Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Więcej precyzji w walce z nowotworami

Rak piersi jest najbardziej rozpowszechnioną wśród kobiet postacią nowotworu. Eksperci sugerują, że w tym roku zdiagnozowany zostanie u około 350.000 Europejek. Naukowcy pracujący nad finansowanym ze środków europejskich projektem HAMAM (Bardzo dokładna diagnoza raka piersi po...

Rak piersi jest najbardziej rozpowszechnioną wśród kobiet postacią nowotworu. Eksperci sugerują, że w tym roku zdiagnozowany zostanie u około 350.000 Europejek. Naukowcy pracujący nad finansowanym ze środków europejskich projektem HAMAM (Bardzo dokładna diagnoza raka piersi poprzez integrację wiedzy biologicznej, nowych metod obrazowania i modelowania) są przekonani, że wczesne wykrycie jest obecnie najskuteczniejszą ochroną przed rakiem piersi i opracowują sposoby dokładniejszego diagnozowania. Projekt HAMAM otrzymał dofinansowanie na kwotę 3,6 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Eksperci są przekonani, że do czasu lepszego poznania przyczyn raka piersi, wczesne wykrycie i dokładna diagnoza to najlepsza ochrona. Im szybciej rak piersi zostanie wykryty, tym szybciej można zastosować leczenie i tym większe prawdopodobieństwo pomyślnego wyniku. Nowoczesna medycyna oferuje kilka narzędzi do diagnozy raka piersi, np. mammografię, ultradźwiękowe badania przesiewowe oraz biopsję. Nowe lub udoskonalone narzędzia diagnostyczne (np. tomosynteza rentgenowska, obrazowanie rezonansu magnetycznego, pozytronowa mammografia emisyjna, zautomatyzowane obrazowanie 3D (trójwymiarowe) ultradźwiękami) również pomagają w identyfikacji i scharakteryzowaniu morfologii oraz funkcji podejrzanego guzka piersi. Pomimo ogromnych postępów technologicznych, nadal brak jednego całościowego rozwiązania pozwalającego na wykrycie raka piersi. Ponadto istniejące metody diagnostyczne nie są niezawodne i nowotwór może często pozostać niewykryty (nawet biopsje nowotworowych guzków mogą dać niedokładne odczyty). Kiedy rak piersi zostanie już zdiagnozowany, nadal pozostaje problem odróżnienia nowotworu, który nie stanowi zagrożenia dla zdrowia od takiego, który jest groźny, co oznacza, że niektóre kobiety są zmuszone do poddania się uciążliwemu leczeniu, operacji chirurgicznej albo radioterapii i chemioterapii niepotrzebnie. Clou problemu jest precyzyjność - w jaki sposób technologia pomaga nam stawiać trafniejsze, wcześniejsze i precyzyjniejsze diagnozy raka piersi? Według zespołu HAMAM odpowiedzią jest zebranie wszystkich możliwości narzędzi diagnostycznych dostępnych obecnie na rynku i ich płynne połączenie w jedną, kliniczną stację roboczą. Projekt jest kontynuacją dwóch projektów finansowanych ze środków unijnych: SCREEN (Opracowanie środowiska odczytu nietrwałej kopii na potrzeby mammografii cyfrowej w badaniach przesiewowych raka piersi) i SCREEN-TRIAL (Test odczytu nietrwałej kopii w mammografii przesiewowej). Obydwa projekty zostały dofinansowane z tematu "Społeczeństwo informacyjne przyjazne dla użytkownika" Piątego Programu Ramowego (5PR) i wniosły znaczny wkład w dziedzinę europejskiej diagnostyki raka piersi. Zespół HAMAM, który rozpoczął prace we wrześniu 2008 r., opracował już prototyp stacji roboczej. System umożliwia lekarzowi przeglądanie wielu źródeł informacji jednocześnie, w tym danych z wywiadu i innych informacji obok różnych obrazów diagnostycznych. Stacja robocza będzie ostatecznie podłączona do obszernej bazy danych, zapewniającej dostęp do innych obrazów i danych klinicznych, aby nakierować klinicystę na najlepsze rozwiązanie dla danej pacjentki. Pracą zespołu HAMAM kieruje Europejski Instytut Badań nad Obrazowaniem Biomedycznym (EIBIR) z Austrii. Opiera się ona na współpracy naukowców, klinicystów i informatyków z siedmiu instytutów europejskich oraz zespołu ze Szpitala Rejonowego Boca Raton w USA. Nawiązując do tego, że partnerstwo UE-USA jest dobrym sposobem łączenia różnych perspektyw na chorobę, Sonja Guttenbrunner z EIBIR powiedziała: "Rak piersi jest problemem światowym, zarówno pod względem epidemiologicznym, jak i ekonomicznym, ale Europa i USA podchodzą do niego inaczej." Niemiecki partner, przedsiębiorstwo Mevis Medical Solutions, ma wprowadzić stację roboczą na rynek po formalnym zakończeniu projektu w 2011 r.

Powiązane artykuły