Skip to main content
European Commission logo print header

Applying GAming TEchnologies for training professionals in Smart Farming

Article Category

Article available in the following languages:

Cyfryzacja rolnictwa przynosi ważne korzyści

Twórcy gier oraz naukowcy zajmujący się rolnictwem połączyli siły, by zapewnić europejskim podmiotom z sektora rolnictwa dostęp do najnowszych osiągnięć w zakresie inteligentnych technologii upraw.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Poważne gry to gry skupiające się przede wszystkim na edukacji oraz szkoleniu użytkowników. Wczesne przykłady nauki opartej na grach obejmują szkolenie pilotów z wykorzystaniem symulatorów lotu, a także szkolenia dla lekarzy i innych osób zajmujących się ochroną zdrowia dotyczące pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym. Od czasu powstania pierwszych poważnych gier minęło kilkadziesiąt lat – obecnie zespół projektu GATES dba o to, by korzyści płynące z takich aplikacji były dostępne dla przedstawicieli jednego z kluczowych sektorów Unii Europejskiej – rolnictwa.

Dostęp do zasobów i interaktywna nauka

Koordynator projektu Spyros Fountas od samego początku stawia sprawę jasno: „Propozycja wartości projektu GATES opiera się na platformie szkoleniowej wykorzystującej poważne gry oparte na zróżnicowanych technologiach, pozwalające na szkolenie profesjonalistów zatrudnionych w całym łańcuchu wartości w rolnictwie w zakresie korzystania z inteligentnych technologii upraw”. Wygodne rozwiązanie dostępne w internecie, będące repozytorium mniejszych projektów, pozwala na skuteczne wdrażanie inteligentnych technologii w celu wykorzystywania ich pełnego potencjału ekonomicznego i środowiskowego w europejskim rolnictwie. „Platforma GATES stanowi atrakcyjny i łatwy w użyciu interfejs pozwalający na szybkie zapoznawanie się z różnorodnymi technologiami, a także wybór rozwiązań najlepiej dostosowanych do indywidualnych potrzeb”, zauważa Fountas. Dzięki temu platforma GATES staje się punktem kompleksowej obsługi w zakresie interaktywnych szkoleń na temat pozytywnego wpływu inteligentnych technologii na produkcję rolną. Dostępny na platformie prototyp gry opiera się na rozwiązaniu FI-WARE SPAN, które osiągnęło 4. poziom gotowości technologicznej. Zespół projektu GATES rozwinął grę do 7. poziomu gotowości technologicznej – obecnie jest dostępna jako wieloplatformowa aplikacja na urządzenia z systemami Android/iOS/Windows, która działa bez połączenia z internetem, jednak oferuje szereg funkcji online. Główne elementy rozwiązania obejmują silnik gry, środowiska 3D i 2D, moduł danych, interfejs użytkownika i grafikę.

Analiza rynku i testy

Partnerzy skupieni wokół projektu przeprowadzili obszerną analizę rynku dotyczącą potencjału związanego z wykorzystaniem gier w rolnictwie, która objęła osiem krajów w Europie. Jej rezultaty ujawniły znaczące różnice pomiędzy krajami, a także powiązane z nimi możliwości i wyzwania. Badanie objęło zarówno kraje będące na wczesnym etapie wdrażania nowoczesnych technologii w rolnictwie, jak również te, w przypadku których stanowią one główny nurt rolnictwa. Zespół projektu GATES przeprowadził testy trzech wersji platformy i w wyniku prac stworzył trzy produkty gotowe do wprowadzenia na rynek. Uwagi i oceny interesariuszy uczestniczących w testach – rolników, doradców, operatorów maszyn rolniczych oraz studentów kierunków związanych z rolnictwem – zostały zebrane przy pomocy kwestionariuszy i grup fokusowych. „Przekazywane opinie i informacje zwrotne były dla nas niezwykle ważne, do tego stopnia, że w wyniku opinii naszych testerów postanowiliśmy zmienić cały projekt po opublikowaniu jego pierwszej wersji”, zauważa Fountas. Na sukces projektu GATES wskazuje szereg pozytywnych rezultatów, obejmujących zarówno popularyzację wdrażania inteligentnych technologii upraw oraz zmniejszanie wpływu rolnictwa na środowisko naturalne, jak i wzmocnienie pozycji europejskich MŚP na światowym rynku inteligentnych rozwiązań. Jak zauważa Fountas: „Najważniejszym rezultatem było wykazanie, że inteligentne technologie mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa oraz związanych z tym wydatków bez szkody dla wydajności produkcji – czasem wręcz skutkując jej zwiększeniem”. Koordynator ilustruje to stwierdzenie przykładem jednego gracza, który był w stanie idealnie zoptymalizować swoją działalność dzięki zakupowi nowego wyposażenia.

Sektor rolniczy dołącza do rewolucji cyfrowej

Projekt GATES jest pierwszym przykładem wykorzystywania wiedzy z dziedziny rolnictwa w grze, w którą mogą zagrać wszyscy zainteresowani klienci, ucząc się dzięki temu wykorzystywania inteligentnych technologii upraw w celu osiągnięcia korzyści. To jednak nie koniec rozgrywki. Obecnie partnerzy projektu nawiązują współpracę z producentami maszyn, by zbadać możliwości dostosowania gry GATES do ich marek i potrzeb. Ich działanie przyczyni się do tego, że jeden z najstarszych sektorów przemysłowych w Europie nie pozostanie w tyle.

Słowa kluczowe

GATES, rolnictwo, inteligentne technologie upraw, uprawa, poważne gry, interaktywna nauka, gra, nauka oparta na grach, SFT

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania