Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowy test na wykrywanie dopingu u sportowców

Od lipca do sierpnia uwaga całego świata skupiona była na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, gdzie zmagało się ponad 10.500 atletów z 204 krajowych komitetów olimpijskich. Na zapleczu 150 naukowców pozostawało w gotowości, aby analizować 400 próbek dziennie na obecność ponad ...

Od lipca do sierpnia uwaga całego świata skupiona była na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, gdzie zmagało się ponad 10.500 atletów z 204 krajowych komitetów olimpijskich. Na zapleczu 150 naukowców pozostawało w gotowości, aby analizować 400 próbek dziennie na obecność ponad 240 zabronionych związków chemicznych. Opierali się na wynikach prac zespołu Growth Hormone-2004 (GH-2004), który stworzył test na nadużycie hormonu wzrostu w sporcie, dzięki dofinansowaniu Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) i Amerykańskiej Agencji Antydopingowej oraz wsparciu Brytyjskiej Agencji Antydopingowej. Test pomógł rozprawić się z oszustwami dopingowymi w sporcie i spotkał się z uznaniem takich działaczy jak prezes WADA, John Fahey, który zauważył: "Nowy test - zatwierdzony przez WADA - został po raz pierwszy wykorzystany w czasie Igrzysk Olimpijskich 2012 w Londynie i jesteśmy przekonani, że okaże się ważnym narzędziem w walce z dopingiem w sporcie. Uzupełni test wykorzystywany od czasów Igrzysk Olimpijskich 2004 w Atenach, a główna różnica polega na dysponowaniu teraz przez społeczność antydopingową znacznie dłuższym okresem wykrywalności". Zespół GH-2004 oparł swoje bieżące prace na wcześniejszych badaniach przeprowadzonych przez zespół GH-2000, który był głównie finansowany ze środków Unii Europejskiej - w ramach programu Biomed 2 - oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOI). Aktualny test, opracowany przez naukowców z Uniwersytetu w Southampton, King's College London i z Uniwersytetu Kent w Canterbury, opiera się na pomiarze dwóch białek w krwi: insulinopodobnego czynnika wzrostu I oraz aminoterminalnego propeptydu kolagenu typu III. Poziom obydwu białek, działających jako markery stosowania hormonów wzrostu, rośnie w reakcji na hormon wzrostu. Test stosowało laboratorium antydopingowe w czasie Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2012 w Londynie, w wyniku czego 8 września 2012 Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski ogłosił zawieszenie dwóch sztangistów na dwa lata z powodu naruszenia zasady antydopingowej w związku z hormonem wzrostu. Orzeczenie było następstwem niekorzystnego wyniku testu przeprowadzanego przez analityków z King's College London w laboratorium antydopingowym z wykorzystaniem nowego testu. Ten przypadek przyczynił się do swoistego rekordu olimpijskiego, pierwszego de facto tego typu na świecie, gdyż niektóre metody testów stosowane przez analityków zostały wprowadzone dopiero przed tegorocznymi igrzyskami w Londynie. Nowa metoda była w stanie wykryć nadużywanie ludzkiego hormonu wzrostu w okresie wielu tygodni, podczas gdy wcześniejsze metody wykrywały jego stosowanie jedynie w krótszym czasie. Dla niektórych naukowców skuteczność ich testu stanowiła walidację ich pracy. "Ustalenia dowodzą, że lata prac badawczych nie poszły na marne. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Southampton i Uniwersytetem Kent, był jednym z najbardziej złożonych projektów badawczych, w jakich brał udział Drug Control Centre przy King's College London. Możliwość przeprowadzania tego testu na tegorocznych igrzyskach to ogromne osiągnięcie. Stanowi olbrzymi krok naprzód w utrzymywaniu się na pierwszej linii naukowych działań antydopingowych, aby pomóc w walce z używaniem środków dopingujących w sporcie" - stwierdził profesor David Cowan, kierownik Drug Control Centre przy King's College London i kierownik laboratorium antydopingowego w czasie igrzysk 2012. Andy Parkinson, dyrektor generalny Brytyjskiej Agencji Antydopingowej, podkreślił, że praca wykonana przez analityków nie tylko pozwoliła na wykrycie dopingu w sporcie, ale również zadziałała jak środek odstraszający: "Stałe doskonalenie testów ma zasadnicze znaczenie dla globalnego ruchu antydopingowego, dając pewność, że wyrafinowani zażywający zostaną złapani, a ci na granicy zostaną powstrzymani. Ogromnie się cieszę, że test opracowany w Wlk. Brytanii, w ścisłej współpracy z moim zespołem, został wykorzystany z tak dobrym skutkiem w czasie Igrzysk Paraolimpijskich 2012". Richard Holt, profesor specjalizujący się w cukrzycy i endokrynologii, z Uniwersytetu w Southampton i konsultant ds. cukrzycy w Szpitalu Ogólnym w Southampton, powiedział: "Cieszymy się, że mamy kolejny skuteczny i niezawodny sposób na wyłapywanie oszustw i pomaganie w walce ze szkodliwymi środkami dopingującymi. Opracowanie tego testu wymagało ogromnych nakładów pracy zespołowej i cieszę się, że to zaangażowanie przyniosło owoce. Chciałbym podziękować Światowej Organizacji Antydopingowej, Amerykańskiej Agencji Antydopingowej i Brytyjskiej Agencji Antydopingowej za ich wsparcie i wiarę w naszą pracę".Więcej informacji: zespół GH-2004 http://www.gh2004.soton.ac.uk/ Powiadamiaj o dopingu w sporcie http://www.ukad.org.uk/what-we-do/report-doping