Skip to main content

Pluggable Social Platform for Heritage Awareness and Participation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa platforma społecznościowa rozbudza zainteresowanie dziedzictwem kulturowym

Wykorzystując potencjał mediów społecznościowych, PLUGGY ma promować i chronić europejskie dziedzictwo kulturowe.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Według uczestników finansowanego przez UE projektu PLUGGY europejskiego dziedzictwa kulturowego nie można ograniczać do muzeów i książek. Zamiast tego obiekty takie powinny być namacalne i dostępne, by można było wchodzić z nimi w bezpośrednie interakcje, a nawet zyskać dzięki nim nową perspektywę. Z tego powodu powstała pierwsza europejska platforma społecznościowa PLUGGY poświęcona w całości dziedzictwu kulturowemu. „Odczuwamy dotkliwy brak wykorzystujących technologię narzędzi do promowania lokalnej historii, tradycji i zwyczajów wśród szerszej europejskiej – a nawet globalnej – grupy odbiorców”, tłumaczy Angelos Amditis, dyrektor Instytutu Komunikacji i Systemów Komputerowych (ICCS) i koordynator projektu PLUGGY. „Nasz projekt wykorzystał media społecznościowe, by »zatkać« (ang. plug) tę dziurę i ułatwić dzielenie się wiedzą i osobistymi doświadczeniami dotyczącymi lokalnego dziedzictwa kulturowego”.

Opiekunowie, promotorzy i orędownicy

Świadomi popularności i wszechobecności mediów społecznościowych badacze uczestniczący w projekcie postanowili je wykorzystać do bezpośrednich interakcji z odbiorcami. W tym celu w ramach projektu powstały rozwiązania typu open source, za pomocą których można tworzyć różne aplikacje społecznościowe. Obecnie są to PLUGGY3D Suite (do kreowania rzeczywistości rozszerzonej), PLUGGY Pins (do przygotowywania spacerów z oprowadzaniem), Games Hunter (do tworzenia interaktywnych gier) i PlugSonic Suite (do opracowywania otoczenia akustycznego). „Projekt PLUGGY umożliwia obywatelom Europy, a w szczególności twórcom aplikacji, aktywne zaangażowanie się w los dziedzictwa kulturowego nie tylko w roli obserwatora, ale i opiekuna, promotora oraz orędownika”, wyjaśnia Amditis. „PLUGGY łączy tradycję z technologią, co jest kluczem do zachowania tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń”. Wykorzystując crowdsourcing do rozpowszechniania informacji o cennych zabytkach kultury, twórcy projektu PLUGGY położyli fundamenty pod tworzenie wirtualnych wystaw i interaktywnych muzeów wirtualnych poświęconych konkretnym aspektom dziedzictwa kulturowego. „Obywatele, grupy społeczne i kulturowe, firmy, muzea i władze będą w stanie dzielić się za jej pomocą swoim przywiązaniem do lokalnej kultury, robiąc to w zabawny, przyjemny sposób”, przekonuje Amditis.

Rosnące zainteresowanie i globalna ekspansja

Platforma jest dostępna w wersji beta i w kilku językach, a realizujący projekt badacze intensywnie pracują nad rozszerzeniem i udoskonaleniem oferowanych przez PLUGGY możliwości. „Zaprojektowaliśmy tę platformę tak, by odpowiadała potrzebom użytkowników, dlatego wspieranie twórców nowymi aplikacjami i funkcjami pozostaje dla nas priorytetem”, mówi Amditis. „Konsorcjum skupia się również na dalszym rozbudowywaniu platformy o nowe historie i nakłanianiu innych do tego samego za pomocą naszych sieci i kontaktów”. Projekt PLUGGY zyskał dużą popularność – nawet społeczność śledząca poczynania jego twórców na Facebooku znacznie zwiększyła się, podobnie jak liczba indywidualnych historii dostępnych na platformie. Należy wspomnieć w szczególności o aplikacji Games Hunter, która jest już dostępna na włoskim rynku. Aplikacja PLUGGY Pins jest obecnie wykorzystywana podczas samodzielnego zwiedzania, zaś rozwiązanie PlugSonic Suite okazało się niezastąpione podczas tworzenia wyjątkowych pejzaży dźwiękowych dla osób niedowidzących. I wreszcie aplikacja PLUGGY3D, która wciąż jest w fazie rozwoju i doskonalenia poszczególnych funkcji. Choć początkowo projekt był nastawiony na rynek europejski, Amditis przyznaje, że dzisiaj plany sięgają dalej: „Uważamy, że PLUGGY ma potencjał, by zostać platformą o zasięgu globalnym. Wierzymy, że dzieląc się naszą kulturą i zwyczajami, możemy zbliżyć do siebie ludzi z całego świata”.

Słowa kluczowe

PLUGGY, europejskie dziedzictwo kulturowe, media społecznościowe, sieci społecznościowe, zwyczaje, lokalne tradycje, Instytut Komunikacji i Systemów Komputerowych, rzeczywistość rozszerzona, muzea wirtualne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania