European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Jak opracować rewolucyjny system wspomagający ratowanie zdrowia w nagłych wypadkach oparty na technologii 5G?

Unijna inicjatywa pomogła w stworzeniu spersonalizowanego automatycznego systemu opartego na technologii 5G, który umożliwia skrócenie czasu reakcji w nagłych wypadkach i ograniczenie liczby błędów.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Sieć 5G uważana jest powszechnie za kluczowy element cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Wdrożenie tej technologii pozwoli na niemal natychmiastowe gromadzenie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym dzięki praktycznie wszechobecnej łączności, ultrawysokiej przepustowości i niskim opóźnieniom sieciowym. Przewiduje się, że infrastruktura sieci 5G zostanie wykorzystana w wielu różnych zastosowaniach i branżach, takich jak zautomatyzowana mobilność, usługi e-zdrowia czy zarządzanie energią. Lista nowych zastosowań obejmuje również rynki pionowe, obejmujące wzajemnie powiązane firmy oraz klientów skupionych wokół danych nisz rynkowych. Rynki pionowe dostarczają specjalistycznych rozwiązań, charakteryzujących się zróżnicowanymi wymaganiami dotyczącymi rozwiązań sieciowych i obliczeniowych. Finansowany przez Unię Europejską projekt 5G-TRANSFORMER, mający na celu zaoferowanie konkretnych możliwości sieciowych dopasowanych do potrzeb specjalistycznych branż rynku pionowego, pomógł opracować nowy system reagowania w nagłych wypadkach, wykorzystujący technologię 5G. Jak możemy dowiedzieć się z komunikatu prasowego opublikowanego przez Uniwersytet Karola III w Madrycie (UC3M), instytucję koordynującą projekt: „Wersja demonstracyjna stanowi w 100 % zautomatyzowany system umożliwiający skrócenie czasu reakcji i ograniczenie liczby błędów, co przekłada się na wyższy wskaźnik przeżycia w nagłych wypadkach. System umożliwia przeprowadzenie spersonalizowanego badania pozwalającego na zebranie danych medycznych pacjenta, takich jak wyniki badania tętna i krwi”. Dalej czytamy: „Wartości te są wyświetlane w czasie rzeczywistym na użytek lekarza przy pomocy okularów do rzeczywistości rozszerzonej, co pozwala na usprawnienie procesu decyzyjnego podczas udzielania pomocy pacjentowi. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest pełne dostosowanie diagnostyki i leczenia w nagłych wypadkach do potrzeb pacjenta, ponieważ w założeniu system mógłby nawet w tym samym czasie pozyskać dane na temat historii przebytych chorób”. Cytowany w tym samym komunikacie prasowym Carlos J. Bernardos, profesor nadzwyczajny na UC3M, mówi: „Technologia 5G, dzięki zdolności do dynamicznego dostosowywania sieci do wyśrubowanych wymagań dotyczących opóźnień i wydajności (zarówno pod względem przepustowości, jak i wykonywania obliczeń), przełoży się na bezpośrednie korzyści dla społeczeństwa, skracając czas reakcji w nagłych wypadkach zagrożenia zdrowia”.

Rozwiązanie dostosowane do potrzeb

Projekt 5G-TRANSFORMER (5G-TRANSFORMER: 5G Mobile Transport Platform for Verticals) dobiegł końca w listopadzie 2019 roku. Jego celem było „przekształcenie współczesnych mobilnych sieci transmisyjnych w mobilną platformę transmisyjną i obliczeniową (MTP) na bazie technologii sieci definiowanych programowo (SDN) oraz wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV)”, skupiając się na określonych potrzebach specjalistycznych branż rynku pionowego, jak opisano w arkuszu informacyjnym projektu. Pojęcie SDN określa zbiór zasad budowy sieci, którym przyświeca cel budowania dynamicznej, elastycznej i skalowalnej sieci poprzez zarządzanie i konfigurację z poziomu oprogramowania. Technologie NFV oferują nowe możliwości w zakresie budowania, dystrybucji i obsługi usług sieciowych. Projekt 5G-TRANSFORMER koncentrował się na koncepcji warstwowania sieci, która otwiera drogę do pełnego wykorzystania potencjału technologii 5G. Główną ideą leżącą u podstaw tego paradygmatu jest podział oryginalnej architektury sieci – struktury sieci komputerowej – na liczne logiczne i niezależne sieci skonfigurowane zgodnie z wymaganiami, których spełnienie jest niezbędne, aby umożliwić działanie poszczególnych usług. Na stronie internetowej projektu czytamy: „Warstwa sieci to kompletna sieć logiczna oferująca konkretne usługi klientom, korzystając ze współdzielonej infrastruktury obliczeniowej, magazynowania danych i sieciowej. Na przykład, aby umożliwić realizację usług komunikacyjnych, operator sieci może zbudować warstwę sieci obejmującą sieć dostępową (AN) i sieć szkieletową (CN)”. Do najważniejszych korzyści warstwowania sieci należą większa elastyczność, wytrzymałość oraz bezpieczne i stabilne działanie dzięki możliwości segmentacji sieci oraz optymalizacji poszczególnych warstw pod kątem potrzeb konkretnych usług lub zastosowań. Więcej informacji: strona projektu 5G-TRANSFORMER

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły