European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Tworzenie podstaw pod autonomiczne sieci transportowe

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy opracowywana jest nowa architektura oprogramowania do analizy dużych zbiorów danych, która pomoże połączyć zaawansowane systemy mobilności z inteligentnymi miastami.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Wraz ze wzrostem wykorzystania sieci połączonych urządzeń i punktów końcowych, w której oparte na internecie rzeczy urządzenia, satelity i czujniki zapewniają ciągły przepływ informacji, ilość gromadzonych danych stanowi znaczące wyzwanie. Wykorzystanie analizy dużych zbiorów danych w kontekście inteligentnych miast podkreśla potrzebę stworzenia systemu oprogramowania zdolnego do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania ogromnych ilości rozproszonych geograficznie danych. Finansowany ze środków UE projekt ELASTIC skupia się właśnie na tym zagadnieniu, tworząc ramy architektury oprogramowania na potrzeby wydajnej dystrybucji intensywnych funkcji obliczeniowych na obrzeżach sieci i w chmurze. Innowacyjne środowisko przetwarzania mgłowego uwzględnia również niefunkcjonalne wymagania dziedziczone po domenie systemowej. Eduardo Quiñones z ośrodka Barcelona Supercomputing Center koordynującego projekt ELASTIC wyjaśnia w artykule szczegóły dotyczące architektury oprogramowania. „Projekt ELASTIC został osadzony w kontekście przetwarzania mgłowego – wersji przetwarzania w chmurze rozszerzonej do obrzeży sieci. Nadaje się ono do zastosowań opartych na internecie rzeczy i w autonomicznych systemach, które wymagają spełnienia niefunkcjonalnych wymogów”. Quiñones mówi: „Obecne architektury oprogramowania obsługującego duże zbiory danych przeprowadzają większość obliczeń analitycznych na danych za pośrednictwem wydajnych usług opartych na chmurach, co w znacznym stopniu wpływa na możliwości systemu w zakresie gwarancji działania w czasie rzeczywistym. Podejście to narzuca również potrzebę zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w celu zminimalizowania szans na dojście do potencjalnych ataków podczas przesyłania danych do chmury, co może ostatecznie wpłynąć na ogólny poziom zapewnianego bezpieczeństwa”. Dodaje on: „Technologia ELASTIC stawia czoła tym wyzwaniom poprzez wydajną dystrybucję obliczeń na dużych zbiorach danych w całym kontinuum obliczeniowym w sposób całościowy, z uwzględnieniem wymagań dotyczących działania w czasie rzeczywistym, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, projekt ELASTIC ma za zadanie zapewnić zaplecze technologiczne na potrzeby rozwoju nowych i bezpiecznych usług w zakresie mobilności autonomicznej”.

Rozwiązanie na potrzeby transportu publicznego

Opracowane w ramach projektu ELASTIC ramy wdrażane są we florenckiej sieci tramwajowej komunikacji publicznej. W tym samym artykule Quiñones mówi też: „Poprzez poprawę możliwości wykrywania oferowanych przez tramwaje i miasto opracowywane są zaawansowane zastosowania w zakresie mobilności. Zastosowania te mają na celu zwiększenie interakcji między miastem a pojazdami komunikacji publicznej oraz bezpieczeństwa i inteligencji miejskiego środowiska mobilnego, co pozwoli na ograniczenie liczby wypadków, usprawnienie ruchu i zmniejszenie kosztów utrzymania”. Quiñones twierdzi, że system ELASTIC pomoże „w zbieraniu danych z tramwajów i przystanków tramwajowych, zawierających informacje dotyczące np. przeszkód przed tramwajami, prędkości jazdy i warunków energetycznych czy czasów przyjazdu i odjazdu, których cenna wiedza będzie rozprowadzana po całym kontinuum obliczeniowym, gwarantując czas reakcji systemu i zapewniając anonimowość danych w celu zagwarantowania prywatności obywateli”. Projekt ELASTIC (A Software Architecture for Extreme-ScaLe Big-Data AnalyticS in Fog CompuTIng ECosystems) potrwa do końca listopada 2021 roku. Jest to jedna z kilku inicjatyw mających dokonać integracji danych pochodzących z wielu organizacji, różnych środowisk i wielu różnych inteligentnych urządzeń, której celem jest opracowanie zrównoważonych, wydajnych i bezpiecznych zastosowań w zakresie mobilności na potrzeby przyszłych inteligentnych miast. Więcej informacji: strona projektu ELASTIC

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły