European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-16

Article available in the following languages:

Program "Owoce w szkole", o wartości 90 mln EUR, przynosi Europie plony

Rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat - taka idea przyświeca finansowanemu ze środków unijnych programowi "Owoce w szkole", z którego, wedle najnowszego raportu, w roku szkolnym 2010/2011 skorzystało 8.146.290 dzieci z 54.267 szkół (co stanowi wzrost o 7...

Rozwijanie zdrowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat - taka idea przyświeca finansowanemu ze środków unijnych programowi "Owoce w szkole", z którego, wedle najnowszego raportu, w roku szkolnym 2010/2011 skorzystało 8.146.290 dzieci z 54.267 szkół (co stanowi wzrost o 70% w porównaniu do roku 2009/2010). Ponadto zwiększyło się w stosunku do poprzedniego roku do 43.730 ton zapotrzebowanie na owoce i warzywa na terenie 24 państw członkowskich UE. Roczne wydatki w wysokości 90 mln EUR stanowią część prowadzonej kampanii przeciw rozlewającej się po całej UE pladze otyłości wśród dzieci. Choć kampania trwa zaledwie trzy lata, opublikowano już sprawozdanie oceniające, które wskazuje na jej dotychczasowe osiągnięcia. Program koncentruje się na obniżeniu w UE liczby dzieci z nadwagą. Obecnie jest ich 22 mln (z czego 5,1 mln otyłych). Szacuje się, że przy obecnym trendzie w UE, roczny przyrost liczby dzieci z nadwagą wyniesie 1,2 mln, w tym 300.000 otyłych. Badania naukowe pokazują, że problem nadwagi częściej występuje w młodym wieku. Dane te powiązać można ze spadającym spożyciem świeżych owoców i warzyw przez młodych ludzi oraz osoby z niższych warstw społeczno-ekonomicznych. Szkodliwe nawyki żywieniowe należy po części winić za zawrotne tempo eskalacji poważnych chorób dietozależnych, między innymi chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2 i niektórych postaci nowotworów. Porównanie spożycia na skalę międzynarodową wskazuje, że wiele krajów europejskich plasuje się znacznie poniżej poziomu rekomendowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która zaleca spożycie minimum 400 g owoców i warzyw dziennie. W ciągu ostatniej dekady, wielkość unijnego rynku owoców i warzyw wykazywała tendencję spadkową, co sugeruje, że wskaźniki spożycia również spadają. Program "Owoce w szkole" ma stawić czoła temu problemowi i dążyć do zmiany statystyk. Program rozpoczął się w roku szkolnym 2009/2010, po przyjęciu przez Radę Ministrów Rolnictwa przedłożonej przez Komisję propozycji objęcia całej Unii Europejskiej kampanią zapewnienia dzieciom w wieku szkolnym owoców i warzyw. Grupą docelową były początkowo dzieci w wieku od roku do 18 lat, ale wielu Ministrów Rolnictwa poszczególnych krajów zawęziło przedział wiekowy do 6 - 10 lat. W raporcie zaznaczono również, że istotnym elementem dla powodzenia inicjatywy jest szeroki wachlarz produktów. Zwykle oferowanych jest co najmniej 5 - 10 produktów, które mają zachęcić dzieci do poznawania różnych smaków i miąższu owoców oraz warzyw. Preferowane owoce to jabłka, pomarańcze i banany, a warzywa to marchew, pomidory i ogórki. Wpływ różnorodności skłonił państwa członkowskie do uzgodnienia, że im szerszy wachlarz oferowanych owoców i warzyw, tym wyższe prawdopodobieństwo, że program "Owoce w szkole" wywrze zrównoważony wpływ na zachowania żywieniowe dzieci. Bezpłatna dystrybucja owoców i warzyw również została wskazana jako czynnik sukcesu w analizie ewaluacyjnej, obok inicjatyw ukierunkowanych na edukację i podnoszenie świadomości, takich jak zwiedzane gospodarstw rolnych i lekcje gotowania. Większość reklam w państwach członkowskich również wywarła pozytywny wpływ na program spożycia owoców i warzyw przez dzieci, prowadząc do wzrostu spożycia ponad owoce i warzywa rozdawane dzieciom. Program ma istotne znaczenie zwłaszcza dla dzieci pokrzywdzonych przez los z niższych warstw społeczno-ekonomicznych. Susanne Løgstrup, Przewodnicząca Europejskiego Konsorcjum Zdrowia Publicznego i Rolnictwa (EPHAC), zauważa: "To z pewnością pozytywne osiągnięcia, które należy wykorzystać. Unijny program 'Owoce w szkole' stanowi doskonały model. Pokazuje, że publiczne inwestycje przekładają się na promocję zdrowego trybu życia wśród tych, o których powinniśmy dbać najbardziej - naszych dzieci". Dodaje: "Unijny program 'Owoce w szkole' to wzorowy przykład zdrowia we wszystkich strategiach, który pokazuje korzyści z synergii między takimi obszarami polityki jak rolnictwo i publiczna opieka zdrowotna". W swoich propozycjach reform CAP2020, Komisja Europejska proponuje intensyfikację programu "Owoce w szkole" poprzez zwiększenie całkowitej puli dostępnych środków unijnych, podwyższenie wskaźników współfinansowania i poszerzenie listy kwalifikowanych działań. Dzięki temu jeszcze więcej dzieci będzie mogło skorzystać na tej inicjatywie zdrowego żywienia.Więcej informacji: Komisja Europejska - Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich: http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/index_pl.htm European Heart Network: http://www.ehnheart.org/ Światowa Organizacja Zdrowia: http://www.who.int/en/