Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania wniosków - wyjazdy indywidualne uczniów w programie Comenius

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach akcji "Wyjazdy indywidualne uczniów w programie Comenius". Inicjatywa "Wyjazdy indywidualne uczniów w programie Comenius" umożliwia uczniom szkół średnich spędzenie od 3 do 10 miesięcy za granicą w szkole...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach akcji "Wyjazdy indywidualne uczniów w programie Comenius". Inicjatywa "Wyjazdy indywidualne uczniów w programie Comenius" umożliwia uczniom szkół średnich spędzenie od 3 do 10 miesięcy za granicą w szkole przyjmującej i u rodziny goszczącej. Wymiana uczniów jest organizowana pomiędzy szkołami uczestniczącymi w tym samym partnerstwie szkół w ramach programu Comenius. Inicjatywa "Wyjazdy indywidualne w programie Comenius" opiera się na decyzji dotyczącej programu "Uczenie się przez całe życie", który obejmuje okres od 2007 do 2013 r. Celem inicjatywy jest umożliwienie uczniom zdobycia doświadczeń edukacyjnych w Europie, poszerzanie ich wiedzy o różnorodności kultur i języków Europejskich oraz wspomaganie ich w nabywaniu kompetencji potrzebnych w osobistym rozwoju. Program daje także możliwość zdobycia cennych doświadczeń pedagogicznych nauczycielom zaangażowanym w organizację mobilności i wdrażanie jej w życie. Na nieco wyższym poziomie inicjatywa ma na celu budowanie zrównoważonej współpracy pomiędzy uczestniczącymi szkołami, umożliwienie im dostrzeżenia tego co robią szkoły partnerskie za granicą oraz umocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Do udziału w inicjatywie "Wyjazdy indywidualne uczniów w programie Comenius" kwalifikują się szkoły, które uczestniczyły lub uczestniczą w partnerstwie szkół w ramach programu Comenius. Każda z uczestniczących szkół musi znajdować się w jednym z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Lichtenstein, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy. Kwoty grantów oraz długość wyjazdów różnią się w zależności od krajów i szkół organizujących wyjazdy uczniów.Więcej informacji na temat zaproszenia: Dz.U. C236 z dnia 1 września 2010 r.