Skip to main content

ThermoEye an innovative system for pigs' fever early detection

Article Category

Article available in the folowing languages:

System monitorowania dobrostanu trzody chlewnej może pomóc w ograniczeniu stosowania antybiotyków

Zagrożenie opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe nie wynika w głównej mierze z nadużywania ich przez ludzi, a nadmiernego stosowania u zwierząt gospodarskich w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób. ThermoEye jest systemem monitorowania stosowanym do wczesnego rozpoznawania chorób, co pozwala na szybkie odizolowanie zwierzęcia i poddanie go leczeniu.

Żywność i zasoby naturalne

Wartość światowego rynku wieprzowiny wynosi ponad 100 miliardów euro. Biorąc pod uwagę dążenie do wysokiej wydajności opierającej się na skupianiu zwierząt w zamkniętych przestrzeniach, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób hodowcy trzody chlewnej rutynowo stosują leki profilaktyczne, w tym antybiotyki. Zwierzęta wydalają w odchodach śladowe ilości leków, które przez cykl rolniczy (w postaci nawozu) dostają się do łańcucha pokarmowego. Jak dobrze udokumentowano, drobnoustroje nabywają oporność poprzez wielokrotne wystawienie na działanie antybiotyków, przez co leki te stają się nieskuteczne. W ramach inicjatywy ThermoEye inżynierowie zaprojektowali bezdotykowy system oparty na technologii internetu rzeczy służący do monitorowania temperatury zwierząt przy użyciu niedrogich czujników bolometrycznych. Poprzez wczesne wykrywanie stanu gorączkowego system ThermoEye pomaga hodowcom znaleźć ekologiczne alternatywy dla stosowania antybiotyków. Zespół monitoruje obecnie ponad 2 000 sztuk trzody chlewnej, wykorzystując systemy dostosowane do różnych scenariuszy. Obecne rozwiązanie umożliwia dokonywanie pomiarów z dokładnością do 0,4 stopnia Celsjusza. Wsparcie UE umożliwiło zespołowi przygotowanie studium wykonalności, a także opracowanie bardziej niezawodnego i stabilnego produktu oraz modeli opartych na sztucznej inteligencji.

System monitorowania

ThermoEye to bezdotykowy system, który monitoruje dobrostan trzody chlewnej. Rozproszone kamery bolometryczne, połączone z centralnym serwerem, rejestrują temperaturę trzody chlewnej, a po wykryciu anomalii znakują dane zwierzę barwnikiem, natychmiast informując o tym fakcie hodowców i weterynarzy za pomocą wiadomości tekstowych lub wiadomości e-mail. „Pozwala to na podejmowanie szybkich interwencji, takich jak usuwanie poszczególnych świń ze stada w celu poddania leczeniu, co umożliwia znaczne zmniejszenie ryzyka rozprzestrzenienia się choroby” – mówi Przemysław Sękalski, koordynator projektu. Czujniki bolometryczne działają jak kamery na podczerwień, mierząc ilość energii wydzielanej przez ciało. System pozwala na dokładne monitorowanie temperatury każdego zwierzęcia w stadzie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. „Koszt jednego urządzenia wynosi obecnie od 400 do 1 000 euro, w zależności od jego wersji. Za pomocą jednego urządzenia możemy monitorować do 500 zwierząt, w zależności od sposobu jego montażu” – mówi Sękalski. „Dostosowaliśmy nawet rozwiązanie do różnych etapów hodowli trzody chlewnej, z uwzględnieniem specjalnej jednostki do zwiększenia przyrostu naturalnego wśród prośnych macior”. System ThermoEye może być montowany na ważonych klatkach lub korytarzach (w których monitoruje każde zwierzę znajdujące się pod czujnikiem). Istnieje również możliwość przymocowania go do podajników paszy lub poideł. W przypadku macior jest on montowany w pojedynczych klatkach, nad głowami zwierząt.

Rozwiązanie przynoszące korzyści hodowcom, weterynarzom i konsumentom

Dzięki systemowi ThermoEye hodowcy maksymalizują swoje inwestycje, konsumenci otrzymują mięso wieprzowe wolne od antybiotyków (bez wzrostu kosztów), a weterynarze zyskują nowe narzędzia do monitorowania trzody. W związku z niedawnym wprowadzeniem przez Parlament Europejski zakazu profilaktycznego stosowania antybiotyków od 2022 roku, system ThermoEye jest w pełni zgodny ze strategią UE. Zespół dokonał ponad 300 milionów próbnych pomiarów temperatury trzody chlewnej, opracowując modele sztucznej inteligencji do oceny stanu zdrowia zwierząt. Zespół współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, polskim rządem oraz polskimi hodowcami w celu dostosowania systemu do bardziej precyzyjnych cykli hodowlanych i podpisał już umowę dystrybucyjną z jednym z największych producentów infrastruktury chlewnej w Polsce, firmą Wesstron. Zespół poszukuje inwestorów, którzy pomogą w dalszej optymalizacji kosztów, niezawodności i stabilności rozwiązania, a także udoskonaleniu algorytmów sztucznej inteligencji, dzięki przeprowadzeniu testów ich modeli w różnych gospodarstwach i infrastrukturach. Jeśli chodzi o monitorowanie dobrostanu trzody chlewnej w celu wczesnego rozpoznawania problemów zdrowotnych, a tym samym ograniczenia zbytecznego stosowania antybiotyków – system ThermoEye idealnie spełnia swoje zadanie.

Słowa kluczowe

ThermoEye, trzoda chlewna, choroba, antybiotyki, hodowla, czujniki, zwierzęta gospodarskie, stado, wieprzowina, dobrostan zwierząt

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania