Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Doskonałość naukowa popłaca

Dwóch młodych naukowców otrzymało przyznaną po raz pierwszy nagrodę za wyróżniające się artykuły z dziedziny badań układu nerwowego w ramach inicjatywy ERA-NET NEURON (Sieci europejskiego finansowania badań neurologicznych). Projekt NEURON otrzymał 2,7 mln EUR z budżetu ERA-NE...

Dwóch młodych naukowców otrzymało przyznaną po raz pierwszy nagrodę za wyróżniające się artykuły z dziedziny badań układu nerwowego w ramach inicjatywy ERA-NET NEURON (Sieci europejskiego finansowania badań neurologicznych). Projekt NEURON otrzymał 2,7 mln EUR z budżetu ERA-NET Szóstego Programu Ramowego (6PR) na poprawę koordynacji krajowych programów finansowania badań naukowych oraz finansowania w Europie w dziedzinie neuronauk medycznych. Dr Heidi Nousiainen z Narodowego Instytutu Zdrowia i Dobrobytu w Finlandii i dr Asya Rolls z Instytutu Nauk im. Weizmanna w Izraelu zostały ogłoszone zwyciężczyniami Siódmego Forum Europejskich Towarzystw Badań Układu Nerwowego (FENS), które odbyło się w lipcu 2010 r. w Amsterdamie, Holandia. Nagroda za doskonałe publikacje z dziedziny badań układu nerwowego przyznawana jest w uznaniu za wybitne artykuły naukowe młodych badaczy w obszarze neuronauk związanych z chorobami. Dr Nousiainen i dr Rolls zostały wybrane z listy siedmiu kandydatów nominowanych w 2009 r. Koordynator projektu NEURON, dr Marlies Dorlöchter z Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt w Niemczech, wyjaśnił, że osiągnięcia zwyciężczyń ilustrują wysokie standardy europejskie w badaniach układu nerwowego. Dr Dorlöchter dodaje, że obydwie badaczki wniosły znaczący wkład w wiedzę na temat chorób i uszkodzeń układu nerwowego oraz opracowanie nowych metod leczenia. Dr Nousiainen zdobyła nagrodę za artykuł pt. "Mutacje w mediatorze eksportu GLE1 mRNA wywołują chorobę neuronu ruchowego w okresie płodowym", opublikowany w czasopiśmie Nature Genetics w 2008 r. Zidentyfikowano w nim gen (GLE1) leżący u podstaw dwóch śmiertelnych chorób układu nerwowego (LCCS1 i LAAHD). Badania przynoszą ważne, nowe informacje na temat tła molekularnego choroby neuronu ruchowego w okresie płodowym i najważniejszych mechanizmów rozwoju, dojrzewania i funkcjonowania neuronów ruchowych. Dr Rolls otrzymała nagrodę za artykuł pt. "Dwie twarze proteoglikanu siarczanu chondroityny w naprawie rdzenia kręgowego - rola w aktywacji mikroglejów/makrofagów", opublikowany w 2008 r. w czasopiśmie PLoS (Public Library of Science). Badania zajmują się odpowiedzią na pytanie, dlaczego organizm inwestuje tak dużo energii w tworzenie blizn w następstwie traumatycznego urazu rdzenia kręgowego (SCI) wyłącznie po to, aby zahamować jego naprawę. Dr Rolls odkryła, że białko CSPG pełni w powrocie do zdrowia kluczową rolę, która może otworzyć nowe drogi do sposobów leczenia SCI. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia, że ponad 1 miliard osób cierpi na zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Wraz z wydłużaniem się życia (w znacznej mierze dzięki nowoczesnej nauce i medycynie) nastąpił poważny wzrost liczby przypadków chorób neurozwyrodnieniowych, takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona. Choroby te wpływają na jakość życia dotkniętych osób, ich przyjaciół i rodzin, jak również są przyczyną sporych obciążeń finansowych dla społeczeństwa. Projekt NEURON ERA-NET to sieć współpracy między krajowymi programami finansowania badań naukowych i finansowania w dziedzinie neuronauk związanych z chorobami w Europie (Austria, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Polska, Szwecja, Wlk. Brytania i Włochy) oraz w Kanadzie i Izraelu. Od 2006 r. zapewnia strukturę, w ramach której członkowie mogą koordynować swoje programy i budować wspólne strategie finansowania badań nad układem nerwowym. Program ERA-NET, wprowadzony po raz pierwszy jako wysoce innowacyjny komponent 6PR (2002-2006), nadal wzmacnia swoje wsparcie dla budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej i zwiększania skali europejskich działań badawczych poprzez 7PR (2007-2013).

Kraje

Finlandia, Izrael