Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badania rzucają światło na właściwości przeciwnowotworowe witaminy D

Nowe badania finansowane ze środków unijnych pogłębiają naszą wiedzę na temat prawdopodobnych właściwości przeciwnowotworowych witaminy D. Odkrycia potwierdzają potrzebę dalszych testów klinicznych, aby zbadać możliwości aktywnej formy witaminy D3 w zakresie profilaktyki i lec...

Nowe badania finansowane ze środków unijnych pogłębiają naszą wiedzę na temat prawdopodobnych właściwości przeciwnowotworowych witaminy D. Odkrycia potwierdzają potrzebę dalszych testów klinicznych, aby zbadać możliwości aktywnej formy witaminy D3 w zakresie profilaktyki i leczenia nowotworu okrężnicy. Odkrycia opisano w czasopiśmie internetowym Journal of Clinical Investigation. Źródłem unijnego wsparcia badań był projekt NUCSYS (Biologia systemów receptorów jądrowych - podejście nutrigenomiczne do chorób związanych ze starzeniem), który został sfinansowany z tematu "Zasoby ludzkie i mobilność" Szóstego Programu Ramowego (6PR), oraz projekt MICROENVIMET (Wyjaśnienie i zwalczanie mechanizmów przerzutów rakowych modulując mikrośrodowisko poprzez ingerencję w sieć proteazy), który otrzymał fundusze z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Nowotwór okrężnicy, diagnozowany co roku w Europie u ponad 400.000 osób, jest drugą, najczęstszą postacią raka występującą u kobiet i trzecią u mężczyzn. Każdego roku umiera z tego powodu ponad 200.000 osób, co stanowi drugą, najpoważniejszą przyczynę śmierci kobiet i mężczyzn z powodu nowotworu. Wyniki wielu badań wskazują, że aktywna forma witaminy D3 może mieć ważne właściwości przeciwnowotworowe. Wcześniejsze badania nad liniami komórkowymi nowotworu okrężnicy człowieka wykazały, że na poziomy aktywności genu zwanego CST5 może wpływać aktywna forma witaminy D3. Gen CST5 jest odpowiedzialny za wytwarzania białka zwanego cystatyną D. W ramach ostatnich badań hiszpańscy naukowcy przeprowadzili bardziej szczegółowe badania tego białka. Przeprowadzone przez nich testy pokazują, że cystatyna D ma istotne właściwości przeciwnowotworowe i jest mechanizmem, poprzez który witamina D3 wpływa na komórki nowotworowe. "Te wyniki pomagają wyjaśnić większą podatność na nowotwór okrężnicy z powodu niedoboru witaminy D w modelach zwierzęcych oraz wyniki badań epidemiologicznych i klinicznych, które wskazują na działanie przeciwnowotworowe witaminy D u ludzi" - jak piszą naukowcy. Ustalono przede wszystkim, że aktywna forma witaminy D3 bezpośrednio aktywuje gen CST5 w liniach komórkowych nowotworu okrężnicy u ludzi. Powoduje to podwyższenie poziomu cystatyny D w komórkach. Okazuje się, że cystatyna D blokuje wzrost linii komórkowych nowotworu okrężnicy ludzi zarówno w testach probówkowych jak i tych prowadzonych na myszach. Sztuczne obniżenie aktywności genu CST5 sprawia, że komórki przestają reagować na przeciwnowotworowy wpływ witaminy D. Dokładny mechanizm wykorzystywany przez cystatynę D do kontrolowania komórek nowotworowych pozostaje niewyjaśniony. Mimo to naukowcy konkludują: "W sumie nasze odkrycia ujawniają niespodziewaną aktywność genu CST5 jako supresora nowotworowego. Ponadto nasze wyniki obrazują - jak oceniamy - nowatorski mechanizm przeciwnowotworowego działania najaktywniejszego metabolitu witaminy D i przedstawiają przesłanki dla jego profilaktycznego i terapeutycznego zastosowania w przypadku nowotworu okrężnicy."

Kraje

Hiszpania, Polska

Powiązane artykuły