Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Unijny projekt w celu opracowania narzędzia do walki z astmą i chorobami płuc

Naukowcy i eksperci z Europy połączyli siły, aby opracować innowacyjne narzędzie mające zapewnić komfort osób cierpiących na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (COPD). Prace w ramach projektu AIRPROM rozpoczęły się na początku 2011 r. i będą prowadzone przez pięć lat....

Naukowcy i eksperci z Europy połączyli siły, aby opracować innowacyjne narzędzie mające zapewnić komfort osób cierpiących na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (COPD). Prace w ramach projektu AIRPROM rozpoczęły się na początku 2011 r. i będą prowadzone przez pięć lat. Projekt AIRPROM (Prognozowanie skutków chorób dróg oddechowych na podstawie modelowania komputerowego indywidualnego pacjenta) uzyskał wsparcie na kwotę 11,7 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Co roku choroby dróg oddechowych kosztują UE ponad 56 mld EUR. Astma jest przyczyną śmierci około 239.000 osób rocznie na świecie i szacuje się, że COPD będzie trzecią wiodącą przyczyną zgonów na świecie do 2030 r. Nie tylko aktualne metody terapeutyczne są nieodpowiednie, bowiem eksperci nie są również w stanie przewidzieć rozwoju choroby ani tego, jak pacjent zareaguje na obecne lub przyszłe terapie. Partnerzy projektu AIRPROM opracują modele komputerowe i fizyczne układu dróg oddechowych w organizmie, zapewniając naukowcom i lekarzom potrzebne wsparcie do ustalania wpływu leczenia na pacjenta. Ponad 300 mln osób chorych na astmę i COPD na świecie zazwyczaj cierpi z powodu uszkodzenia, zapalenia lub obturacji dróg oddechowych. Problemy te jeszcze bardziej zaostrzają trudności chorych z oddychaniem. Dostępne obecnie terapie pomagają chorym, niemniej wykorzystywane metody nie są dostosowywane do potrzeb konkretnego pacjenta. Z uwagi na brak zindywidualizowanych metod terapeutycznych bywa, że chorzy nie otrzymują najskuteczniejszego możliwego leczenia. W ostatnich latach prowadzone były intensywne badania nad bardziej zaawansowanymi i ukierunkowanymi podejściami do leczenia, niemniej potrzebne są dalsze prace. Tutaj właśnie do akcji wkracza konsorcjum AIRPROM. Partnerzy opracują komputerowy model komórek w drogach oddechowych oraz fizyczny model tych dróg, aby ocenić jak powietrze przepływa przez płuca i dlaczego następuje obturacja u chorych na astmę i COPD. Te innowacyjne modele, w połączeniu z istniejącymi danymi wygenerowanymi przez skany komputerowej tomografii osiowej (CT) oraz pomiary objętości płuc, zapewnią ekspertom potrzebną pomoc w testowaniu nowych metod leczenia, które można przekształcić w zindywidualizowane terapie dla pacjentów. Naukowcy twierdzą, że informacje te posłużą do zbudowania obszernej bazy danych, łączącej cechy charakterystyczne różnych ścieżek z konkretną metodą leczenia w przyszłości. "Aktualne metody leczenia COPD i astmy opierają się na 'uniwersalnym' podejściu" - wyjaśnia profesor Chris Brightling, starszy pracownik naukowy z Uniwersytetu w Leicester w Wlk. Brytanii i koordynator projektu AIRPROM. "Osoby cierpiące na te choroby układu oddechowego nie otrzymują zatem odpowiedniego leczenia, które pomoże w radzeniu sobie ze schorzeniem. Indywidualne modele pacjentów pomogą monitorować chorobę i postępy pacjenta, aby bardziej zindywidualizować i ukierunkować obecne terapie z korzyścią dla chorego na COPD czy astmę" - dodaje. "Łącząc najnowsze osiągnięcia w modelowaniu komputerowym, analizie obrazu i eksperckiej wiedzy klinicznej możemy po raz pierwszy ocenić nowe trapie astmy i COPD, i dopasować je do pacjenta." Wypowiadając się na temat modelu i jego znaczenia dla osób potrzebujących pomocy, Breda Flood, członek zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pacjentów Cierpiących na Alergie i Choroby Dróg Oddechowych (EFA) - sama cierpiąca na astmę - stwierdziła: "Ten nowy model umożliwi nam wizualizację aktywności w naszych płucach i obejrzenie, jak choroba wpływa na nasze oddychanie. Zdobywając wgląd w sposób oddziaływania konkretnych metod leczenia, pacjenci zyskają większą wiedzę, jak radzić sobie z chorobą w przyszłości." Projekt AIRPROM jest częścią projektu VPH NOE (Sieć Doskonałości Wirtualny Fizjologiczny Człowiek), który otrzymał 8 mln EUR z 7PR. Partnerzy AIRPROM pochodzą z Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch. Więcej informacji: Karta informacji o projekcie AIRPROM w serwisie CORDIS - proszę kliknąć: https://cordis.europa.eu/project/id/270194/pl VPH NOE: http://www.vph-noe.eu/ Badania TIK w 7PR: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ Uniwersytet w Leicester: http://www2.le.ac.uk/

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły