Skip to main content

RECOVERING LIFE WELLBEING THROUGH PAIN SELF-MANAGEMENT TECHNIQUES INVOLVING ICTs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Technologia, która pozwala na samodzielną kontrolę bólu przewlekłego

Celem zespołu pracującego nad przedkomercyjnym zamówieniem publicznym realizowanym w ramach projektu RELIEF jest wykorzystanie innowacji do niesienia pomocy pacjentom cierpiącym na ból przewlekły. Projekt skupia się na dwóch technologiach, które mają być wsparciem dla pacjentów, umożliwiającym im samodzielną kontrolę bólu i zwiększającym skuteczność leczenia.

Zdrowie

Ból przewlekły stanowi jedno z wyzwań systemów opieki zdrowotnej. Objawy oraz przyczyny różnią się w każdym przypadku, co pociąga za sobą konieczność opracowania zoptymalizowanych metod terapii spełniających potrzeby poszczególnych pacjentów. Jednak jak można to osiągnąć przy tak ograniczonych zasobach, którymi dysponują systemy opieki zdrowotnej? Technologie pozwalające na lepsze, bardziej spersonalizowane leczenie faktycznie już istnieją, jednak badania naukowe oraz rynek dzieli duża przepaść. „Zespół z projektu RELIEF (Recovering Life Wellbeing through Pain Self-management Techniques Involving ICTs) chce przyczynić się do szybkiego wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na rynek, spełniając przy tym wymagania dyrektyw regulujących udzielanie zamówień publicznych”, wyjaśnia Patricia Martinez, konsultantka ds. zamówień publicznych na innowacje w firmie Jaggaer oraz koordynatorka projektu RELIEF. Projekt RELIEF wykorzystuje przedkomercyjne zamówienia publiczne w celu rozwoju i testowania najbardziej obiecujących rozwiązań pozwalających pacjentom na samodzielną kontrolę bólu teraz i w przyszłości.

Rozpoznanie słabych stron

Projekt w szczególności skupia się na potrzebach i wymaganiach, które nie zostały jeszcze spełnione. W drodze spotkań ze specjalistami, warsztatów, otwartych konsultacji rynkowych, ankiet oraz wywiadów z pacjentami i świadczeniodawcami opieki zdrowotnej, konsorcjum rozpoznało dziewięć takich potrzeb. Są to: zbieranie danych przed wizytą kliniczną, wizyta kontrolna celem oceny skuteczności leczenia, informacja zwrotna dla pacjenta, narzędzia wspierające procesy decyzyjne wykorzystywane w samodzielnej kontroli, informowanie i edukacja, lepsza komunikacja pomiędzy pacjentami a specjalistami, dostęp do sieci społecznych, informacje potwierdzone badanami klinicznymi oraz dane zbierane w celach badawczych. „Obecnie znajdujemy się w fazie trzeciej procesu związanego z przedkomercyjnym zamówieniem publicznym, na którą składają się próby terenowe”, mówi Martinez. „Głównym celem jest ocena, jak konkretne rozwiązania ICT wspierają pacjentów i zwiększają ich możliwości w zakresie samodzielnej kontroli bólu. Następnie ustalimy, czy rozwiązania te przyczynią się do zwiększonego stosowania się do zaleceń lekarza i czy będą satysfakcjonujące zarówno dla pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia”.

Dwie technologie w centrum uwagi

Faza trzecia skupia się na dwóch konkretnych technologiach. Pierwszą z nich jest VR-RELIEF. Co ją wyróżnia? Opcja integracji z systemem rzeczywistości wirtualnej, rozszerzająca możliwości w zakresie samodzielnej kontroli pacjentów, wspierania ich i zwiększania ich zaangażowania. System opiera się na zestawie kompatybilnych ze smartfonami i inteligentnymi zegarkami aplikacji: wirtualnym trenerze, „profilerze pacjenta”, spersonalizowanych przypomnieniach i informacjach zwrotnych oraz całej bibliotece aplikacji rzeczywistości wirtualnej stworzonych z myślą o leczeniu bólu, relaksacji i rehabilitacji. Rozwiązanie VR-RELIEF bazuje na interoperacyjnej i opartej na chmurze platformie zapewniającej lekarzom dostęp do danych pacjenta. Drugą technologią jest EPIONE™ – rozwiązanie monitorujące przebieg leczenia w oparciu o dane pochodzące od pacjenta, u którego podstaw leży system wspierający. EPIONE™ dyskretnie monitoruje efekty leczenia, a także spełnia funkcję platformy analizy wizualnej i wirtualnego doradcy pacjenta, umożliwia dostęp do internetowego portalu społecznościowego oraz inteligentnego systemu do wideokonferencji, który może zostać wykorzystany do komunikacji pomiędzy specjalistami a pacjentami.

Dodatkowe testy potwierdzą gotowość do badań terenowych

Zakończenie projektu RELIEF przewidziane było na luty 2020 roku, ale zespół poprosił o przedłużenie terminu, aby móc wypełnić wszystkie postawione sobie cele. „Musimy przeprowadzić więcej testów niż pierwotnie zakładaliśmy, aby mieć pewność, że wszystkie prototypy są gotowe do wejścia w fazę badań terenowych wśród użytkowników końcowych. Ponadto sama rekrutacja pacjentów trwa dłużej niż się spodziewaliśmy”, wyjaśnia Martinez. Jeśli zespół uzyska zgodę na przedłużenie terminu, projekt zakończy się pod koniec czerwca 2020 roku. Pomimo wszelkich opóźnień projekt RELIEF ma szansę przyczynić się do udoskonalenia narzędzi do samodzielnej kontroli bólu przewlekłego. Martinez ma jednocześnie nadzieję, że projekt zwiększy świadomość ludzi dotyczącą problemów, z którymi borykają się pacjenci z bólem przewlekłym.

Słowa kluczowe

RELIEF, ból przewlekły, technologia, przedkomercyjne zamówienie publiczne, zamówienie publiczne, leczenie spersonalizowane, VR-RELIEF, EPIONE, rzeczywistość wirtualna, chmura

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania