Skip to main content

A novel approach of organ preservation using anti-necrosis agent before transplantation.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe podejście do konserwacji narządów może kupić zespołom medycznym cenny czas i pomóc uratować ludzkie życie

Bardzo ważnym elementem pomyślnego przeszczepiania narządów jest czas. Choć ulepszono techniki konserwowania pobranych narządów, większość z nich trzeba wykorzystać w ciągu 24 godzin. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu ELAPHARMA znaleźli nowe rozwiązanie, które pozwoli zachowywać narządy przez dłuższy czas i ratować ludzkie życie.

Zdrowie

W 2018 roku na listach pacjentów oczekujących na przeszczep w samej Europie zarejestrowano 150 000 osób. Mimo że 41 000 pacjentów otrzymało przeszczep, na listach w tym roku zarejestrowano 48 000 nowych osób. Oznacza to, że co godzinę na liście oczekujących pojawia się około sześciu nowych pacjentów. Zapotrzebowanie na przeszczep rośnie na całym świecie, jednak podaż narządów jest niewystarczająca do zaspokojenia tak dużego popytu. Braki te są obecnie czynnikiem ograniczającym leczenie wielu pacjentów z przewlekłą niewydolnością narządów, a także przyczyną wydłużania się listy oczekujących. Tymczasem wiele narządów się marnuje, choć tak wiele osób oddałoby wszystko za szansę na nowe życie. Z danych zamieszczonych na kanale informacyjnym dotyczącym praw człowieka wynika, że zaledwie 10 % osób znajdujących się na liście oczekujących otrzymało narząd, a w 2018 roku każdego dnia w Europie umierało średnio 18 osób oczekujących na przeszczep.

Trudna sztuka przekazania narządów od dawców do biorców

Jednym z kluczowych problemów jest okres pomiędzy zamówieniem a przeszczepieniem narządu. Choć ulepszono techniki konserwacji tkanek, większość typów narządów trzeba przetransportować od dawcy do pacjenta w ciągu 24 godzin, co nader często oznacza ogromny pośpiech. Jako że podaż narządów jest znacznie mniejsza niż zapotrzebowanie, utrata któregokolwiek z nich może być tragiczna w skutkach. Twórcy projektu ELAPHARMA, realizowanego przez firmę ElaPharma Ltd, opracowali nowe rozwiązanie, które w przyszłości może pomóc w zachowywaniu narządów na dłużej. „Stawiliśmy czoła fundamentalnemu wyzwaniu w dziedzinie przeszczepiania narządów: wydłużeniu okresu, w trakcie którego można utrzymać narząd przy życiu po jego pobraniu, zapobiegając uszkodzeniom komórkowym poprzez zahamowanie martwicy komórek”, wyjaśnia Roi Paul Nathan, koordynator projektu i dyrektor generalny izraelskiej firmy ElaPharma Ltd. „Żywotność komórkowa narządów, w odniesieniu do których zastosowano innowacyjne rozwiązanie ElaPharma, jest znacznie wyższa, co oznacza lepsze rokowania pacjenta po przeszczepie”, opowiada Nathan.

Zakłócanie szlaków prowadzących do martwicy

Przez ostatnie cztery lata firma pracowała nad technologią umożliwiającą zapobieganie martwicy. Martwica to szereg zdarzeń komórkowych i cząsteczkowych, które w końcu prowadzą do śmierci komórkowej głównych ludzkich narządów. Nathan wyjaśnia: „Unikatowa technologia firmy ElaPharma to przede wszystkim zmiana paradygmatu. Obecne rozwiązania mają na celu spowolnienie uszkodzeń narządów poza ciałem spowodowanych niedokrwieniem i niedotlenieniem. Nasza nowa technologia oddziałuje na szlak martwicy komórkowej. Skupiliśmy się na uszkodzeniach komórkowych, które prowadzą do śmierci komórek i niewydolności narządów, wykorzystując cząsteczki hamujące martwicę”. Zespół spędził 15 lat na rozpoznawaniu kluczowych enzymów proteolitycznych biorących udział w procesie martwicy. Aby to osiągnąć, badacze wykorzystali liczne podejścia biochemiczne, badania enzymów oraz badania przesiewowe biblioteki siRNA. Znaleźli cząsteczki, które selektywnie hamują aktywację enzymów, opóźniając tym samym śmierć komórkową. Następnie zespół wyłonił optymalnych kandydatów dla celów terapeutycznych. Firma ElaPharma przetestowała też aktywne cząsteczki w modelach in vivo pod kątem ostrego zawału mięśnia sercowego. „Na podstawie pozytywnych wyników hamowania martwicy opracowaliśmy nową serię cząsteczek i przetestowaliśmy je pod kątem ich zdolności konserwacyjnych z wykorzystaniem różnych metod. Następnie wybraliśmy najaktywniejszą cząsteczkę i wykorzystaliśmy ją w procesie doskonalenia konserwacji narządów”. Obecnie twórcy projektu analizują sposoby zastosowania ich procesu w warunkach klinicznych.

Słowa kluczowe

ELAPHARMA, przeszczep, dawca, przeszczepianie narządów, zachowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania