Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Umacnianie strategii zrównoważenia w Rosji

Rosja to największy kraj na świecie, który zajmuje ponad jedną ósmą zaludnionego lądu na Ziemi. Zatem w interesie wszystkich leży, aby ustawodawcy rosyjscy podejmowali dobre uchwały w zakresie zrównoważenia środowiskowego. Czasy jednak są teraz ciężkie i w centrum uwagi znal...

Rosja to największy kraj na świecie, który zajmuje ponad jedną ósmą zaludnionego lądu na Ziemi. Zatem w interesie wszystkich leży, aby ustawodawcy rosyjscy podejmowali dobre uchwały w zakresie zrównoważenia środowiskowego. Czasy jednak są teraz ciężkie i w centrum uwagi znalazł się wzrost gospodarczy, odsuwając obawy o środowisko na dalszy plan. Naukowcy z dofinansowanego ze środków unijnych projektu SUST-RUS (Przestrzenno-gospodarczo-ekologiczny model oceny rosyjskich strategii zrównoważenia) opracowali zintegrowaną, supernowoczesną metodologię modelowania, która może wesprzeć rosyjskich ustawodawców w wyborze krótko-, średnio- i długoterminowych strategii zrównoważenia. Uczestnicy projektu, pracujący pod kierunkiem Centrum Badań Ekonomiczno-Finansowych w Rosji, rozpoczęli od stworzenia nowej metodologii modelowania. Następnie przygotowali zestaw powiązanych z modelem wskaźników zrównoważenia, które umożliwiają kwantyfikację społecznych, ekonomicznych i środowiskowych skutków strategii zrównoważenia. Na koniec zespół posłużył się modelem do oceny potencjalnych skutków zestawu ważnych działań strategicznych na rzecz zrównoważenia, wykazując potencjał i wiarygodność tej metodologii. Co istotne, partnerzy SUST-RUS twierdzą, że ich zamiarem było stworzenie modelu na licencji open source, który mógłby przydać się zarówno rosyjskim, jak i europejskim naukowcom. Wypracowany model uwzględnia zrównoważenie w perspektywie społecznej, ekonomicznej i środowiskowej, krótkofalowo - od jednego do dwóch lat - i długofalowo - od pięciu do sześciu lat. Wykorzystanie modelu do oceny efektywności energetycznej gazu ziemnego pozwoliło naukowcom z zespołu SUST-RUS stwierdzić, że realny wpływ na efektywność, a także emisje gazów cieplarnianych, wymaga polityki cenowej korzystnej zarówno dla producentów, jak i odbiorców. Następnie zespół zarekomendował zniesienie dotacji państwowych dla odbiorców gazu i obniżenie dotacji dla producentów przemysłowych. Rekomendacje są obecnie wprowadzane w życie przez rosyjski rząd. Metodologia modelowania SUST-RUS zapewnia Rosji i międzynarodowej społeczności solidne wsparcie naukowe przy opracowywaniu strategii zrównoważenia i wyważaniu celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Przedsięwzięcie, realizowane w latach 2009-2011, otrzymało 1,3 mln EUR dofinansowania ze środków unijnych.Więcej informacji: SUST-RUS http://sust-rus.org/en/ Karta informacji o projekcie: Centrum Badań Ekonomiczno-Finansowych http://www.cefir.ru/?l=eng

Kraje

Belgia, Niemcy, Norwegia, Rosja