Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Unijna technologia pomaga ratownikom nieść pomoc

Tragiczne sytuacje kryzysowe, takie jak niedawne trzęsienia ziemi w Chile i na Haiti, pokazują, jak kluczowe znaczenie ma koordynacja pomocy humanitarnej dla ratowania życia. Dofinansowany ze środków unijnych projekt WORKPAD (Adaptacyjna infrastruktura oprogramowania typu "pee...

Tragiczne sytuacje kryzysowe, takie jak niedawne trzęsienia ziemi w Chile i na Haiti, pokazują, jak kluczowe znaczenie ma koordynacja pomocy humanitarnej dla ratowania życia. Dofinansowany ze środków unijnych projekt WORKPAD (Adaptacyjna infrastruktura oprogramowania typu "peer-to-peer" do wspierania współpracy operatorów w sytuacjach kryzysowych oraz katastrofach) sprostał wyzwaniu udoskonalenia pomocy humanitarnej poprzez opracowanie innowacyjnego oprogramowania, modeli i usług poprawiających współpracę między ratownikami. Drużyny ratownicze mogą komunikować się w terenie za pomocą podręcznych urządzeń, zwiększając skuteczność złożonych operacji humanitarnych. Projekt WORKPAD został dofinansowany na kwotę 1,85 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Szóstego Programu Ramowego (6PR). "Kiedy ma miejsce trzęsienie ziemi, pożar lasu czy powódź musimy wykorzystać wszystkie zasoby, jakimi dysponujemy, aby uratować jak najwięcej osób i zapewnić natychmiastowe działania ratownicze" - podkreśla Komisarz UE ds. Agendy Cyfrowej, Neelie Kroes. "Dzięki unijnym środkom na finansowanie badań opracowaliśmy doskonałe narzędzie TIK (technologii informacyjnej i komunikacyjnej), które zapewnia jeszcze lepsze i szybsze reagowanie w sytuacjach krytycznych." Ratownicy muszą się sprawnie komunikować, aby koordynować swoje prace w terenie, niezależnie od tego czy reprezentują wojsko, Czerwony Krzyż, organizację wolontarystyczną czy też agencję rządową. Koordynatorzy akcji ratowniczych potrzebują ogólnego zarysu złożonych sytuacji kryzysowych oraz szybko dostępnej i szczegółowej informacji na temat tego gdzie, kiedy i jakiego rodzaju akcja jest potrzebna. Naukowcy z projektu WORKPAD pracowali jednocześnie nad dwoma uzupełniającymi się aspektami nowej technologii, aby poprawić koordynację w sposób niezawodny i elastyczny. Najpierw opracowali ramy funkcjonujące w tle, obejmujące duże ilości danych, łączące dziesiątki baz danych różnych organizacji i centralizujące informacje w jeden komunikat, po to by skrócić czas reagowania i unikać dublowania. Konsorcjum WORKPAD opracowało również interfejs usług typu "peer-to-peer", umożliwiając ratownikom komunikowanie się za pomocą małych, podręcznych urządzeń bezprzewodowych. Ponadto naukowcy zajęli się specyficznymi potrzebami i problemami pracy w sytuacjach kryzysowych, takimi jak mały rozmiar ekranu przenośnych urządzeń, niedostępność niezawodnych sieci komunikacyjnych i brak źródła zasilania. Koordynatorzy drużyn ratowniczych, którzy korzystają z oprogramowania WORKPAD mogą śledzić lokalizację ratowników w czasie rzeczywistym i definiować ich funkcje, przydzielając im pilniejsze zadania w razie potrzeby, czy dostarczając im szczegółowych instrukcji krok po kroku. Ratownicy mogą również wymieniać się informacjami oraz sprawdzać przydatne dane dostępne w sieci, takie jak nazwiska osób mieszkającym w zawalonym budynku, listy uczniów czy mapy. Projekt WORKPAD zgromadził ośmiu partnerów z czterech krajów europejskich, w tym najlepszych naukowców z państwowych uczelni wyższych takich jak Uniwersytet La Sapienza w Rzymie i prywatnych przedsiębiorstw jak IBM Italy. Istotny wkład wniósł również wydział bezpieczeństwa wewnętrznego regionu Kalabrii w południowych Włoszech, w którym latem często występują pożary lasów i sporadyczne trzęsienia ziemi. Tam właśnie zespół WORKPAD przetestował z powodzeniem technologię w terenie. Technologia jest teraz gotowa to zastosowania w dowolnym miejscu na świecie. Zespół WORKPAD stanowi przykład tego, w jaki sposób unijne środki na dofinansowanie badań można wykorzystać na opracowanie użytecznego narzędzia TIK. Wiele takich udanych projektów zostanie zaprezentowanych w Brukseli we wrześniu w ramach "TIK 2010". To zakrojone na szeroką skalę trzydniowe wydarzenie, otwarte dla wszystkich naukowców, przedsiębiorców, inwestorów i ustawodawców zainteresowanych badaniami naukowymi i innowacjami z dziedziny TIK. Wystąpią znamienite osobistości takie jak Komisarz Kroes i Hans Vestberg, dyrektor naczelny szwedzkiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego Ericsson.

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły