Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Dobroczynny wpływ diety bogatej w izoflawony na pacjentów po udarze

Nowe badania mogą przynieść cień nadziei ofiarom udaru. Naukowcy twierdzą, że suplement diety zwierający izoflawony może stymulować pracę tętnic pacjenta. Według źródeł ostatnie badania są prawdopodobnie pierwszą losową próbą kontrolną oceniającą sposób, w jaki suplement izofl...

Nowe badania mogą przynieść cień nadziei ofiarom udaru. Naukowcy twierdzą, że suplement diety zwierający izoflawony może stymulować pracę tętnic pacjenta. Według źródeł ostatnie badania są prawdopodobnie pierwszą losową próbą kontrolną oceniającą sposób, w jaki suplement izoflawonowy wpływa na tętnicę ramienną. Wyniki opublikowano niedawno w European Heart Journal. Naukowcy pod kierownictwem Hung-Fat Tse, profesora kardiologii i kierownika katedry kardiologii na wydziale medycyny, szpital Queen Mary przy Uniwersytecie Hongkongu, odkryli, że pacjenci, którym podawano codziennie dawki suplementu izoflawonowego (80mg) przez okres 12 tygodni wykazali znaczną poprawę zdolności dylatacyjnej tętnicy ramiennej w odpowiedzi na przekrwienie (FMD). Jak informują eksperci, FMD jest miarą zaburzenia czynności śródnabłonka, która służy do oceny zagrożenia układu sercowo-naczyniowego. FMD tętnicy ramiennej jest wskaźnikiem funkcjonowania komórek wyściełających wewnętrzną powierzchnię naczyń krwionośnych (tj. śródnabłonka naczyniowego). Według członków zespołu zaburzenie czynności śródnabłonka może być źródłem choroby układu sercowo-naczyniowego. Podczas przeprowadzonych badań naukowcy stwierdzili, że suplement izoflawonowy umożliwił złagodzenie zaburzeń czynności śródnabłonka naczyniowego, będących skutkiem udaru niedokrwiennego. Naukowcy przeprowadzili podwójnie ślepą próbę z użyciem placebo. Suplement izoflawonowy podawano 50 pacjentom, a placebo przyjmowało 52 pacjentów. Naukowcy poinformowali, że współczynnik FMD był mierzony ultradźwiękami, aby nagrać pracę tętnicy ramiennej w czasie kiedy przepływ krwi wracał do normalnego poziomu, po tym jak opaskę uciskową umieszczoną na przedramieniu pacjenta nadmuchano a następnie opróżniono. Procentowa różnica w średnicy tętnicy ramiennej pomiędzy punktem odniesienia (tj. normalnym rozmiarem) a rozmiarem minutę po opróżnieniu opaski była wyznacznikiem współczynnika FMD, powiedzieli. Zespół naukowców odnotował upośledzenie FMD na poziomie poniżej 3,7% u 80% badanych pacjentów na początku badania, natomiast po 12-tygodniowej próbie wykazano poprawę rzędu 1% u grupy izoflawonowej w porównaniu z grupą kontrolną. "Wyniki mogą mieć ogromne znaczenie dla zastosowania izoflawonów we wtórnej profilaktyce u pacjentów cierpiących na schorzenia układu sercowo-naczyniowego obok terapii konwencjonalnej" - napisali naukowcy w opracowaniu. "Leczniczy wpływ izoflawonów w naszym badaniu był porównywalny ze zmianą stylu życia wiążącą się z treningiem wytrzymałościowym lub z interwencją farmakologiczną polegającą na terapii statynowej." Odnosząc się do tej części profesor Tse powiedział: "Pomimo tego, że bezwzględny wzrost średnicy tętnicy ramiennej (1%) jest niewielki, wzrost względny wyniósł w rzeczywistości około 50%, ponieważ średnia FMD u pacjentów po udarze wynosiła około 2%. Co więcej, u pacjentów z poważnym zaburzeniem czynności śródnabłonka zdolność dylatacyjna tętnicy ramiennej może być zerowa." Naukowcy podkreślili również, że pacjenci z niższym początkowym współczynnikiem FMD, którym podawano suplement izoflawonowy odpowiedzieli większym bezwzględnym wzrostem FMD w stosunku do pacjentów, którzy mieli lepszy punkt odniesienia FMD na początku. "Wyniki sugerują, że izoflawony odwracają zaburzenie czynności śródnabłonka u tej grupy pacjentów dotkniętych chorobą układu sercowo-naczyniowego" - powiedział. "Odbija się to poważnie na praktyce klinicznej, gdyż korzyści z leczenia odnoszą pacjenci z grupy wysokiego ryzyka, a jego skuteczność utrzymuje się nawet w tym już raczej późnym stadium sercowo-naczyniowego kontinuum." Naukowcy nie mają jeszcze pełnego obrazu mechanizmów, jakie izoflawony wykorzystują do wywoływania zmian FMD. Chociaż nadal nie wiadomo, w jak sposób można by wykorzystać izoflawony klinicznie, badania pokazują, że ryzyko zdarzenia sercowo-naczyniowego można zmniejszyć u pacjentów po udarze niedokrwiennym dzięki stosowaniu u nich diety bogatej w izoflawony. "Zbilansowana dieta to nadal główny priorytet polityki zdrowotnej" - powiedział profesor Tse.

Powiązane artykuły