Skip to main content

System for detection of Threat Agents in Maritime Border Environment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Łatanie luk w systemach wykrywania na granicach pomoże w ochronie przed mniejszymi zagrożeniami

W ramach szeregu inicjatyw unijnych prowadzone są prace mające na celu rozwiązanie problemu stale rosnącego zaawansowania i wyrafinowania czynników zagrożeń. Jedną z tych inicjatyw jest projekt SafeShore, w ramach którego został opracowany nowatorski system zapewniający lepsze niż do tej pory możliwości ich wykrywania.

Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo

W ostatnich latach znacząco wzrosła częstotliwość występowania niewielkich zagrożeń bezpieczeństwa, widoczna przede wszystkim w obszarze granic morskich. Wśród przykładów takich zagrożeń można wymienić między innymi niewielkie jednostki pływające wykorzystywane przez handlarzy ludźmi, a także drony organizacji terrorystycznych i przemytników narkotyków. Wszystkie te czynniki wymuszają zmiany w sposobie myślenia o ochronie granic. Jak dodaje koordynator projektu SafeShore, dr Geert De Cubber: „Obecnie organy ścigania oraz służby graniczne mają duże trudności w radzeniu sobie z tymi nowymi zagrożeniami, głównie dlatego, że ślad radarowy dronów jest zbyt mały i nie pozwala na wykrywanie przez standardowe systemy radarowe”. Partnerzy skupieni wokół projektu zajęli się w związku z tym opracowaniem sposobów załatania luk w zakresie możliwości wykrywania zagrożeń, opracowując system pozwalający na dostrzeganie mniejszych obiektów. Nowe zagrożenia wymagają nowych rozwiązań W ramach projektu SafeShore podjęto decyzję o przyjęciu nowego podejścia do wykrywania zagrożeń. Powody przemawiające za takim rozwiązaniem były dwojakie. Przede wszystkim problemem jest fakt, że każde rozwiązanie oparte na radarze jest niezwykle kosztowne, a dodatkowo każdy tego rodzaju aktywny system jest emiterem fal radiowych, co umożliwia niezwykle łatwe wykrycie wykrywacza. System opracowany w ramach projektu SafeShore został zbudowany na bazie rozwiązania LIDAR 3D, pasywnych czujników akustycznych, pasywnych wykrywaczy fal radiowych oraz rozwiązań do analizy wideo – w szczególności nagrań wizualnych oraz nagrań z kamer termowizyjnych. Każdy z tych czujników ma oczywiście swoje wady i zalety. Żaden z nich nie stanowi jednak przełomowego rozwiązania w przypadku niezależnego i samodzielnego użycia. „Prawdziwa moc rozwiązania SafeShore opiera się na wykorzystaniu specjalnego silnika syntezy danych, który opracowaliśmy na potrzeby tego projektu”, dodaje dr De Cubber. Silnik ten oferuje możliwość łączenia pełnych zakłóceń odczytów z czujników w celu opracowania dokładnych i spójnych wyników umożliwiających wykrywanie zagrożeń. Od koncepcji do wdrożenia Zaledwie dwa i pół roku zajęło przejście całej drogi, od koncepcji nowatorskiego systemu wykorzystującego mechanizmy wykrywania i syntezy danych, aż po realizację rozwiązania i integrację jego elementów. Dr De Cubber uważa to za ogromny sukces, podobnie jak fakt, że w ramach projektu powstały trzy w pełni funkcjonalne prototypy rozwiązania. Każdy z nich obejmuje szereg czujników umożliwiających wykrywanie zagrożeń, a także silnik syntezy danych. Dzięki temu po uruchomieniu urządzenia tworzą kopułę ochronną nad chronionym obszarem. W przypadku przedostania się niewielkiego zagrożenia do kopuły, Morskie Centrum Koordynacyjne otrzymuje powiadomienie, a jego pracownicy muszą podjąć decyzję dotyczącą reakcji. Testy na morzu Prototypowe wykrywacze, które mogą być połączone w taki sposób, by tworzyły ciągłą linię wzdłuż całej linii brzegowej, zostały przetestowane w trzech miejscach. „Chcieliśmy sprawdzić, czy nasz system działa bez zarzutu w różnych warunkach i różnych krajach”, wyjaśnia koordynator projektu. „W związku z tym przeprowadziliśmy testy na wodach trzech europejskich mórz – Morza Północnego (w Belgii), Morza Śródziemnego (w Izraelu) oraz Morza Czarnego (w Rumunii)”. Partnerzy skupieni wokół projektu wykorzystali szeroką gamę potencjalnych zagrożeń w celu przetestowania systemu wykrywania w warunkach bojowych. Wśród przetestowanych obiektów znalazły się drony, niewielkie jednostki pływające, skutery wodne, a także kitesurferzy, pływacy oraz windsurferzy. Każdy z tych testów wykazał, że system SafeShore jest w stanie wykrywać w pewnym stopniu każde z tych zagrożeń zarówno w powietrzu, jak i na wodzie. Montaż tych urządzeń na plażach w całej Europie pomógł w udowodnieniu, że system sprawdzi się także doskonale nawet w najtrudniejszych warunkach. Po zakończeniu testów prototypy systemu SafeShore trafiły do rąk użytkowników końcowych, którzy sprawdzają ich działanie. Jak dodaje dr De Cubber, trwa również proces składania wielu zgłoszeń patentowych dotyczących elementów rozwiązania.

Słowa kluczowe

SafeShore, zagrożenie, radar, silnik syntezy danych, system wykrywania, granica morska, kontrola graniczna, wykrywanie zagrożeń, bezpieczeństwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania