European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Eco-friendly Modification of Bitumen (ECOMOBI). Recycling end of life tyres into an efficient bitumen modifier

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjna metoda recyklingu zmienia stare opony w asfalt drogowy

Europejska góra zużytych opon szkodzi środowisku. Zespół UE znalazł jednak dobry sposób na ich wykorzystanie.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Przeciętny samochód przez cały okres swojej eksploatacji potrzebuje co najmniej sześciu kompletów opon. W samej Europie przekłada się to na 3,2 miliony ton wyrzucanych opon rocznie. Choć obecnie większość z nich jest w Europie odzyskiwana, jeszcze do niedawna zużyte opony trafiały na wysypiska, gdzie wciąż pozostaje ich około 6 milionów ton. Wyciek toksycznych płynów z wysypisk stanowi poważny problemem ekologiczny. Ponadto w Europie zaledwie około 45 % odzyskanych opon jest poddawanych recyklingowi. To przykład na to, jak nieodpowiednie są dostępne technologie i jak nieopłacany jest recykling. Pozostała reszta jest spalana w celu pozyskania energii, co stanowi jeszcze większy problem dla środowiska. Wszystkie te kwestie pokazują, że Europa potrzebuje lepszego sposobu na recykling starych opon. W ramach finansowanego ze środków UE projektu ECOMOBI opracowano rozwiązanie, które wykorzystuje gumę ze zużytych opon do wzbogacania asfaltu drogowego. Ta metoda pozwala na skuteczny recykling gumy, a przy tym daje asfalt o lepszych parametrach niż tradycyjne mieszanki.

Dodatki do asfaltu

Wysokiej jakości asfalt drogowy musi zawierać dodatki. Bez nich asfalt zużywa się szybko, ulega deformacji i ma słabe parametry mechaniczne, a ponadto jest czuły na skrajne temperatury. W ciągu ostatnich dziesięcioleci opracowano różne dodatki. Jednym z nich jest SBS (styren-butadien-styren). To elastomer, który skuteczniej niż inne dodatki zagęszcza asfalt i zwiększa jego stabilność podczas składowania. Właśnie dlatego SBS był do tej pory głównym środkiem stosowanym do modyfikowania asfaltu. Zespół projektu ECOMBI zaproponował jednak nową recepturę o nazwie RD PRENE, w której SBS zastąpiono związkiem zawierającym gumę ELT. Guma ELT jest tańsza niż SBS i można ją stosować razem z innymi modyfikatorami. Mieszanka RD PRENE nie różni się w użytkowaniu od tradycyjnego asfaltu. „Mówiąc w skrócie – guma RD PRENE jest mieszana z zawartością zbiorników bitumu, dopóki się nie rozpuści i nie rozprzestrzeni”, wyjaśnia Roberto Cardinali, koordynator projektu.

Testy na drogach

Po tym, jak naukowcy opracowali ostateczną recepturę i wyprodukowali nową mieszankę, zespół przetestował ją w warunkach naturalnych. Testy przeprowadzono na połączeniach mostowych i dwóch odcinkach drogi we włoskim regionie Marchia. Badania pokazały, że RD PRENE sprawdza się lepiej niż mieszanki SBS. RD PRENE zwiększa trwałość nawierzchni i redukuje hałas generowany przez ruch. Ponadto również koszt energii potrzebnej do wytworzeniu asfaltu z gumą ELT jest niższy niż w wypadku zastosowania gumy SBS. Cardinali wyjaśnia: „Nasza technologia to skuteczny i opłacalny sposób na wykorzystanie ELT do modyfikowania asfaltu i zapewnia co najmniej takie same parametry techniczne jak konwencjonalne rozwiązania, kosztując przy tym mniej”. Oprócz tego zastąpienie SBS alternatywnym modyfikatorem asfaltu w całej Europie pozwoliłoby ograniczyć roczne zanieczyszczenie emisją CO2 o 3000 ton. Wyniki projektu spotkały się zainteresowaniem, przyciągając wielu klientów pilotażowych wraz ze zleceniami próbnymi. To ogromny sukces dla całego przedsięwzięcia. Naukowcy współpracują z klientami, by dostosować recepturę do indywidualnych potrzeb i specyficznych wymogów technicznych. Zespół projektowy może na przykład zaadaptować proces do posiadanego przez klienta zaplecza sprzętowego. Przynosi to jeszcze większe korzyści z inwestycji w RD PRENE. Zespół rozszerza również swoją sieć komercyjną i szuka nowych klientów, próbując zwiększyć liczbę potencjalnych zastosowań. Zarówno ECOMBI, jak i RD PRENE okazują się być wielowymiarowym sukcesem. Nowa mieszanka pozwala na wartościowe wykorzystanie starych opon. Ponadto ma lepsze parametry niż tradycyjne rozwiązania, jest tańsza w produkcji i bezpieczniejsza dla środowiska. Można się spodziewać, że w przyszłości stanie się w Europie powszechnym rozwiązaniem.

Słowa kluczowe

ECOMOBI, asfalt, opony, SBS, RD PRENE, dodatek, guma ELT, recykling, zużyte opony

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania