European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Next-level energy efficient lighting systems in the service sector

Article Category

Article available in the following languages:

Ułatwione wprowadzenie oświetlenia LED w całej Europie

Przyglądając się dziedzinie ekologicznego i ekonomicznego oświetlenia LED, nietrudno ustalić, że obowiązujące zasady powinny dotrzymywać kroku postępowi technologicznemu. Finansowany w ramach inicjatywy „Horyzont 2020” projekt stał się siłą napędową potrzebnych zmian.

Energia icon Energia

Wiele systemów oświetleniowych stosowanych w całej Europie można z powodzeniem zastąpić nowoczesnym oświetleniem LED, co pozwoliłoby obniżyć koszty i szkodliwe emisje. Projekt PremiumLight_Pro miał na celu ułatwienie i przyspieszenie tej transformacji. W 2015 roku, kiedy projekt znajdował się na etapie planowania, sektor usług poczynił pewne kroki w tym kierunku, co zaowocowało kilkoma przypadkami najlepszych praktyk. Jednak do przyspieszenia procesu wdrożenia oraz do zapewnienia wysokiej jakości rozwiązań LED konieczne były dodatkowe zachęty i większe wsparcie. „Kluczowym celem było opracowanie wytycznych i kryteriów udzielania zamówień dotyczących systemów LED w sektorze usług, które zasadniczo obejmują podstawowe kryteria wydajności i jakości zarówno dla oświetlenia LED w pomieszczeniach, jak i dla oświetlenia ulicznego”, mówi Bernd Schäppi, kierownik centrum ds. technologii dla użytkowników końcowych Austriackiej Agencji Energii i koordynator projektu PremiumLight_Pro. Oprócz wydajności systemu projekt skupiał się na takich aspektach jak żywotność produktu, oddawanie barw, olśnienie, zanieczyszczenie światłem i temperatura barwowa. Na przykład redukcja olśnienia i dobre oddawanie barw są niezbędnymi aspektami złożonych systemów oświetleniowych – od oświetlenia ulicznego po oświetlenie w miejscu pracy. „Wytyczne i kryteria udzielania zamówień opracowane w ramach projektu powstały z myślą o szerokim upowszechnieniu i zastosowaniu również w edukacji dla specjalistów w dziedzinie oświetlenia”, dodaje Schäppi. Ponadto projekt koncentrował się przede wszystkim na działaniach edukacyjnych dla specjalistów z prywatnego i publicznego sektora usług, w tym między innymi zamawiających, instalatorów i konsultantów. „Dwa główne osiągnięcia projektu polegały na opracowaniu najnowocześniejszych wytycznych i kryteriów dotyczących udzielania zamówień w dziedzinie oświetlenia ulicznego i oświetlenia wewnętrznego, które zostały szeroko udostępnione wśród ponad tysiąca specjalistów w dziedzinie oświetlenia podczas dedykowanych szkoleń. W sumie wytyczne mogły zostać udostępnione ponad 26 000 razy wśród specjalistów w dziedzinie oświetlenia za pośrednictwem internetowych serwisów informacyjnych projektu”, twierdzi Schäppi.

Rozświetlenie sektora usług

Projekt koncentrował się na sektorze usług, ponieważ ten wykazał duży potencjał w zakresie przejścia od klasycznych systemów oświetleniowych do wysokiej jakości systemów LED. Opracowano też szereg przydatnych narzędzi, na przykład wspierających budowanie zdolności specjalistów w dziedzinie oświetlenia i rozpowszechnianie zdobytej wiedzy na temat poprawnego wybierania i projektowania wysokiej jakości systemów LED. „Projektowanie wysokiej jakości systemów LED do pomieszczeń i oświetlenia ulicznego wymaga głębokiej wiedzy na temat tej stosunkowo nowej technologii i jej charakterystyki”, wyjaśnia Schäppi. W europejskim sektorze usług przestrzegane są cykle wymiany oświetlenia, co oznacza, że w przypadku niedawno zmodernizowanych systemów nieopartych na najnowszej technologii LED wymiana może się nieco odwlec w czasie. Istnieje jednak wiele możliwości zainstalowania oświetlenia LED we wszystkich krajach UE, gdy przyjdzie czas na ich wymianę. „Ogólnie rzecz biorąc, najważniejsze jest, aby każda nowa wymiana była teraz wykonywana w oparciu o najnowszą technologię wysokiej jakości”, mówi Schäppi. Kolejna aktualizacja wytycznych i kryteriów dotyczących udzielania zamówień w oparciu o obecne trendy rynkowe i rozwój technologii planowana jest na 2020 rok. „Dzięki takim aktualizacjom zainteresowane strony z prywatnego i publicznego sektora usług przez pewien czas nadal mogą korzystać z bardzo pożytecznego narzędzia wspomagającego projektowanie wysokiej jakości systemów oświetleniowych, niezależnie od projektu”, dodaje Schäppi.

Słowa kluczowe

PremiumLight_Pro, LED, oświetlenie, koszt, usługi publiczne, systemy oświetleniowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania