Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Trikala testuje drona do dostarczania leków do odizolowanych obszarów środkowej Grecji

Trikala to pierwsze greckie miasto, w którym za pomocą latającego drona udało się dostarczyć lek do odizolowanej, oddalonej o 3 km wsi.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Trikala w północno-zachodniej Tesalii stała się niedawno pierwszym greckim miastem, w którym pomyślnie przeprowadzono testową dostawę leków do odizolowanych obszarów za pomocą drona. Test był częścią finansowanego ze środków UE projektu HARMONY, a przeprowadziły go gmina Trikala i podlegająca jej firma technologiczna – e-trikala. Czterowirnikowy dron przeniósł ładunek z Trikali do Leptokarii, wsi oddalonej o około 3 km. W docelowej miejscowości pojazd zatrzymał się w dwóch miejscach: przy lokalnej aptece oraz na polu uprawnym. W czasie postoju przy aptece personel placówki wyładował lek z czerwonego zasobnika transportowego będącego częścią drona. „Technologia może być podstawą realnych rozwiązań dzisiejszych problemów”, zauważył Dimitris Papastergiou, burmistrz Trikali, w informacji prasowej opublikowanej w anglojęzycznej internetowej edycji greckiej gazety „eKathimerini”. „Dziś dostarczyliśmy leki do nieodległej apteki, jutro będziemy mogli użyć tego samego drona w celu dostarczenia leków do nagłego przypadku”. Plany na przyszłość przewidują wykorzystanie dronów do dostarczania pilnie potrzebnych leków do odległych wsi oraz mieszkańców z problemami z poruszaniem się i utrudnionym dostępem do aptek. „Chodzi o sytuacje, w których potrzebna jest natychmiastowa pomoc, a także o ludzi i miejsca na odizolowanych obszarach”, powiedział Dimitris Anastasiou, prezes Stowarzyszenia Farmaceutów w Trikali (SYFTA). Dodatkową korzyścią będzie potencjalne zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do miasta i wyjeżdżających z niego.

Pilotażowe dostawy leków

Dron nosi nazwę ATLAS 4, jest zdolny do autonomicznego lotu, może unosić się w powietrzu przez około 45 minut, a za jego skonstruowanie odpowiada ALTUS Land Sea Air, grecki integrator technologii. Początkowe testy drona obejmą nie tylko transport leków z siedziby stowarzyszenia SYFTA do Leptokarii, ale także dostawy do aptek we wsiach Kefalovryso oraz Mikro Kefalovryso (położonych w odległości odpowiednio 6 km i 8 km). Oczekuje się, że faza pilotażowa potrwa trzy miesiące. Działania prowadzone w Trikali w ramach projektu HARMONY mają na celu poprawę jakości codziennego życia mieszkańców, obniżenie kosztów operacyjnych i skrócenie czasu dostaw leków (możliwe dzięki omijaniu korków ulicznych) – a wszystko to dzięki wykorzystaniu dronów. Pandemia COVID-19 wykazała także przydatność takich pojazdów we wspomaganiu realizacji zasad dystansowania społecznego. Trikala to nie jedyne miejsce, gdzie trwają badania w ramach tego projektu – prace trwają także w pięciu innych europejskich miastach: Atenach (Grecja), Oxfordshire (Zjednoczone Królestwo), Rotterdamie (Niderlandy), Turynie (Włochy) oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Polska). Celem projektu HARMONY (Holistic Approach for Providing Spatial & Transport Planning Tools and Evidence to Metropolitan and Regional Authorities to Lead a Sustainable Transition to a New Mobility Era) jest opracowanie narzędzi, które umożliwią obszarom metropolitalnym trwałą transformację w kierunku mobilności niskoemisyjnej. Środkami do realizacji tych zamierzeń mają być laboratoria współpracy, nowe usługi i technologie w zakresie mobilności związane z przewozem osób i towarów, a także integracja pojazdów autonomicznych i dronów z tradycyjnymi rodzajami transportu. Więcej informacji: strona projektu HARMONY

Słowa kluczowe

HARMONY, dron, miasto, Trikala, mobilność, lek, dostawa, apteka, lekarstwo

Powiązane artykuły