy EMBL i inne obsługiwane przez Amerykański Ośrodek Informacji Biotechnologicznej, który jest częścią Amerykańskiej Biblioteki Medycznej. Pieczę nad wszystkimi działaniami podejmowanymi przez IHMC sprawować będzie komitet zarządczy złożony z przedstawicieli instytucji finansujących badania w poszczególnych krajach oraz po jednym przedstawicielu każdego projektu naukowego.

Powiązane artykuły