Skip to main content

Advanced Travel Companion and Tracking Services

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego

W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu ATTRACkTIVE opracowywane są innowacyjne technologie i rozwiązania integracyjne mające na celu podniesienie atrakcyjności transportu publicznego.

Transport i mobilność

Aby przeciwdziałać zagrożeniu związanemu ze zmianą klimatu, społeczeństwo pilnie poszukuje nowych sposobów na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Z racji tego, że transport jest jednym z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych, wiele osób postrzega transport publiczny jako kluczowy sektor, w którym należy podejmować działania interwencyjne. Na przykład podróże koleją są bardziej efektywną i zrównoważoną alternatywą dla podróży samochodem lub samolotem. Niestety, transport publiczny wciąż bywa postrzegany jako nieatrakcyjny. Wielu podróżnych uważa, że jest on uciążliwy, gdyż wymaga opanowania rozkładów jazdy, wiąże się z przesiadkami i oznacza konieczność polegania na punktualności autobusów i pociągów. Uczynienie transportu publicznego bardziej atrakcyjnym wymaga innowacyjnych technologii i rozwiązań integracyjnych, takich jak te opracowane w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu ATTRACKTIVE. „Aby przyciągnąć pasażerów, transport publiczny musi oferować im bardziej intuicyjne i angażujące doświadczenie, jednocześnie maksymalnie upraszczając proces podróży”, mówi Achim von der Embse, koordynator projektu ATTRACkTIVE. „Oznacza to, że musimy poprawić użyteczność całego systemu, podnieść jakość korzystania z niego i udoskonalić zastosowania zorientowane na użytkownika”.

Wsparcie dla podróży od drzwi do drzwi

Realizowany w ramach Shift2Rail, unijnej inicjatywy mającej na celu przyspieszenie rozwoju innowacyjnych rozwiązań kolejowych, projekt ATTRACkTIVE koncentrował się na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań z zakresu śledzenia oraz obsługi podróży. Pierwsze z nich dostarcza klientowi praktycznych informacji na temat podróży, takich jak ewentualne zmiany, czasy połączeń, trasy alternatywne itp., natomiast drugie ułatwia podróżowanie, między innymi poprzez polecanie restauracji czy oferowanie specjalnych ofert i zniżek. „Te dwa systemy pomagają wspólnie zapewnić wsparcie w zakresie podróży od drzwi do drzwi, które obejmuje zarówno transport publiczny, jak i prywatny”, wyjaśnia von der Embse. „Po zakończeniu wdrażania będą one prowadziły, wspierały, informowały, a nawet zabawiały użytkowników podczas całej podróży”.

Jedna aplikacja, wiele sposobów podróżowania

Oba rozwiązania są składnikami intuicyjnej aplikacji Travel Companion, która jest obecnie w fazie pilotażowej i będzie służyć jako pośrednik pomiędzy użytkownikiem a dostawcami usług turystycznych z całej Europy. Użytkownicy rozpoczynają od wpisania miejsca oraz czasu planowanego wyjazdu i przyjazdu. Dostępne są również opcje personalizacji, w tym wybór preferowanych środków transportu czy ograniczeń w zakresie mobilności. Następnie aplikacja generuje szereg tras, proponujących różne kombinacje opcji transportowych (np. samochód, kolej, samolot, przewozy prywatne itp.). Po wybraniu trasy, użytkownik przechodzi przez proces rezerwacji i uiszcza jedną płatność za całą podróż. W trakcie podróży usługa śledzenia wysyła powiadomienia przez aplikację, przypominając użytkownikowi o konieczności przesiadki lub, w razie potrzeby, sugerując alternatywne trasy. Jednocześnie system wspierający doświadczenie podróżnych wykorzystuje informacje o lokalizacji, aby zaproponować szereg możliwości. Na przykład, jeśli w planie podróży znajduje się międzylądowanie, aplikacja dostarczy podróżnemu talon na kawę w pobliskiej kawiarni. „Użytkownik nie musi planować każdego etapu podróży z osobna, gdyż aplikacja Travel Companion umożliwia zaplanowanie całej trasy za pomocą jednego interfejsu, oferując między innymi możliwość kupna i wystawienia biletów, a do tego oferuje usługi posprzedażne”, mówi von der Embse. „Upraszczając całą podróż, pomagamy uczynić transport publiczny bardziej atrakcyjnym”.

Słowa kluczowe

ATTRACkTIVE, transport publiczny, zmiana klimatu, emisja dwutlenku węgla, transport, kolej, Shift2Rail

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania