Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Hipnoza może wywoływać synestezję, pokazują badania.

Według nowych badań zespołu hiszpańskich, brytyjskich i izraelskich badaczy hipnoza może wywoływać epizody synestezji, gdy jeden zmysł wywołuje doznania w innych zmysłach, .Ustalenia te stanowią istotny wkład w nasze rozumie przyczyn synestezji. Praca, częściowo finansowana ...

Według nowych badań zespołu hiszpańskich, brytyjskich i izraelskich badaczy hipnoza może wywoływać epizody synestezji, gdy jeden zmysł wywołuje doznania w innych zmysłach, .Ustalenia te stanowią istotny wkład w nasze rozumie przyczyn synestezji. Praca, częściowo finansowana przez program stypendialny Marie Curie Intra-European Fellowship z UE, została opublikowana w czasopiśmie Psychological Science. U osób z synestezją doznania jednego zmysłu wywołują wrażenia w innych zmysłach. W najbardziej powszechnej synestezji cyfr i kolorów liczby i litery mają kolory. Osoba cierpiąca na synestezję może na przykład widzieć cyfrę 8 jako kolor czerwony. U innych pewne słowa mogą wywoływać doznania smakowe, a jeszcze inni mogą nawet przypisać osobowości literom, liczbom lub dniom tygodnia. Przyczyny synestezji od dawna podlegają dyskusji. Według jednej z najbardziej powszechnych teorii ludzie, u których występuje synestezja, mają dodatkowe połączenia neuronowe pomiędzy niektórymi obszarami mózgu. Inna teoria przypisuje to zjawisko większej komunikacji pomiędzy różnymi rejonami mózgu. W tym badaniu naukowcy poddali osoby, u których brak synestezji, pohipnotycznej sugestii celem wywołania synestezji cyfr i kolorów. W trakcie eksperymentu ochotnicy zgłaszali podobne doświadczenia do tych zgłaszanych przez osoby rzeczywiście doznające synestezji w swoim codziennym życiu. "Kiedy idę ulicą, numery rejestracyjne samochodów, jeżeli numery te są na rejestracji, widzę w tych kolorach" - powiedział jeden z uczestników. Ponadto, zahipnotyzowani badani nie zaliczyli testu, który osoby z synestezją również zwykle oblewają. Gdy zahipnotyzowano uczestników, aby doświadczyli liczby siedem jako koloru czerwonego, nie byli w stanie dostrzec czarnej siódemki na czerwonym tle. Wyniki kwestionują ideę, iż synestezję powodują dodatkowe połączenia w mózgu, ponieważ nowe połączenia nie mogłyby powstać i zadziałać w krótkim czasie eksperymentu. Tymczasem badania zasugerowały, iż hipnoza może zwiększyć komunikację pomiędzy różnymi rejonami mózgu. "Nasze badanie pokazuje, że hipnoza może wywoływać doświadczenia synestetyczne u ludzi, co sugeruje, że dodatkowe połączenia mózgowe nie są potrzebne do doświadczania międzyzmysłowych interakcji oraz że to zmiana w procesach hamujących - więcej komunikacji w mózgu - jest tym, co powoduje te doświadczenia" - wyjaśnia Roi Cohen Kadosh z Uniwersytetu Ben Guriona w Negewie w Izraelu. "To przybliża nas o jeden krok do zrozumienia przyczyn synestezji oraz nieprawidłowych interakcji międzymózgowych".

Kraje

Hiszpania, Izrael, Zjednoczone Królestwo