Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wpływ na przyszłość działalności wydobywczej na małą skalę

Inicjatywa UE pomoże w poprawie rentowności wielu skromnych, ale wysokiej jakości złóż metali w Europie i poza nią.

Technologie przemysłowe

Surowce stosowane w mikroprocesorach, inteligentnych urządzeniach elektronicznych, naukach medycznych i produktach z dziedziny energii odnawialnej stanowią nieodłączną część naszego codziennego życia, a zapotrzebowanie na nie gwałtownie rośnie. Niektóre z tych materiałów, zwanych surowcami krytycznymi, mają duże znaczenie pod względem ekonomicznym oraz strategicznym i narażone są na ryzyko niedoboru, ponieważ znaczna część ich światowej produkcji skoncentrowana jest w zaledwie kilku krajach. Finansowany ze środków UE projekt IMPaCT pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom w wykorzystaniu własnych zasobów surowców krytycznych Europy znajdujących się w mniejszych, ale wysokiej jakości złożach. „Związane z tym koszty założenia kopalni – działania poszukiwawcze, budowa infrastruktury, pozyskanie pozwoleń – są bardzo wysokie, a ponieważ okres eksploatacji małych złóż nie trwa długo, rozwijanie ich jest często nieopłacalne”, mówi dr Kathryn Moore, starsza wykładowczyni na University of Exeter i koordynatorka projektu IMPaCT, w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Mining Technology”. Dr Moore dodaje: „Sektor dostaw surowców ma problem z szybkim reagowaniem na zmiany popytu ze strony sektora produkcji technologicznej”. Chcemy pokazać, że podejście polegające na szybkim reagowaniu na nie jest technologicznie możliwe”.

Włączanie, wyłączanie

Partnerzy projektu opracowali i zbudowali mobilny, modułowy obiekt kontenerowy służący do oddzielania cennych minerałów metalicznych od wydobytych materiałów. Technologię tę można dostosowywać do złóż różnych rud i pozwala ona na przetwarzanie mniejszych fragmentów skalnych niż w przypadku dostępnych na rynku obiektów przetwórczych. W związku z tym można stosować ją w przypadku złóż rud wysokiej jakości, ale o niewielkich rozmiarach, takich jak te, które można spotkać na terenie całej Europy. Metoda stosowana w ramach projektu IMPaCT, zwana włączaniem/wyłączaniem wydobycia, pozwoli europejskim producentom surowców na szybkie reagowanie na wahania cen surowców spowodowane brakiem równowagi między ich podażą a popytem oraz na wydobywanie najbardziej pożądanych w danym okresie materiałów. Partnerzy projektu IMPaCT określają również warunki niezbędne do szybkiego uruchomienia zintegrowanego systemu wydobywczego. Proces ten polega na zasilaniu obiektu przetwarzającego minerały przy użyciu podziemnego, selektywnego narzędzia wydobywczego, narzędzi do rozdrabniania (kruszenia skał) i sortowania rudy o zrównoważonym zaopatrzeniu w energię. „Pozwala to na uruchomienie podziemnej maszyny wydobywczej i urządzenia do kruszenia skał w ciągu kilku godzin”, mówi dr Moore. „Obiekt do przetwarzania minerałów można oddać do eksploatacji w ciągu zaledwie kilku tygodni, w porównaniu z potencjalnie kilkudziesięcioma latami mijającymi od poszukiwań do wydobycia oraz wielomiesięcznymi działaniami instalacyjnymi w przypadku bardzo dużych złóż wydobywczych”. Jak napisano w tym samym artykule, brytyjska firma górnicza Mineco, uczestnik projektu IMPaCT, testuje tę technologię w swoich działających kopalniach antymonu i ołowiu na Bałkanach. Firma Mineco zajmuje się wydobyciem, przetwórstwem i wzbogacaniem rudy z kopalni w Bośni. Metoda ta będzie również stosowana w Serbii do przetwarzania rudy z kopalni antymonu. Walijska firma Metal Innovations również zbudowała nowy prototyp podziemnego, selektywnego narzędzia górniczego służącego do urabiania skał w przodku. Ponadto firma Metal Innovations zaprojektowała własne zasilacze i obudowy nadające się do zastosowań w wąskich przestrzeniach podziemnych. Jak zaznaczono w artykule, firmy te planują ostatecznie skomercjalizować swoje technologie. Projekt IMPaCT (Integrated Modular Plant and Containerised Tools for Selective, Low-impact Mining of Small High-grade Deposits) zakończy się w maju 2020 roku. Rozpoczęto go w celu opracowania ukierunkowanych innowacji technologicznych w zakresie projektowania sprzętu górniczego i planowania wydobycia. Więcej informacji: strona projektu IMPaCT

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły