Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Krok w kierunku szerszego wykorzystania biomasy w Europie

Pewna unijna inicjatywa z powodzeniem zbadała możliwość wykorzystania miskantu w produkcji biopaliw. Wykorzystana w projekcie technologia może pomóc w pełnym spożytkowaniu obiecującego potencjału tej rośliny energetycznej.

Żywność i zasoby naturalne

Zwiększenie produkcji i mobilizacji biomasy jest niezbędne w walce ze zmianami klimatu oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, stworzenia zrównoważonych surowców i dywersyfikacji źródeł energii. Szczególnie rozwój przemysłowych roślin uprawnych zdolnych do wzrostu na gruntach gorszej klasy i nieużytkach może być ważny dla przyspieszenia transformacji gospodarki opartej na paliwach kopalnych w gospodarkę opartą na biomasie. W odpowiedzi na tę właśnie kwestię partnerzy finansowanego przez UE projektu GRACE przetestowali technologię, która rozkłada biomasę miskantu do cukrów ligninocelulozowych i etanolu. Według informacji z komunikatu prasowego wydanego przez będącą partnerem projektu firmę INA-Industrija nafte, d.d. (INA) miskant zebrano na początku 2019 r. z położonego w Chorwacji pola demonstracyjnego. Następnie przetransportowano go do mieszczącego się w Niemczech zakładu przedkomercyjnego specjalizującej się w środkach chemicznych firmy Clariant, gdzie przetworzono około 30 ton biomasy pochodzącej z tej rośliny. „Dzięki najnowocześniejszej technologii mogliśmy wyprodukować zaawansowany bioetanol, który jest mieszany z paliwami kopalnymi”, mówi Stjepan Nikolić, dyrektor operacyjny działu rafinacji i marketingu w firmie INA. Dodaje także: „To tylko jeden z wielu etapów, jakie musimy wziąć pod uwagę, aby spełnić wymagania dla rozwoju biorafinerii w miejscowości Sisak”.

Potencjał do zwiększenia skali

Miskant to gatunek wieloletniej trawy pochodzący z południowo-wschodnich terenów Azji, który cieszy się sporym zainteresowaniem, gdyż jego biomasa może być wykorzystana w różnych procesach, takich jak spalanie, konwersja do bioetanolu oraz produkcja materiałów budowlanych i podstawowych środków chemicznych. Miskant i konopie nie są konkurencją dla roślin uprawnych przeznaczonych na żywność i pasze, ponieważ uprawia się je na nieużytkach i obszarach, które ze względu na niższą wydajność lub zanieczyszczenie metalami ciężkimi, w mniejszym stopniu nadają się pod uprawę w celu produkcji żywności. Prace projektu GRACE koncentrują się na zwiększeniu skali produkcji miskantu i konopi na terenach o niskiej wydajności, nieużytkach lub obszarach obejmujących gleby zanieczyszczone. „W ramach projektu wykorzystano dziesięć różnych przypadków demonstracyjnych, aby wykazać, w jaki sposób uprawa biomasy może łączyć się z produkcją różnych bioproduktów w skali niemal przemysłowej”, podaje strona internetowa projektu. Realizowany nadal projekt GRACE (GRowing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries) korzysta z wiedzy pozyskanej dzięki finansowanym przez UE projektom OPTIMISC i MULTIHEMP, które zakończyły się odpowiednio w 2016 r. i 2017 r. Projekty te także dotyczyły produkcji miskantu i konopi odpowiedniej do różnych zastosowań. Arkusz informacyjny projektu w witrynie serwisu CORDIS podaje: „Jednak obydwa projekty prowadziły prace na małych polach pilotażowych i określiły możliwości utylizacji tylko w skali laboratoryjnej. Odmiany miskantu i konopi szczególnie odpowiednie dla upraw na gruntach gorszej klasy nie są jeszcze dostępne. Zasadniczym ograniczeniem dla opracowania takich odmian jest brak informacji o ich wydajności w dużej skali. Dlatego kolejnym krokiem w kierunku opracowania tych odpowiednich do pozyskiwania biomasy roślin dla rozwijającej się biogospodarki jest wykazanie możliwości przeniesienia ich produkcji do większej skali”. Konsorcjum zaangażowane w realizację projektu GRACE tworzone jest przez partnerów z uczelni wyższych, sektora rolnego i przemysłu. Więcej informacji: strona projektu GRACE

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły