Skip to main content

Rehabilitation Hub: The World’s first Digital Recovery Therapy solution

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy paradygmat w rehabilitacji ruchowej

Telemedycyna stopniowo zmienia opiekę zdrowotną jaką znamy. Jaki jest ostatni przełom na tym dynamicznym rynku? Cyfrowe rozwiązanie, które wspiera i monitoruje pacjentów ze schorzeniami mięśniowo-szkieletowymi, gdy wykonują oni ćwiczenia w ramach rehabilitacji.

Zdrowie

Osoby cierpiące na reumatoidalne zapalenie stawów, ból szyi, barku czy okolicy lędźwiowej znają to aż nazbyt dobrze – droga od leczenia szpitalnego do przywrócenia sprawności jest usiana trudnościami. Statystyki pokazują jednoznacznie: 80 % pacjentów przedwcześnie rezygnuje z leczenia, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo nowych urazów w przyszłości. Projekt ReHub (Rehabilitation Hub: The World’s first Digital Recovery Therapy solution) stanowi rozwiązanie tego problemu, który coraz silniej dotyka pacjentów i systemy ubezpieczeń społecznych w Europie. „W 2013 roku wraz z Ricardo Jaureguim pracowaliśmy dla wiodącego europejskiego szpitala i firmy produkującej wyroby medyczne”, wspomina Silvia Raga, dyrektor generalna firmy DyCare. „Właśnie wtedy po raz pierwszy określiliśmy istniejące przeszkody dla skuteczniejszej terapii”.

Prace nad skuteczniejszą, bardziej spersonalizowaną i przystępną cenowo terapią

Pierwszą przeszkodą był brak obiektywnych i innowacyjnych narzędzi pomiarowych służących do monitorowania, kontrolowania i oceny klinicznej patologii wpływających na funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego. Firma DyCare znalazła rozwiązanie tego problemu. Jest nim LYNX, system umożliwiający ocenę funkcjonalną schorzeń stawów. Drugą przeszkodę określono dzięki informacjom zwrotnym od użytkowników LYNX: istniało duże, niezaspokojone zapotrzebowanie na system angażujący pacjentów, lekarzy i fizjoterapeutów w proces rehabilitacji. „Interesariusze zażądali rozwiązania oferującego skuteczniejszą, przystępną cenowo i bardziej spersonalizowaną terapię. Cel był potrójny: zwiększenie produkcyjności operacyjnej ośrodków zdrowia; wsparcie lekarzy i fizjoterapeutów w uzyskaniu obiektywnej i dynamicznej oceny warunków funkcjonalnych pacjenta oraz zapewnienie im pomocy w monitorowaniu postępów”, wyjaśnia Raga. ReHub umożliwia lekarzom i fizjoterapeutom zaprojektowanie spersonalizowanych ćwiczeń w ramach pracy domowej dla pacjentów, a ruchy i siła użytkowników programu są monitorowane w czasie rzeczywistym. „Innowacyjne algorytmy ReHub otrzymują dane zgromadzone przez opracowany przez nas czujnik, DyTrack, który śledzi ruchy i siłę z kliniczną dokładnością oraz zapewnia spersonalizowany wzorzec ruchów i siły dla każdego pacjenta”, komentuje Raga.

Po walidacji matematycznej – badania kliniczne

Algorytmy umożliwiają również kontrolowanie wskaźników takich jak przestrzeganie zaleceń, jakość wykonywanych ćwiczeń oraz tempo powrotu do zdrowia. Dysponując wszystkimi tymi informacjami, fizjoterapeuta może dostosować ćwiczenia tak, by jak najlepiej zaspokajały one potrzeby pacjenta. Wszystkie algorytmy, które zwalidowano matematycznie we współpracy z Uniwersytetem w Barcelonie, są lub wkrótce znajdą się w fazie testowania w prawdziwym otoczeniu klinicznym. „Obecnie prowadzimy wieloośrodkowe badanie kliniczne w dwóch różnych szpitalach na terenie UE (we Włoszech i w Hiszpanii). Celem badania jest dalsza ocena skuteczności, bezpieczeństwa i użyteczności ReHub jako nowego protokołu rehabilitacji”, stwierdza Raga. „Kolejnym ważnym celem badań jest ocena skutków społecznych i ekonomicznych stosowania systemu ReHub w odniesieniu do pacjentów i ośrodków opieki zdrowotnej”. Mimo że wprowadzenie ReHub na rynek wymaga jeszcze dalszych prac, fizjoterapeuci i pacjenci, którzy mieli okazję przetestować to rozwiązanie, są już przekonani o jego wartości. Jeden z pacjentów tak opisuje swoje wrażenia: „Z powodów osobistych nie miałem ochoty na żadne ćwiczenia, ale system ReHub naprawdę mnie do nich zmotywował. Mogę tylko podziękować DyCare za to rozwiązanie”.

Słowa kluczowe

ReHub, rehabilitacja, choroba układu mięśniowo-szkieletowego, reumatoidalne zapalenie stawów, plecy, ból barku, szyja, odcinek lędźwiowy, algorytmy, opieka domowa, schorzenia stawów, DyCare, czujnik, ćwiczenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania