Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

EU prezentuje nową politykę w stosunku do Arktyki

Komisja Europejska wydała komunikat pt. "Unia Europejska a region Arktyki", który zarysowuje zainteresowanie UE oraz cele jej polityki, obejmujące zasoby energetyczne, rybołówstwo i nowe szlaki morskie. Region ten skupia na sobie coraz większą uwagę ze względu na swoje bogate ...

Komisja Europejska wydała komunikat pt. "Unia Europejska a region Arktyki", który zarysowuje zainteresowanie UE oraz cele jej polityki, obejmujące zasoby energetyczne, rybołówstwo i nowe szlaki morskie. Region ten skupia na sobie coraz większą uwagę ze względu na swoje bogate złoża, które mogłyby okazać się lekarstwem na problem bezpieczeństwa energetycznego Europy. Z kolei organizacje zajmujące się ochroną środowiska wielokrotnie ostrzegały, że globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne, jak również działalność człowieka, odbijają się na Arktyce. Raport - jak mówi Komisja - jest pierwszym krokiem w kierunku wypracowania polityki UE wobec Arktyki i będzie ważnym narzędziem kształtowania i wdrażania zintegrowanej polityki morskiej UE. W swoim oświadczeniu, pani Komisarz Benita Ferraro-Waldner zauważa: "Arktyka to wyjątkowy i wrażliwy region leżący w bezpośrednim sąsiedztwie Europy. Jego ewolucja wywierać będzie istotny wpływ na życie Europejczyków przez wiele przyszłych pokoleń." Poprzez większą obecność w tym regionie, UE będzie w stanie umocnić swoje relacje partnerskie z krajami obecnymi w Arktyce, mówi pani Komisarz, która odpowiedzialna jest za stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej. "UE jest gotowa współpracować z nimi w celu poprawienia stabilności, poszerzenia multilateralnych rządów w istniejących ramach prawnych, jak również po to by zachować równowagę pomiędzy priorytetem, jakim jest ochrona środowiska, a potrzebą zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym węglowodoru" - podkreśliła. Komisja stwierdziła, że strategie UE wpływające na świat, dotykają także Arktyki. Komisarz ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Joe Borg, powiedział: "Nie możemy siedzieć bezczynnie w świetle alarmujących zmian w klimacie Arktyki, a w konsekwencji i pozostałej części naszej planety. Z drugiej strony, połączenie zmian klimatycznych i ostatnich osiągnięć technologicznych otwiera nowe możliwości, które przeplatają się z wyzwaniami." Jak zauważa Komisarz Borg, polityka UE dotycząca całego wachlarza różnych dziedzin, jak energetyka, badania czy transport, odbija się na Arktyce, i potrzebne są w związku z tym skoordynowane działania. "Zintegrowana polityka morska może posłużyć jako platforma współpracy, która jest naprawdę potrzebna." Komunikat nakreśla trzy główne cele polityki wobec Arktyki: doskonalenie multilateralnych rządów w Arktyce, ochrona Arktyki i jej populacji oraz wspieranie zrównoważonej eksploatacji arktycznych złóż. Komisja jest przekonana, że cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację kilku propozycji. Wśród nich można wymienić większą aktywność Komisji w Radzie Arktyki, poprzez przyjęcie roli stałego obserwatora, zadbanie o to, by sprawy Arktyki nabrały większej wagi wśród innych spraw międzynarodowych, a także promowanie wdrożenia istniejących przepisów oraz podniesienie standardów środowiskowych i bezpieczeństwa Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Komisja utrzymuje, że polityka UE wobec Arktyki doskonale się wpisze w zintegrowaną politykę morską, szczególnie uwzględniając fakt, że jednym z celów tej drugiej jest koordynacja wszystkich przepisów unijnych i strategii związanych z ekosystemem morskim.

Powiązane artykuły