CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wywiad
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-17

Article available in the following languages:

Nowy dyrektor wykonawczy inicjatywy IMI: "Najważniejszą sprawą jest dla mnie zgromadzenie najlepszych naukowców"

W tym roku belgijski profesor immunologii Michel Goldman został mianowany nowym dyrektorem wykonawczym wspólnej inicjatywy technologicznej Innovative Medicines Initiative (w skrócie IMI, czyli Innowacyjna Medycyna). Przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku 16 września w wy...

W tym roku belgijski profesor immunologii Michel Goldman został mianowany nowym dyrektorem wykonawczym wspólnej inicjatywy technologicznej Innovative Medicines Initiative (w skrócie IMI, czyli Innowacyjna Medycyna). Przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku 16 września w wywiadzie dla serwisu CORDIS Wiadomości opowiedział o swojej dotychczasowej karierze i nadziejach, jakie pokłada w inicjatywie IMI. Michel Goldman jest z wykształcenia lekarzem. Swoją działalność medyczną rozpoczął od opieki nad pacjentami ze schorzeniami wątroby. Zainteresował się pracą badawczą, gdy zdał sobie sprawę, że jeśli stan jego pacjentów ma się w przyszłości poprawić, należy pilnie znaleźć nowe rozwiązania. Na przestrzeni lat jego badania obejmowały mechanizmy chorób autoimmunologicznych i sposób działania adiuwantów wchodzących w skład szczepionek. Obecnie skupia się na zapobieganiu odrzucania przeszczepianych narządów, a w szczególności na sposobach zmniejszenia ilości leków immunosupresyjnych, które pacjenci muszą zażywać po przeszczepie. Współpracę z przemysłem profesor Goldman określa mianem "absolutnej konieczności". "Gdy badania okazują się owocne, kiedy odkrywamy cele lub sposoby, które mogą doprowadzić do opracowania nowych terapii, niezbędne staje się współdziałanie z przedsiębiorstwami w celu wyprodukowania leków, które będą dostępne w aptece", wyjaśnia. W 2004 roku założył organizację Institute for Medical Immunology (w skrócie także IMI, czyli Instytut wspierania immunologii medycznej), która była pierwszym przypadkiem partnerstwa publiczno-prywatnego w branży biomedycznej w belgijskim regionie Walonii. Partnerstwo koncentruje się na szeregu zagadnień powiązanych z immunologią, a partner branżowy ma prawo pierwszeństwa w wykorzystaniu wszelkich dokonanych odkryć. Staranie się o stanowisko dyrektora wykonawczego w inicjatywie Innovative Medicines Initiative było dla profesora Goldmana "naturalnym krokiem ewolucyjnym" kariery. "Zdałem sobie sprawę, że taki typ partnerstwa jest absolutnie konieczny, aby wyniki badań przekładały się na dobro pacjentów, które dla mnie jako lekarza jest obiektem osobistych aspiracji i celem", mówi. Będąc jedną z najważniejszych osób w walońskim klasterze przemysłowym w zakresie opieki zdrowotnej, docenił możliwość pełnego wykorzystania takiego partnerstwa i działania na znacznie większą skalę. "Poszerzenie działalności na obszarze Europy to naturalny kolejny krok", dodaje. Innym aspektem inicjatywy Innovative Medicines Initiative, który przyciągnął profesora Goldmana, było to, że projekt był nastawiony na zaspokajanie potrzeb osób chorych i łączył działania w środowisku pacjentów i kręgów przedstawicieli przemysłu oraz naukowców. Najważniejszym celem na nowym stanowisku będzie dla niego rozpowszechnienie informacji o inicjatywie IMI. Druga tura przyjmowania wniosków rozpocznie się pod koniec października. Dlatego profesor Goldman spędzi pierwsze tygodnie pracy, wyjaśniając tematy wniosków rozpatrywanych w drugiej turze i cechy projektów poszukiwanych w ramach inicjatywy IMI. "Celem tak intensywnej komunikacji jest zgromadzenie najlepszych naukowców", wyjaśnia. Jednym z priorytetów drugiej tury są choroby nowotworowe. W tym aspekcie inicjatywa IMI poszukuje projektów, które mogłyby doprowadzić do opracowania nowych, skuteczniejszych leków. Duże znaczenie mają również projekty badawcze w zakresie nowych bioznaczników, które służą do wykrywania i oceny ilościowej nieprawidłowych komórek i umożliwiają lekarzom ocenę skali choroby. Badane są także aspekty dotyczące chorób zakaźnych. "W tym obszarze celem jest opracowanie nowych testów umożliwiających lekarzom znacznie szybsze wykrywanie infekcji - można by powiedzieć, że w sposób natychmiastowy", mówi profesor Goldman. Inicjatywa IMI poszukuje także nowych metod umożliwiających prognozowanie, które wskaże infekcje odporne na antybiotyki. Profesor Goldman zwraca uwagę, że pozwoli to lekarzom na przepisywanie takich antybiotyków, które na pewno będą skuteczne w zwalczaniu infekcji. Innym priorytetowym obszarem są choroby zapalne o podłożu immunologicznym, takie jak reumatyczne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy oraz zapalenie jelit. Obecne sposoby leczenia tych schorzeń wiążą się z nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi. W drugiej turze finansowanie zostaną objęte również projekty dotyczące zarządzania wiedzą. "We wszystkich laboratoriach branżowych i medycznych centrach badawczych codziennie generowane są bardzo duże ilości danych", zwraca uwagę profesor Goldman. Tylko ułamek tych danych jest dokładnie analizowany. Wymiana i porównywanie tych informacji może doprowadzić do znacznych postępów w dziedzinie farmakologii. Inicjatywa IMI bywała krytykowana za zasady finansowania - niektóre uniwersytety twierdziły, że uczestnictwo w projektach organizowanych przez inicjatywę IMI jest po prostu zbyt drogie. Profesor Goldman weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami europejskich uczelni i nie ma większych wątpliwości, że uda się znaleźć rozwiązanie tego problemu. "Aby móc przyciągnąć najlepszych naukowców, system wynagradzania za odkrycia musi być rzecz jasna atrakcyjny", stwierdził w wywiadzie dla serwisu CORDIS Wiadomości. "Przedyskutujemy to, jestem jednak pewien, że znajdziemy odpowiednie rozwiązania". Zasugerował, że mogą one wymagać uwzględnienia problemów w zakresie księgowania oraz zmiany sposobu opracowywania budżetów projektów przez uczelnie. Profesor Goldman ma jasną wizję inicjatywy IMI w pięcioletniej perspektywie. Ma on nadzieję, że oprócz konkretnych wyników w zakresie bioznaczników zostaną zastosowane nowe metody w zakresie sieci zarządzania i systemów edukacyjnych oraz szkoleniowych. W szerszym kontekście Goldman wyraża nadzieję, że Europa zacznie być postrzegana jako region, "w którym rozwój leków jest silnie rozwiniętą dziedziną, skąd najlepsi naukowcy nie będą wyjeżdżać i gdzie pacjenci mają świadomość, że prywatne firmy i instytucje publiczne wykorzystują wszystkie możliwe środki, aby zapewnić im najlepsze sposoby leczenia tak szybko, jak to jest możliwe". "Uważam, że jedną z miar sukcesu będzie odbudowanie w Europie większego zaufania pomiędzy pacjentami, a tymi, którzy opracowują przyszłe leki", dodaje. Chociaż profesor Goldman podkreśla wagę autonomii wspólnej inicjatywy IMI, chciałby także podjąć bliską współpracę z Komisją Europejską w celu identyfikacji i wyciągnięcia korzyści z wspólnych działań w ramach inicjatywy IMI i innych inicjatyw. IMI jest jedną ze wspólnych inicjatyw technologicznych finansowanych ze środków Siódmego Programu Ramowego (7PR). Tego typu partnerstwa publiczno-prywatne są finansowane w licznych obszarach zarówno przez branżę medyczną, jak i sektor publiczny. Na początku roku zostały przedstawione informacje o pierwszych projektach finansowanych w ramach inicjatywy IMI.

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły