Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Ecosystem for Collaborative Manufacturing Processes – Intra- and Interfactory Integration and Automation

Article Category

Article available in the following languages:

System informatyczny zarządza dostawami i produkcją w fabryce

W jaki sposób można zoptymalizować proces produkcji w fabryce? Nowy system informacyjny pozwala na zorganizowanie wszystkich aspektów pracy zakładu produkcyjnego.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Operatorzy fabryk stale dążą do zwiększenia wydajności i produkcji. Kiedyś podstawą do wprowadzania ulepszeń była wiedza pracowników fabryk. Obecnie rzadko zdarza się, aby jedna osoba znała pełny obraz sytuacji, ponieważ procesy są często rozproszone w skali międzynarodowej i wymagają integracji z wieloma dostawcami. Niezautomatyzowane komunikowanie się ze wszystkimi stronami w sprawie tworzenia łańcuchów dostaw i procesów produkcyjnych jest bardzo czasochłonne i trudne. Dlatego fabryki potrzebują dedykowanych systemów informatycznych, które przyspieszą i zautomatyzują taką komunikację w ramach wszystkich operacji.

Zintegrowany system zarządzania informacjami

W ramach finansowanego przez UE projektu COMPOSITION opracowano nowy zintegrowany system zarządzania informacjami (ang. „integrated information management system”, IIMS). Upraszcza on wiele różnych zadań, w tym optymalizację produkcji, i pozwala na szybkie dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji rynkowej. System wykorzystuje istniejące fabryczne narzędzia informatyczne. W ramach projektu opracowano również sieć wspomagającą wymianę danych pomiędzy fabrykami i dostawcami, która ułatwi wejście do łańcuchów dostaw. Doskonałym przykładem działania systemu jest wchodząca w jego ramy platforma handlowa (marketplace). Jest to techniczny ekosystem, w którym klienci mogą zamieszczać ogłoszenia dotyczące potrzebnych im usług, a dostawcy mogą składać swoje oferty. Oprogramowanie systemu platformy handlowej automatycznie obsługuje proces negocjacji i przedstawia klientowi uporządkowaną listę dostawców, którzy są w stanie podjąć się danego zlecenia. Następnie klient może wybrać dowolnego dostawcę z listy. „Ten mechanizm otwiera przed firmami nowe możliwości nawiązywania kontaktu z dostawcami, które nie byłyby dostępne bez tej technologii”, mówi koordynator projektu Marc Jentsch. „Jest to szczególnie interesujące dla mniejszych firm, które w przeciwnym razie miałyby problemy ze znalezieniem nowych klientów”.

Konserwacja i inne zastosowania

Innym ważnym aspektem systemu jest aplikacja do konserwacji zapobiegawczej przeznaczona dla dwóch pilotażowych partnerów. Przed opracowaniem narzędzia obaj partnerzy obsługiwali maszyny, które były konserwowane zgodnie z ustalonym, ale nieoptymalnym harmonogramem. Konserwacja zazwyczaj miała miejsce zbyt wcześnie, ponieważ takie rozwiązanie uznano za lepsze, niż gdyby miała być wykonywana zbyt późno. Badacze COMPOSITION opracowali czujniki, które monitorują maszyny. Dane z czujników oraz istniejące dane z hali produkcyjnej pozwoliły na opracowanie optymalnego harmonogramu konserwacji. Zespół stworzył osiem różnych aplikacji, wykorzystywanych przez partnerów projektu w sześciu różnych przypadkach użycia. Większość partnerów korzysta z systemu IIMS w celu dopracowania drobnych szczegółów w dotychczasowych procesach. W jednym przypadku czujniki są przymocowane do sprzętu w hali produkcyjnej i służą do lokalizowania zagubionych przedmiotów; w innym czujniki monitorują pojemniki do recyklingu i wskazują, kiedy należy je opróżnić. Projekty big data cieszą się obecnie dużą popularnością. Aby jednak móc rozpocząć jakiejkolwiek prace w oparciu o tę technologię, zespoły muszą dysponować odpowiednimi zbiorami danych. „Mieliśmy problem ze zgromadzeniem odpowiedniej ilości danych”, mówi Jentsch. „Potem okazało się, że dysponowaliśmy zbyt małą liczbą przypadków błędów w zbiorze danych, aby algorytmy mogły się na nich czegoś nauczyć”. W celu rozwiązania tego problemu eksperci w dziedzinie analizy danych i partnerzy pilotażowi współpracowali ze sobą, by umożliwić algorytmom wykrywanie trendów w oparciu o ich wiedzę specjalistyczną. Prace nad wszystkimi aplikacjami będą kontynuowane, a część zostanie przedłużonych. Zespół planuje również przeprowadzenie pięciu kolejnych wspólnych działań dotyczących wykorzystania systemu. Rezultaty inicjatywy COMPOSITION zostaną połączone z wynikami trzech innych unijnych projektów: DIGICOR, NIMBLE oraz vf-OS. Omawiany projekt pozwolił na stworzenie praktycznych aplikacji przy pomocy kilku bardzo skomplikowanych technologii. Pomogą one producentom koordynować i optymalizować wszystkie aspekty ich działalności.

Słowa kluczowe

COMPOSITION, fabryka, produkcja, system informatyczny, łańcuch dostaw, system zarządzania informacjami, IIMS, platforma handlowa, komunikacja, negocjacje

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania