Skip to main content

Innovative products by using tanned sturgeon skin

Article Category

Article available in the folowing languages:

Luksusowe torebki ze skóry jesiotra wkrótce mogą być w modzie

Jesiotr to ryba ceniona na całym świecie za otrzymywany z jej ikry kawior, ale wkrótce może kojarzyć się także z luksusową galanterią skórzaną. Naukowcy finansowani przez UE wkrótce zaoferują włoskim projektantom STURSKIN, czyli skóry uzyskane w sposób etyczny i zrównoważony.

Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne

Hodowcy jesiotrów zazwyczaj traktują ich skóry jako odpady lub sprzedają je producentom żelatyny niskiej jakości. Ale wkrótce może się to radykalnie zmienić dzięki pionierskiej i zrównoważonej technologii pozwalającej na przetwarzanie skóry jesiotra w nowe i zaskakujące produkty, tym samym przynosząc korzyści w całym łańcuchu dostaw i produkcji. Włoska garbarnia działająca w sektorze MŚP, Newport SRL, wykorzystała środki unijne uzyskane na realizację projektu STURSKIN do przeprowadzenia niezbędnych studiów wykonalności oraz zidentyfikowania ograniczeń technicznych i prawnych związanych z opracowywanym produktem. Firmie udało się sprostać wszystkim wyzwaniom, dzięki czemu jest gotowa na wprowadzenie skór STURSKIN na rynek i zwiększenie produkcji. Jedno z największych wyzwań to także potencjalny problem Głównym założeniem projektu było zagwarantowanie etycznego i przejrzystego procesu pozyskiwania skór jesiotrów. Jak wyjaśnia koordynator projektu Maurizio Sabatini: „Dzięki poszukiwaniu rozwiązań mających na celu wyeliminowanie różnych barier prawnych lub wprowadzenie niestandardowych procedur opracowaliśmy system, który jest w pełni zgodny z Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)”. Zespół projektu wybrał jednego z największych europejskich hodowców jesiotrów, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak dobrostan zwierząt, jakość technik hodowlanych oraz możliwość zagwarantowania pełnej identyfikowalności dostaw. Dzięki zgodności z CITES konsumenci mogą być pewni, że skóry STURSKIN pochodzą od jesiotrów hodowlanych, które nie są zagrożone wyginięciem. Zrównoważone i przyjazne dla środowiska garbowanie oznacza miękkie i elastyczne skóry wysokiej jakości Przewożenie skór STURSKIN jest proste: dostawcy muszą je tylko posypać solą i umieścić w izolowanych termicznie pojemnikach. Po dostawie do garbarni skóry są odsalane i kilkukrotnie płukane przed garbowaniem. Opracowanie pożądanych technik garbowania i zmiękczania skór okazało się nie lada wyzwaniem. Skóra jesiotra jest pokryta tarczkami kostnymi. Jak wyjaśnia Sabatini: „Tarczki kostne są unikalne, podobnie jak ludzkie odciski palców, więc skóry STURSKIN są idealne do produkcji przedmiotów przeznaczonych na rynek dóbr luksusowych”. Nadają także skórze trwałość i fakturę. Zachowanie tych cech było kluczowe dla sukcesu opracowywanego produktu. „Pierwsze skóry, choć bardzo piękne, były niezwykle sztywne i nie nadawały się do obróbki”, mówi Sabatini. „Proces poszukiwania lepszych metod garbowania był bardzo długi i skomplikowany, ponieważ musieliśmy uwzględnić stosowanie związków przyjaznych dla środowiska oraz wyeliminować techniczne ograniczenia przetwarzania. Na przykład nieodpowiednie obchodzenie się ze skórą powoduje, że tarczki kostne odpadają”. Tradycyjnie, garbowanie to proces, w którym wykorzystuje się chemikalia, np. chrom trójwartościowy lub formaldehyd. Skóry STURSKIN są produkowane przy użyciu niezwykle delikatnej metody garbowania opartej na naturalnie występujących garbnikach roślinnych. Unikalne połączenie procesów chemicznych i fizycznych nadaje skórom STURSKIN miękkość i obrabialność podobną do skór tradycyjnych, jednocześnie zachowując ich wyjątkowy wygląd i fakturę. Luksusowe produkty ze skóry jesiotra gotowe na podbój rynku „Skóry STURSKIN to produkt pozwalający na ponowne wykorzystanie odpadów z sektora przemysłowego, czyli skór, które w przeciwnym razie trafiłyby na śmietnik. Przekształcamy je w towary o wysokiej jakości i wyjątkowym wyglądzie, wykorzystując proces, który jest nie tylko przyjazny dla środowiska, ale który także gwarantuje przejrzyste i zrównoważone pozyskiwanie surowców”, podsumowuje Sabatini. Sabatini i jego zespół opracowali pionierską metodę garbowania skór jesiotrów, dzięki czemu powstał produkt, który na pewno odniesie sukces. Firma Newport SRL nawiązała współpracę z włoskimi instytutami mody luksusowej oraz rozpoczęła rozmowy z projektantami – zarówno z niszowymi pracowniami, jak i wielkimi domami mody – a także z potencjalnymi partnerami z innych krajów Europy oraz ze Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że wkrótce piękna torebka ze skóry STURSKIN może stać się wymarzonym prezentem!

Słowa kluczowe

STURSKIN, skóra, jesiotr, garbowanie, luksusowy, tarczki kostne, Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), odpady, garbarnia, projektanci, zrównoważony, moda

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania