CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

AUTOnomous FLYing Robots in GNSS denied environments for 3D Underground infrastructure MAPping and inspection.

Article Category

Article available in the following languages:

Niewielki latający robot jak żaden inny wyróżnia się niezależnością i skłonnością do przygód

Mały dron wyposażony we własny system nawigacyjny niczym pozaziemska istota z filmów science fiction lata przez ciemne tunele i pionowe szyby podziemnych obiektów, odwzorowując teren i szukając defektów. Jego wykorzystanie zminimalizuje zagrożenia, koszty i czasochłonność związane z przeprowadzaniem takich badań przez ludzi, a przy tym zwiększy skuteczność tych prac.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Niedawny masowy wzrost popularności dronów może sugerować, że urządzenia te są wynalazkiem ostatnich lat, choć tak naprawdę mają one długą historię. Oprócz użytku wojskowego i konsumenckiego, drony są dziś stosowane w wielu różnych zastosowaniach, od rolnictwa i ochrony zasobów po przemysł filmowy i organy ścigania. Drony latające po niebie działają dzięki globalnemu systemowi nawigacji satelitarnej (GNSS). Korzystanie z dronów w obiektach podziemnych i budynkach, gdzie nie dociera sygnał GNSS, stanowi zupełnie nowe wyzwanie. Brytyjsko-hiszpańskie przedsiębiorstwo Hovering Solutions Ltd z sektora MŚP opracowała zaawansowaną technologię potrzebną do upowszechnienia takiego wykorzystania dronów. Środki unijne zainwestowane w projekt AutoFlyMap otworzyły przed naukowcami drogę do komercjalizacji tego rozwiązania.

Lot ku przyszłości

Koordynator projektu, a przy tym dyrektor generalny i założyciel firmy Hovering Solutions, Fran Espada wyjaśnia: „W Hovering Solutions opracowaliśmy rewolucyjny rodzaj robota latającego (autonomicznego drona), który jest w stanie oszacować swoje położenie i nawigować w obiektach podziemnych pomimo ciemności i braku danych GNSS. Nie potrzebny jest żaden pilot, a utrata komunikacji radiowej nie wpływa na zdolność nawigacji autonomicznej robota”. W czasie lotu dron zbiera dane, które umożliwiają odtworzenie przebytego przez niego obszaru w wysokiej rozdzielczości i trójwymiarze. Dron AutoFlyMap z powodzeniem posłużył już do odtworzenia pionowych szybów w podziemnych kopalniach rud metali i tuneli londyńskiej linii kolejowej Crossrail, a to tylko niektóre z wielu przykładów jego skutecznego wykorzystania. Oprócz tego testy terenowe pokazały zmniejszenie kosztów kontroli elektrowni wodnej na poziomie 35 % w stosunku do tradycyjnych metod inspekcji.

Ograniczenie zagrożenia przy jednoczesnej oszczędności czasu i pieniędzy

Zanim pojawiło się rozwiązanie AutoFlyMap kontrole szybów pionowych, tuneli i galerii w kopalniach i obiektach inżynierii lądowej przeprowadzali ludzie, wykorzystując do tego złożone rusztowania, dźwignie i windy, które sami musieli przetransportować i złożyć. Robot latający AutoFlyMap znacząco ograniczył ryzyko, koszt i czas takich badań i kontroli, zwiększając jednocześnie liczbę pozyskiwanych w ich ramach danych. Ponadto to proste, szybkie i skuteczne rozwiązanie ułatwia przeprowadzanie bardziej regularnych przeglądów infrastruktury, zmniejszając zagrożenia związane z możliwymi awariami, takie jak wypadki z udziałem ludzi i kosztowe zniszczenia.

Krok ku nowemu

Espada założył firmę Hovering Solutions w 2016 roku i na początku był jej jedynym pracownikiem. Mężczyzna dodaje: „Od tamtego czasu robot zmniejszył się o 50 % w stosunku do pierwszych pojazdów, a jego zdolności nawigacji autonomicznej zostały znacząco ulepszone”. Firma liczy obecnie 10 pracowników i działa jako osoba prawna w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a także posiada przedstawicielstwa w Kanadzie, Chile i Norwegii. Tylko w 2019 roku liczba pracowników w dziale rozwoju podwoiła się, a powierzchnia zakładu powiększyła się trzykrotnie. Dron jest częścią oferty w ramach modelu „produkt jako usługa”, w którym klient płaci nie za drona tylko za generowane przez niego wartościowe informacje. Hovering Solutions dostosowuje formaty wyjściowe modeli 3D i innych informacji tak, by były zgodne z realizowanymi przez klienta procesami analitycznymi, sprawozdawczymi i oceniającymi. Espada podsumowuje: „Przyszłość zmierza w stronę integracji robotyki i współpracy między robotem a człowiekiem. Wykorzystanie autonomicznych robotów w niebezpiecznych środowiskach podziemnych sprawia, że utrzymywanie takiej infrastruktury, wydobywanie surowców i produkowanie czystej energii w elektrowniach wodnych będą prostsze, bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne”.

Słowa kluczowe

AutoFlyMap, dron, robot, obiekty podziemne, Hovering Solutions, nawigacja, autonomiczny, kontrola, infrastruktura, GNSS, mapowanie, kopalnie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania