Skip to main content

Current European and Cross-National Comparative Research and Research Actions on Migration

Article Category

Article available in the folowing languages:

Internetowe centrum badań nad migracją

Niedawny rozkwit badań nad migracją okazał się być zarówno błogosławieństwem, jak i wyzwaniem dla specjalistów w tej dziedzinie. Potencjalnie zyskują oni dostęp do ogromnej ilości informacji, ale jedynie jeśli są w stanie znaleźć artykuł na interesujący ich temat. W ramach projektu CROSS-MIGRATION powstało Centrum Badań nad Migracją (Migration Research Hub), które ułatwi specjalistom poszukiwania.

Społeczeństwo

Działa ono na podobnej zasadzie, co Google Scholar czy ResearchGate, ale skupia się jedynie na badaniach związanych z migracją. Centrum Badań nad Migracją stanowi odpowiedź na wieloletni problem w tej dziedzinie: chociaż istnieje wiele różnych baz danych dotyczących badań nad migracją, żadna z nich nie gromadzi wszystkich publikacji, projektów i specjalistów w jednym miejscu. „Dzięki naszemu Centrum Badań nad Migracją szeroki wachlarz podmiotów uzyska dostęp do zasobów wiedzy na temat migracji. Jest to ważne zwłaszcza w obecnych czasach wzmożonej migracji, która może stać się tematem emocjonalnych dyskusji i ułatwić rozpowszechnianie fałszywych informacji. Ma ono również znaczenie dla środowiska akademickiego, ponieważ ułatwia systematyczne gromadzenie wiedzy. Centrum zachęca wszystkich uczonych do wymiany i wykorzystywania zgromadzonej wiedzy”, wyjaśnia Peter Scholten, dyrektor IMISCOE (największej europejskiej sieci uczonych w dziedzinie migracji i integracji) i koordynator projektu CROSS-MIGRATION.

Cenne narzędzie do badań nad migracją

Platforma została stworzona przez specjalistów z myślą o specjalistach. Jej zasoby obejmują obecnie 90 000 artykułów i książek, 2 500 projektów, 600 prac doktorskich i około 350 profilów ekspertów. Jednocześnie powstaje dodatkowa pula zasobów i narzędzi opracowanych specjalnie na potrzeby Centrum, wśród których znajdują się metodologiczne streszczenia danego problemu, wskaźniki polityki migracyjnej oraz ogólny zarys scenariuszy dotyczących migracji. Wkrótce zostaną udostępnione interaktywne narzędzia dla dwóch ostatnich zagadnień, wraz z podręcznikiem na temat badań nad migracją. W celu wyjaśnienia sposobu, w jaki platforma może pomóc w rozwoju badań w tej dziedzinie, posłużymy się przykładem mobilności studentów. „Aby uzyskać dostęp do informacji na ten temat, należy wejść na stronę internetową, a następnie albo skorzystać ze specjalnej taksonomii, albo z wyszukiwarki, posługując się słowami kluczowymi wykorzystywanymi w bazie danych. Otrzymujemy listę spełniających kryteria wpisów z publikacji, baz danych, projektów i profili ekspertów pracujących nad tym tematem wraz z krótką definicją samej mobilności studentów”, wyjaśnia Scholten. „Rezultaty wyszukiwania mogą następnie zostać uporządkowane lub zawężone do na przykład danego państwa, dyscypliny czy okresu”. Twórcy platformy twierdzą, że w przyszłości wspierać ona będzie wykorzystywanie badań i dowodów naukowych w procesach kształtowania polityki. Przed podjęciem nowych działań i opracowaniem nowych strategii decydenci mogą zapoznać się z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem specjalistów.

Prace nadal trwają

Projekt CROSS-MIGRATION już się zakończył, a zespół projektu IMISCOE jest odpowiedzialny za utrzymywanie i rozwój Centrum. W ramach współpracy z projektem ReSOMA oba zespoły łączą swoje bazy ekspertów oraz opracowują interaktywny podręcznik badań nad migracją, który jest zbiorem tekstów wprowadzających napisanych przez czołowych naukowców oraz źródeł internetowych zgromadzonych w Centrum Badań nad Migracją. „Nasze Centrum zostało zaprojektowane tak, aby przez długi czas zachować zrównoważony charakter”, wyjaśnia Scholten. „Nie tylko będzie ono nadal automatycznie dodawać nowe publikacje i projekty badawcze, które pojawiają się na konkretnych stronach internetowych, ale także umożliwi użytkownikom przesyłanie własnych badań i prowadzenie swoich profili”.

Słowa kluczowe

CROSS-MIGRATION, centrum badań, badania nad migracją, źródła internetowe, badania

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania