CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Cost advantageous and scalable drone alarm and protection system for urban contexts

Article Category

Article available in the following languages:

Technologia zagłuszania neutralizuje zagrażające bezpieczeństwu drony

Drony są wszędzie, a niektóre z nich są niebezpieczne. Teraz władze mogą poradzić sobie z każdym dronem, który wydaje się stanowić zagrożenie.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Drony to małe, zdalnie sterowane statki powietrzne w typie stałopłatu lub śmigłowca. Niegdyś były używane wyłącznie przez wojsko, a obecnie zalewają rynek użytkowników cywilnych. Są używane głównie do filmowania, ale w coraz większym stopniu wykorzystuje się je również do realizacji dostaw. Rozwój rynku dronów do użytku cywilnego budzi obawy związane z bezpieczeństwem i prywatnością. Ten sam dron, który jest w stanie dostarczyć pizzę lub paczkę, może również przenosić ładunek terrorystyczny. To zagrożenie jest realne. Na przykład w samym 2015 r. drony zostały użyte do przemycania kontrabandy do brytyjskich więzień ponad 30 razy. W 2016 r. Państwo Islamskie wykorzystywało dostępne na rynku dóbr konsumpcyjnych drony do obserwacji i dostarczania bomb. Dochodziło też do wielu innych naruszeń i incydentów w zakresie bezpieczeństwa, m.in. na lotniskach. Organy bezpieczeństwa potrzebują sposobu na neutralizację zagrożeń związanych z potencjalnie niebezpiecznymi dronami przy jednoczesnej możliwości ich legalnego wykorzystania, co umożliwia finansowany ze środków UE projekt KNOX. Zespół projektowy zoptymalizował technologię, zademonstrował ją w rzeczywistych działaniach i przygotował system do komercjalizacji.

Sprzęt do zagłuszania

System KNOX śledzi ruch zbliżających się do niego dronów. W standardowej postaci jest on przeznaczony do montażu na słupach umieszczonych wokół zabezpieczanych obiektów. Jego elastyczność i skalowalność pozwala na zastosowanie innych konfiguracji, w tym montażu na murach okalających dany obiekt. System składa się z detektorów radiowych, zagłuszaczy radiowych, systemu radarowego oraz systemu sterowania. Detektory radiowe umieszczane są wokół budynku, natomiast po środku znajduje się system radarowy. Każdy z detektorów skanuje przestrzeń w obrębie 60 stopni, szukając sygnałów przesyłanych pomiędzy operatorem a dronem. System radarowy przeczesuje obszar w obrębie 360 stopni, mając na celu wykrycie śmigieł i śledzenie toru lotu. W razie nadmiernego zbliżenia jakiegokolwiek drona do systemu zagłuszacz radiowy rozpoczyna zagłuszanie częstotliwości radiowych niezbędnych do sterowania nim. „W większości krajów zagłuszanie sygnałów jest nielegalne, chyba że pracuje się dla policji lub wojska”, mówi koordynatorka projektu Nanna Tribler z firmy koordynującej MyDefence. Jednak nawet wtedy może być trudno o uzyskanie zgody. Chociaż przed rozpoczęciem projektu zespół wiedział o ograniczeniach w wydawaniu zezwoleń na terenie Danii, to jednak do pewnego stopnia ograniczyły one prowadzone badania. Niemniej jednak naukowcy uzyskali specjalne zezwolenia na prowadzenie badań w duńskiej bazie wojskowej, a także zezwolenia na działania na terenie państw objętych mniejszymi restrykcjami – Finlandii i Izraela, gdzie badania nad zagłuszaniem są kontrolowane w mniejszym stopniu.

Owocne testy

Pomimo napotkanych przeszkód zespół projektu KNOX z powodzeniem przetestował system w ponad 200 realistycznych sytuacjach. Testy odbywały się w okolicach więzień i innych miejsc, w tym posterunków policji, stadionów sportowych, centrów miast i obiektów wojskowych. System został również zamontowany na pojazdach wojskowych. Podczas testów udało się z powodzeniem powstrzymać naruszenie chronionych przestrzeni powietrznych przez nieupoważnione drony. „Nasze rozwiązanie w zakresie zagłuszania sygnałów jest obecnie najbardziej kompaktowe na rynku i okazało się bardzo skuteczne przy minimalnych szkodach ubocznych”, informuje Tribler. Na podstawie przeprowadzonych testów naukowcy opracowali zestaw procedur operacyjnych. Podczas badania stwierdzono również potrzebę rejestracji i kontroli ruchu powietrznego wszystkich dronów, a także ogólne zaostrzenie przepisów. Naukowcy będą zwracać się do odpowiednich organów UE o zastosowanie takich środków. Po pomyślnie zakończonych próbach członkowie projektu rozważają złożenie wniosku o finansowanie w ramach trzeciej fazy unijnego instrumentu dla MŚP. W międzyczasie prowadzone są dalsze prace nad rozwojem systemu. Przeprowadzone w ramach projektu badania rynkowe ujawniły nowe potencjalne możliwości w ramach europejskiego przemysłu obronnego. Ostatecznie system KNOX zostanie wprowadzony na rynek jako najnowocześniejszy, komercyjny system antydronowy. Dzięki dostępności na rynku organy bezpieczeństwa uzyskają nieosiągalne dotychczas możliwości neutralizacji zagrożeń związanych z dronami. Dla obywateli Europy oznaczać to będzie większe bezpieczeństwo.

Słowa kluczowe

KNOX, dron, zagłuszanie, wojsko, bezpieczeństwo, zagrożenie, częstotliwości radiowe, obrona

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania