Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

UE i Japonia postanawiają zacieśnić współpracę w badaniach nad energią

Komisja Europejska i Japonia pogłębią swoją współpracę w zakresie badań nad energią. Na główne obszary współpracy złoży się technika fotowoltaiczna, magazynowanie energii oraz zatrzymywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS). Opierając się na doświadczeniu nowego, europejskie...

Komisja Europejska i Japonia pogłębią swoją współpracę w zakresie badań nad energią. Na główne obszary współpracy złoży się technika fotowoltaiczna, magazynowanie energii oraz zatrzymywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS). Opierając się na doświadczeniu nowego, europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie ogniw paliwowych i technologii wodorowych, strony ustaliły, że w przyszłości ogniwa paliwowe i technologie wodorowe powinny stanowić dalszy obszar współpracy i że zostaną zorganizowane wspólnie warsztaty dla ekspertów. Warunki współpracy ustalone zostały w marcu podczas wspólnych warsztatów w Tokio przez wysokiej rangi delegację Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej, japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu oraz japońską Organizację na rzecz Rozwoju Nowych Technologii Energetycznych i Przemysłowych (NEDO). Wydarzenie łączyło się z niedawno podpisaną umową o współpracy w dziedzinie nauki i technologii między UE a Japonią. Obydwie strony podkreśliły: "Współpraca między UE a Japonią w dziedzinie badań nad energią przynosi obopólne korzyści wspomagając obydwie strony w stawianiu czoła bieżącym, globalnym wyzwaniom energetycznym." Dialog polityczny na temat energii i zmian klimatu powinien, zdaniem stron, systematycznie nawiązywać do aspektów związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. O zacieśnieniu współpracy zadecydował Raffaele Liberali, dyrektor ds. energii unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych wraz z kierownikiem delegacji japońskiej, Kazuhiko Hombu, Dyrektorem Generalnym ds. Zasobów Naturalnych i Polityki Energetycznej: "Zintensyfikujemy wymianę w wielu dziedzinach badań nad energią." Wynikiem będzie nowy, wspólny plan działania, obejmujący zwiększoną wymianę informacji, naukowców, menedżerów i recenzentów oraz więcej wspólnych warsztatów na temat określonych, uzgodnionych podtematów. Obydwie strony również odnotowały potencjał projektów bliźniaczych w zakresie magazynowania energii i technologii CCS oraz możliwych, wspólnych projektów badawczych nad wysokowydajnymi ogniwami słonecznymi. Reprezentanci Komisji wyrazili poparcie dla większego zaangażowania Japonii w Siódmy Program Ramowy UE (7PR). Obydwie strony zacieśnią również współpracę z innymi, ważnymi, wschodzącymi gospodarkami takimi jak Chiny i Indie. Regularnie odbywane dalsze spotkania będą mieć na celu ocenę postępów w realizacji współpracy oraz możliwości ułatwiania jej dalszego rozwoju. Kolejne wspólne spotkanie odbędzie się w Europie jeszcze w tym roku. Aby radykalnie zmniejszyć emisje dwutlenku węgla (CO2) na świecie w perspektywie długoterminowej, absolutnie niezbędne jest opracowanie innowacyjnych technologii energetycznych. Japonia opracowała Cool Earth - Innowacyjny Program Technologii Energetycznej, natomiast Komisja Europejska opracowała strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (Plan SET), aby aktywnie promować opracowywanie tego typu technologii. UE i Japonia, światowi liderzy w tej branży, są świadome wagi swojej współpracy. W czerwcu 2008 r. Akira Amari, były japoński Minister Gospodarki, Handlu i Przemysłu oraz Janez Potocnik, Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań, postanowili promować współpracę między UE a Japonią w dziedzinie badań i rozwoju sektora energetycznego. Zagadnienia objęte współpracą to: -Fotowoltaika --koncentratory fotowoltaiczne (CPV) oraz ultra wysokowydajne moduły ogniw słonecznych; --ogniwa słoneczne w pasie pośrednim (IBSC) i technologia kropki kwantowej; --wysokowydajne, wielozłączowe, cienkowarstwowe ogniwa słoneczne. -Magazynowanie energii --testowanie i metoda ewaluacji trwałości i bezpieczeństwa (w tym normalizacja); --wstępna technologia akumulatorów nowej generacji (w tym badania materiałoznawcze); --integracja magazynowania w sieci. -CCS --bezpieczeństwo transportu i składowania CO2; --postrzeganie przez opinię publiczną; --normalizacja i harmonizacja.

Kraje

Japonia

Powiązane artykuły