Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

UE finansuje działania na rzecz sterylizacji żywności

Naukowcy i przedsiębiorcy rozpoczęli testy nowo opracowanego, wielowarstwowego opakowania znajdującego zastosowanie w sterylizacji żywności pod wysokim ciśnieniem. Innowacyjne opakowanie stanowi dorobek dofinansowanego ze środków unijnych projektu NOVELQ (Nowe metody przetwórs...

Naukowcy i przedsiębiorcy rozpoczęli testy nowo opracowanego, wielowarstwowego opakowania znajdującego zastosowanie w sterylizacji żywności pod wysokim ciśnieniem. Innowacyjne opakowanie stanowi dorobek dofinansowanego ze środków unijnych projektu NOVELQ (Nowe metody przetwórstwa w produkcji i dystrybucji bezpiecznej żywności o wysokiej jakości), który otrzymał nieco ponad 11 mln EUR z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Odkrycia zostały niedawno zaprezentowane w Wageningen Universiteit en Researchcentrum (UR) Food and Biobased Research w Holandii. Pięcioletni projekt jest realizowany przez 32 partnerów z organizacji akademickich, badawczych i przemysłowych z Europy oraz z Argentyny i Afryki Południowej. Projekt NOVELQ zajmuje się kumulowaniem innowacji w nowoczesnym przetwórstwie i pakowaniu. Partnerzy projektu są przekonani, że przedsiębiorstwa są w stanie tak szybko wykorzystać pierwsze wyniki projektu NOVELQ, ponieważ na początkowym etapie odłożono środki na przekształcanie osiągnięć naukowych projektu w praktyczne i rentowne pod względem handlowym zastosowania. Projekt podjęto jako "zintegrowane i interdyscyplinarne badania oraz działania demonstracyjne i popularyzacyjne", w celu "przezwyciężenia wąskich gardeł istniejących obecnie w całym łańcuchu badań naukowo-rozwojowych (B+R)" - stwierdzają, dodając że "owe wąskie gardła hamują wprowadzenie nowych technologii przetwórstwa w europejskim przemyśle spożywczym, a przez to ograniczają jego konkurencyjność". Obok pogłębienia wiedzy na temat wyników przetwarzania pod wysokim ciśnieniem (HPP), projekt przyczynił się również do uzupełnienia niedostatków wiedzy w innych obszarach technologii spożywczej. Obejmują one takie zagadnienia jak wpływ pulsującego pola elektrycznego, zimnej plazmy i zaawansowanych technologii ogrzewania na jakość i trwałość żywności. Opracowano nowe zastosowania i innowacje, które mogą przynieść korzyści sektorowi spożywczemu i zaprezentowano ich skuteczność, aby wykazać potencjał tych technologii. Zespół stwierdził, że pięć lat temu panowała w przemyśle spożywczym opinia, że nowe technologie przetwórcze są niezwykle interesujące, ale zbyt dalekie od możliwości biznesowych, zwłaszcza w Europie. Obecnie istnieje jednak już wiele zastosowań, innowacji, nieprzewidzianych a przydatnych osiągnięć oraz pobocznych możliwości. "W ciągu pięciu lat przeprowadzono badania prognostyczne pokazujące potencjał tych metod i obecnie w Europie funkcjonuje ponad 35 zakładów pasteryzacji korzystających z technologii wysokiego ciśnienia i ponad 75 w USA, produkujących soki owocowe, mięso, przekąski i zdrową żywność" - jak cytuje się w FoodProdutionDaily.com Ariette Matser z Wageningen UR, kierowniczkę projektu NOVELQ. "Co więcej opracowano demonstratora zimnej plazmy, który się sprzedał na całym świecie. Byliśmy również w stanie przeprowadzić badania na skalę pilotażową nad sterylizacją metodą HPP za pomocą sprzętu pilotażowego opracowanego przez holenderską firmę Resato, które umożliwiły partnerom analizę wpływu sterylizacji metodą HPP na rzeczywiste produkty spożywcze oraz podjęcie pierwszych kroków w celu przejścia na skalę przemysłową." Projekt NOVELQ, który ma się zakończyć w 2011 r., zgromadził europejskich ekspertów z Belgii, Czech, Danii, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch.

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły