European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Development and Demonstration of Highly Insulating, Construction Materials from Bio-derived Aggregates

Article Category

Article available in the following languages:

Ekologiczne izolacje budynków o doskonałych osiągach i niskiej cenie

Izolacja termiczna jest jednym z najważniejszych elementów każdej elewacji budynku. Nowatorskie ekologiczne materiały izolacyjne pozwalają poprawić efektywność energetyczną budynków i zmniejszają emisję dwutlenku węgla przy znacznie niższych kosztach w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Osiągi materiałów izolacyjnych wpływają na zużycie energii, co z kolei przekłada się na niższe koszty oraz potencjalnie na zmniejszenie emisji CO2, w zależności od używanego źródła energii. Obecnie izolacje wytwarzane są przy użyciu różnorodnych materiałów i procesów produkcyjnych, a w niektórych wykorzystuje się dodatki chemiczne lub powłoki w celu poprawy odporności na wilgoć lub nadania im właściwości zmniejszających palność. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na koszty i ślad węglowy tych materiałów, jak również na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi oraz na środowisko. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu ISOBIO opracowano nowe materiały izolacyjne i kompozyty łączące kruszywa pochodzenia biologicznego z innowacyjnymi spoiwami. Rezultatem jest prawdziwie przyjazne środowisku rozwiązanie, które przewyższa konwencjonalne materiały pod względem osiągów i jest o wiele tańsze. Pożyteczne naturalne materiały W ramach projektu ISOBIO opracowano trzy nowatorskie, przyjazne dla środowiska materiały izolacyjne zawierające konopie i glinę, przeznaczone do budowy nowych oraz renowacji starszych budynków. Wszystkie trzy materiały można połączyć ze sobą w celu otrzymania kompozytu. W sztywnych systemach izolacyjnych stosuje się obecnie głównie syntetyczne pianki polimerowe, uczestnicy projektu stworzyli natomiast płytę ISOBIO, która zawiera wyłącznie naturalne materiały. Cząsteczki konopi (pocięte kawałki zdrewniałego rdzenia łodygi konopi) połączono z termoutwardzalnym spoiwem pochodzenia biologicznego, uzyskując w ten sposób sztywną płytę izolacyjną. Jak wyjaśnia pracujący dla projektu specjalista ds. technicznych dr Mike Lawrence, „Jest to rewolucyjna, w 100 % ekologiczna sztywna płyta izolacyjna o zwiększonej trwałości i odporności na ogień. Wykorzystuje ona cząsteczki konopi, dzięki którym jest odporna na wilgoć i oddycha, poprawiając w ten sposób jakość powietrza w pomieszczeniach”. W miarę upływu czasu wapno pochłania CO2 i twardnieje, a ponadto posiada właściwości dezynfekujące i chroniące przed wilgocią. Wykorzystując te właściwości, uczestnicy projektu ISOBIO opracowali izolacyjny tynk wapienny o wysokiej zawartości kruszyw konopnych, który może być stosowany jako zewnętrzna warstwa bazowa w każdym budynku. Zespół opracował też nowy gliniany tynk izolacyjny charakteryzujący się lepszymi właściwościami w zakresie zatrzymywania wilgoci. Można go stosować zarówno w nowych budynkach, jak i jako izolacyjny tynk wewnętrzny w remontowanych obiektach. Te trzy materiały mogą być stosowane osobno, ale także połączone ze sobą w kompozytowych panelach konstrukcyjnych, które optymalnie wykorzystują ich indywidualne zalety. Przezwyciężanie problemów, przekraczanie oczekiwań Sztywna płyta ISOBIO jest jednym z najważniejszych rezultatów projektu, a na jej ostateczny skład wpłynął brak dostępności wybranego wcześniej zakładu produkcyjnego. Lawrence tłumaczy: „W efekcie stworzyliśmy sztywny panel ISOBIO wykorzystujący spoiwo termoutwardzalne w sposób, który nie byłby możliwy przy wykorzystaniu pierwotnej linii produkcyjnej”. W ramach przełomowego projektu płyta ISOBIO została wyprodukowana na skalę przemysłową na ciągłej linii produkcyjnej. Osiągnięcie to otwiera drogę do upowszechnienia ultraniskoemisyjnych alternatywnych materiałów izolacyjnych w Europie i na świecie. Te innowacyjne i ekologiczne produkty izolacyjne okazały się lepsze, niż pierwotnie zakładano. Pozwalają one zmniejszyć zużycie energii wbudowanej i emisję CO2 o 50 %, poprawić właściwości w zakresie ochrony przez wilgocią o 25 %, poprawić właściwości izolacyjne o 20 % oraz zredukować koszty w całym cyklu życia w porównaniu z konwencjonalnymi produktami izolacyjnymi o 30 %. Ponadto obliczono, że koszt produkcji płyty ISOBIO w przypadku nowych budynków jest niższy od alternatywnych rozwiązań o około 56 % w Hiszpanii oraz o około 28 % w Zjednoczonym Królestwie. Reasumując, projekt ISOBIO przygotował grunt pod powszechne zastosowanie opracowanych w jego ramach materiałów izolacyjnych. Zastosowanie ekologicznych, tanich materiałów izolacyjnych o doskonałych osiągach będzie korzystne dla środowiska naturalnego, sektora budowlanego oraz właścicieli domów i firm.

Słowa kluczowe

ISOBIO, izolacja, konopie, budownictwo, materiały izolacyjne, spoiwo, wilgoć, termoutwardzanie, budownictwo, cząsteczki, energia, kompozyty, emisja CO2, wapno, glina, panele, ślad węglowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania