European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Jak przetrwać kryzys związany z koronawirusem – zestaw porad dla rodzin

Zespół finansowanego ze środków UE projektu opracował zestaw porad dla rodziców stosujących środki izolacji wprowadzone w związku z COVID-19.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Czy przytłacza cię konieczność ograniczenia wychodzenia z domu podczas pandemii COVID-19? Czy jesteś rodzicem, który stracił pracę, lub próbujesz pogodzić pracę zdalną z opieką nad dzieckiem i edukacją domową podczas izolacji? Z pomocą przybywa finansowany ze środków UE zespół naukowców, który we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) opracował i udostępnił w internecie serię materiałów dla rodziców. Prof. Lucie Cluver z Uniwersytetu Oksfordzkiego, koordynującego finansowany przez UE projekt HEY BABY, mówi, że porady opracowano na podstawie badań opartych na dowodach, a następnie przetłumaczono na ponad 50 języków. Cytowana w komunikacie prasowym, prof. Cluver stwierdza: „Rodzice na całym świecie dotkliwie odczuwają skutki obecnej sytuacji. Ich dzieci nie chodzą teraz do szkoły, a ponadto oni sami muszą mierzyć się ze zwiększonym stresem, niepokojem i problemami finansowymi. Wszystko to sprawia, że stajemy się mniej cierpliwi i bardziej drażliwi”. Dodaje też: „Wiemy, że w najpoważniejszych przypadkach przemoc domowa wzrasta podczas zamknięcia szkół w związku z zagrożeniami zdrowia. Opracowane porady są jednak skierowane do wszystkich rodziców, którzy potrzebują wsparcia”.

Zdrowe rodzicielstwo

Stworzone przez inicjatywę Parenting for Lifelong Health (PLH) i centrum wsparcia młodzieży w Afryce UKRI GCRF, we współpracy ze światowymi organizacjami takimi jak WHO, UNICEF i Globalne Partnerstwo w Celu Likwidacji Przemocy wobec Dzieci, porady dla rodziców obejmują różne kwestie. UKRI to brytyjska organizacja na rzecz badań i innowacji (UK Research and Innovation), a GCRF to jego fundusz badawczy na rzecz globalnych wyzwań (Global Challenges Research Fund). Poradnik składa się z sześciu oddzielnych stron i zawiera porady dotyczące wartościowego spędzania czasu z dzieckiem, unikania negatywnych emocji, tworzenia codziennej rutyny, unikania złych zachowań, wprowadzania spokoju i radzenia sobie ze stresem oraz rozmawiania na temat COVID-19. Każda z nich jest dostępna na stronie WHO. Prof.Cluver dodaje także: „Od 2012 roku nasze zespoły badawcze przeprowadziły serię badań randomizowanych z grupą kontrolną w zakresie programów skierowanych do rodziców w Afryce, Azji i Europie, prowadzonych przez organizacje non-profit. Programy, które opracowaliśmy we współpracy z WHO i UNICEF, zostały wdrożone w 25 państwach na całym świecie”. Pakiet porad dla rodziców został także opisany w liście w czasopiśmie „The Lancet”. „COVID-19 to nie pierwsza ani nie ostatnia choroba wirusowa stanowiąca zagrożenie dla ludzkości. Musimy wdrożyć skuteczne strategie, które będą wspierać rodziny w ich działaniach związanych z reagowaniem na zagrożenia oraz ochroną przyszłości dzieci na całym świecie”. Twórcy inicjatywy PLH skupiają się na tworzeniu, ocenie i rozpowszechnianiu programów skierowanych do rodziców, które mają na celu ograniczenie przemocy wobec dzieci i poprawę dobrostanu najmłodszych w krajach o niskim i średnim dochodzie. Działająca z ramienia finansowanego ze środków UE projektu RISE, inicjatywa PLH obejmuje swoim zakresem trzy państwa Europy Wschodniej: Macedonię Północną, Mołdawię i Rumunię. Na stronie projektu czytamy: „Zespół PLH opracował cztery prototypy programów zaproponowanych przez asystentów specjalistów dotyczących każdego etapu rozwoju dziecka: PLH dla niemowląt (od okresu prenatalnego do 6. miesiąca życia), PLH dla małych dzieci (od 6. do 24. miesiąca życia), PLH dla dzieci (od 2. do 9. roku życia) oraz PLH dla rodziców i nastolatków (od 10. do 17. roku życia). Zakończenie projektu RISE (Prevention of child mental health problems in Southeastern Europe - Adapt, Optimize, Test, and Extend Parenting for Lifelong Health) przewidziano na grudzień 2021 roku, a projektu HEY BABY (Helping Empower Youth Brought up in Adversity with their Babies and Young children) – na kwiecień 2024 roku. Celem projektu HEY BABY jest ocena form wsparcia dla nastoletnich rodziców i ich dzieci w Afryce, także tych będących częścią społeczności o ograniczonych zasobach i dotkniętych HIV. Więcej informacji: strona projektu RISE strona projektu HEY BABY

Słowa kluczowe

RISE, HEY BABY, koronawirus, COVID-19, porady dla rodziców

Powiązane artykuły