Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Projekt MIRACLE na rzecz postępu w onkologii

Naukowcy w Europie nie ustają w słusznej walce z rakiem - wyniszczającą chorobą, na którą co roku zapada ponad 3 miliony Europejczyków. Do tych działań przyłączają się naukowcy i przedsiębiorcy z projektu MIRACLE (Izolacja magnetyczna i analiza molekularna pojedynczych krążąc...

Naukowcy w Europie nie ustają w słusznej walce z rakiem - wyniszczającą chorobą, na którą co roku zapada ponad 3 miliony Europejczyków. Do tych działań przyłączają się naukowcy i przedsiębiorcy z projektu MIRACLE (Izolacja magnetyczna i analiza molekularna pojedynczych krążących i rozsianych komórek nowotworowych na chipie), który otrzymał 7 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR). Ich celem jest opracowanie w pełni zautomatyzowanego i zintegrowanego systemu w technologii LOC (ang. lab-on-a-chip) do wykrywania i opisu krążących i rozsianych komórek nowotworowych CTC i DTC. Nowe urządzenia LOC zapewnią szybszą i niedrogą diagnostykę nowotworów. Do tej pory naukowcy koncentrowali swoje wysiłki głównie na opracowywaniu sposobów leczenia nowotworów opartych na biologii pierwotnego nowotworu. Problem jednak w tym, że większość osób umiera, ponieważ nowotwór przerzuca się na inne organy. Niestety czasami komórki nowotworowe są w stanie przetrwać mimo zastosowanego leczenia, np. chemioterapii. Te tak zwane "utajone" komórki, które nie są rozpoznawalne za pomocą standardowych testów i dlatego pozostają niewykryte, mogą przemieszczać się krwioobiegiem do różnych miejsc, tworząc przerzuty. I tu z pomocą przychodzi projekt MIRACLE, którego zadaniem jest izolacja, obliczenie i opis kryjących się komórek nowotworowych, które są uznawane za istotne pod względem terapeutycznym i prognostycznym. Zespół jest przede wszystkim przekonany, że śledzenie tych komórek może być pomocne w diagnozowaniu rozsiewania się nowotworu czy obserwowaniu pacjentów w czasie terapii. Partnerzy MIRACLE wyjaśniają, że analizy przeprowadzane obecnie w celu wykrycia CTC i DTC są wykonywane w kosztownych laboratoriach medycznych i wymagają bardzo dużo czasu i energii na przetwarzanie próbek i izolację komórek. Zwykle pełna analiza w celu wykrycia komórek nowotworowych trwa ponad dobę. Zaawansowany system LOC opracowany w ramach projektu MIRACLE w znacznym stopniu przyczyni się do konsolidacji etapów przetwarzania, co przełoży się na szybsze, przyjazne dla użytkownika i tańsze wykrywanie komórek nowotworowych we krwi. Partnerzy projektu MIRACLE wykorzystają wiedzę ekspercką i know-how nabyte w toku wcześniejszego projektu, aby urzeczywistnić swój system w technologii LOC. W ramach projektu MASCOT (Zintegrowany mikrosystem do izolacji magnetycznej i analizy pojedynczych krążących komórek nowotworowych w diagnostyce i terapii onkologicznej), który otrzymał 2,5 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE, udało się opracować indywidualne moduły mikrostrumieniowe do izolacji i liczenia komórek oraz do amplifikacji i wykrywania DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego). Konsorcjum MIRACLE, kierowane przez Międzyuczelniane Centrum Mikroelektroniki (IMEC) w Belgii, wykorzysta szeroki wachlarz czujników elektrochemicznych do wykrywania komórek nowotworowych przed ekstrakcją ich materiału genetycznego i amplifikacją wielu markerów powiązanych z nowotworami. Ostatecznie system LOC przyczyni się do zrewolucjonizowania diagnostyki nowotworowej i zindywidualizowania podejścia terapeutycznego. Wśród partnerów MIRACLE znalazły się: Universitat Rovira i Virgili (Hiszpania), Institut für Mikrotechnik Mainz, AdnaGen, ThinXXs i Consultech (Niemcy), MRC Holland (Holandia), Szpital Uniwersytecki w Oslo (Norwegia), Królewski Instytut Technologiczny KTH, Multi-D i Fujirebio Diagnostics (Szwecja), ECCO (Europejska Organizacja Onkologiczna, Belgia) oraz Labman (Wlk. Brytania).

Kraje

Belgia, Niemcy, Hiszpania, Niderlandy, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły