Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-20

Article available in the following languages:

Wspieranie rodziców w pomaganiu dzieciom

Każdy rodzic ma swoje własne niepowtarzalne podejście do wychowywania dzieci. Dokonuje różnych wyborów, na przykład ile książek kupić swojemu potomstwu czy ile czasu spędzić, jeżeli w ogóle, na czytaniu mu. W konsekwencji nie wszyscy młodzi ludzie mają taki sam start, który ...

Każdy rodzic ma swoje własne niepowtarzalne podejście do wychowywania dzieci. Dokonuje różnych wyborów, na przykład ile książek kupić swojemu potomstwu czy ile czasu spędzić, jeżeli w ogóle, na czytaniu mu. W konsekwencji nie wszyscy młodzi ludzie mają taki sam start, który może im pomóc osiągać sukcesy w późniejszym okresie życia. Aby pomóc rozwiązać ten problem, w ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu MPIC (Motivating Parents to Invest in Children) opublikowane zostały zalecenia w zakresie polityki publicznej, dotyczące sposobów, w jakie rządy mogłyby używać środków fiskalnych, takich jak podatki i świadczenia z ubezpieczeń społecznych, jako zachęty dla rodziców do wspomagania edukacji swoich dzieci. Badania zostały podjęte przez stypendystę Marie Curie, Hakki Yazici, adiunkta na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Sabanci, Turcja. "Rząd nie ma bezpośredniej kontroli nad domowym poziomem inwestowania w dzieci - wyjaśnia Yazici - ale może używać marchewki i kija, aby w sposób społecznie skuteczny podnosić poziom wkładu rodziców". Zdaniem naukowca, wyniki projektu pokazują, że systemy opieki społecznej i opodatkowanie prywatnych oszczędności mogą być skutecznie wykorzystywane do zapewnienia potrzebnych zachęt. "W optymalnym systemie świadczenia z ubezpieczeń społecznych rodziców powinny być pozytywnie skorelowane z wynikami ich dorosłych dzieci" - wyjaśnia. Inaczej mówiąc, jeżeli dziecko dobrze radzi sobie w późniejszym życiu, np. ma wysoką pensję, to rodzice powinni dostawać lepszą emeryturę. To byłby pośredni zasiłek dla rodziców, którzy wnoszą większy wkład w swoje potomstwo. Obecne systemy emerytalne, w których świadczenia są niezależne od dochodów dzieci, mogą być krzywdzące i dlatego też mogą być potrzebne reformy - dodaje Yazici. Jest przekonany, że praktyczne zalecenia wypracowane w toku badań mogą być dalekosiężne. "W projekcie zaproponowane zostały znaczące zmiany sposobu kształtowania polityki fiskalnej, które zasadniczo wpłyną na wszystkich obywateli w danym kraju" - twierdzi. "Polegają one na reformie tradycyjnych narzędzi polityki fiskalnej i motywują rodziców do zwiększenia inwestycji w rozwój intelektualny swojego potomstwa. Przyniesie to korzyści wielu obecnym dzieciom i kolejnemu pokoleniu dorosłych". Yazici wskazuje, że otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych miało decydujące znaczenie: "Bycie stypendystą Marie Curie było niezwykle cennym dla mnie doświadczeniem. Stypendium pomogło mi na wszystkich etapach prowadzonych badań. Pokryło koszty moich podróży, dzięki czemu mogłem wziąć udział w konferencjach na całym świecie i rozszerzyć sieć kontaktów, a także pokryło koszty publikacji artykułów". Projekt MPIC, zakończony w sierpniu 2013 r., otrzymał dofinansowanie w wysokości 75.000 EUR w ramach strategii walki UE z wykluczeniem społecznym i biedą poprzez takie działania jak wsparcie rodziny i świadczeń na jej rzecz, wysokiej jakości opieka nad dziećmi i wczesna edukacja. Więcej informacji: Karta informacji o projekcie: http://cordis.europa.eu/projects/rcn/96157_pl.html Uniwersytet Sabanci http://www.sabanciuniv.edu/en Europejska platforma inwestowania w dzieci http://europa.eu/epic/about/index_en.htm

Kraje

Turcja

Powiązane artykuły