Skip to main content
European Commission logo print header

Enabling supply chain 4.0: Iristick smart safety eyewear

Article Category

Article available in the following languages:

Inteligentne okulary drugiej generacji umożliwią pracownikom terenowym korzystanie z osobistych wyświetlaczy przeziernych HUD

Dzięki nowym okularom, pracownicy potrzebujący pomocy w wykonywanych zadaniach będą mogli poprosić o pomoc eksperta z zewnątrz, który może przeprowadzić ich przez wykonywane zadanie krok po kroku.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Osoby, które nie pracują z tradycyjnym sprzętem biurowym, czasem potrzebują natychmiastowego dostępu do różnorodnych informacji. Pomimo tego, że taką potrzebę mogą zaspokajać między innymi urządzenia przenośne, często wymagają one wykorzystania obu rąk do ich obsługi. Rozwiązaniem tego problemu są inteligentne okulary. Tego rodzaju urządzenia, które pełnią rolę przeziernego wyświetlacza komputerowego typu HUD oraz kamery, istnieją już na rynku. Niektóre spośród nich są sterowane głosem, co pozwala na ich obsługę bez konieczności użycia rąk, podczas gdy inne są sterowane za pomocą przycisków lub dotykowo. Mnogość dostępnych modeli wiąże się również z mnogością sposobów ich połączenia ze smartfonami, choć najpopularniejszym rozwiązaniem pozostaje Bluetooth. Pierwsze przykłady realizacji koncepcji inteligentnych okularów były wysoce niepraktyczne, wymagały bowiem korzystania z nieporęcznych i ciężkich akumulatorów, które nie zapewniały wystarczająco długiego działania na jednym ładowaniu.

Rozwiązanie problemów

Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu IRISTICK opracowali nowy rodzaj inteligentnych okularów, który rozwiązuje szereg problemów trapiących dotychczasowe rozwiązania. Na podstawie informacji od klientów na temat jednej z wcześniejszych wersji urządzenia, zespół projektu IRISTICK wprowadził szereg usprawnień do swojego produktu. „Chcieliśmy opracować inteligentne okulary, które pozwolą użytkownikowi na obsługę aplikacji zainstalowanych na smartfonie pracującym pod kontrolą systemu Android dotykowo i za pomocą poleceń głosowych”, twierdzi Koen Schauwaert, inżynier projektu. „Chcieliśmy również, by akumulator urządzenia pozwalał na korzystanie z niego przez całą 8-godzinną zmianę, a także by urządzenie nie generowało ciepła i promieniowania elektromagnetycznego”. Osiem godzin czasu pracy wymagałoby niestety zastosowania dużego, ciężkiego i nieporęcznego akumulatora. W pierwszych projektach pakiet akumulatorów miał być noszony przez użytkowników na głowach, jednak takie rozwiązanie wymagałoby umieszczenia nadajników w pobliżu mózgu i zwiększałoby wagę urządzenia. Zespół projektu IRISTICK zdecydował się zamiast tego usunąć wszystkie możliwości połączenia bezprzewodowego z urządzeniem i zamiast nich wykorzystać przewód łączący okulary z kieszonkową jednostką centralną, która zasila urządzenie i odbiera wszystkie dane. To właśnie ta jednostka łączy się ze smartfonem użytkownika, który obsługuje aplikację komputerową, przetwarza i magazynuje dane, a także zapewnia urządzeniu dostęp do internetu. Okulary będące częścią zestawu są wyposażone w czujniki ruchu, zlokalizowaną centralnie kamerę, która pozwala osobie z zewnątrz zobaczyć punkt widzenia użytkownika, kamerę zmiennoogniskową, wskaźnik laserowy, źródło światła, dwukierunkowy system audio oraz wyświetlacz typu HUD dla użytkownika. Urządzenie obejmuje również element dotykowy oraz przyciski do sterowania dźwiękiem. Co więcej, użytkownik może poruszać się po aplikacji dzięki poleceniom głosowym, wymawiając na głos nazwy przycisków i poszczególnych pól. W ramach przeprowadzonych do tej pory testów urządzenia okazało się, że polecenia głosowe działają nawet w środowiskach przemysłowych, w których panuje hałas dochodzący do 90 dBA.

Wsparcie dyżurującego eksperta

Jednym z potencjalnych zastosowań nowego urządzenia jest zapewnianie zdalnej pomocy użytkownikom. „Użytkownik może założyć urządzenie, natomiast łączący się z nim ekspert ma możliwość sterowania obiektywem zmiennoogniskowym i latarką”, wyjaśnia Schauwaert. „Zdalny ekspert może przesyłać zrzuty ekranu z adnotacjami lub rysunki techniczne, które są wyświetlane na wyświetlaczu okularów. Co więcej, obie strony mogą ze sobą rozmawiać, zadawać pytania lub przekazywać wskazówki”. Możliwość uzyskania w ten sposób zdalnej pomocy pozwala na zaoszczędzenie kosztów związanych z koniecznością wysłania eksperta w teren. Inne przypadki zastosowania rozwiązania obejmują między innymi sytuację, w której użytkownik może pracować samodzielnie, wykorzystując wyświetlacz do czytania instrukcji dotyczących złożonego procesu. Pracownicy magazynów mogą wykorzystać obiektyw zmiennoogniskowy do skanowania kodów kreskowych. Naukowcy już teraz pracują nad kolejną generacją produktu, ponieważ w obecnej wersji akumulator nie wytrzymuje pełnych 8 godzin, zamiast tego jest łatwy do ponownego załadowania lub wymiany. Dalsze prace nad rozwojem urządzenia mogą pozwolić na osiągnięcie czasu pracy zgodnego z założeniami. Zespół planuje wprowadzić na rynek nową wersję, opracowaną we współpracy z dużym partnerem przemysłowym, w drugiej połowie 2020 roku. Nowy system pozwoli pracownikom terenowym na korzystanie ze zdalnego wsparcia oraz możliwości pracy bez użycia rąk.

Słowa kluczowe

IRISTICK, inteligentne okulary, panel dotykowy, akumulator, pracownik terenowy, wyświetlacz przezierny (HUD), sterowanie dźwiękiem

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania