CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

IMPACT TB: Implementing proven community-based active case finding interventions in Vietnam and Nepal

Article Category

Article available in the following languages:

Wspieranie decydentów w zrozumieniu sposobów na skuteczną walkę z gruźlicą

Każdego dnia na gruźlicę umiera 3 000 chorych, a ponad 1 000 osób co godzinę ulega zakażeniu. Celem jednego ze wspieranych przez UE projektów jest znalezienie i wyleczenie przypadków gruźlicy w Nepalu i Wietnamie. Są to działania zmierzające do przyspieszenia postępów w eliminacji tej groźnej choroby.

Zdrowie icon Zdrowie

Ogromna większość chorych to najbiedniejsi członkowie naszych społeczeństw, którzy często mają ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej, a ponadto są pozbawieni środków do walki z tą chorobą. Około 60 % z 10 milionów globalnych przypadków zachorowań na gruźlicę obserwowanych każdego roku odnotowuje się w Azji. Najlepszym sposobem kontrolowania gruźlicy, podobnie z resztą jak każdej innej choroby zakaźnej, jest połączenie szczepień z działaniami polegającymi na namierzaniu osób zakażonych oraz leczeniu każdego przypadku w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby. Aby ustalić, jak można to zrobić najskuteczniej, twórcy finansowanego ze środków UE projektu IMPACT TB nawiązali współpracę ze społecznościami w Nepalu i Wietnamie. „Wyszukiwanie aktywnych przypadków oraz sieci diagnostyczne to kluczowe elementy kontrolowania każdej epidemii choroby zakaźnej, a sieć maszynową GeneXpert, którą zainstalowaliśmy na potrzeby projektu IMPACT TB, można też wykorzystać do kontrolowania rozprzestrzeniania się koronawirusa w badanych społecznościach”, wyjaśnia Maxine Caws, główna badaczka z projektu IMPACT TB. W ramach projektu wykryto ponad 2 000 przypadków gruźlicy, które poddano leczeniu. „W Wietnamie i Nepalu dysponujemy dwoma sprawdzonymi modelami znajdowania aktywnych przypadków gruźlicy oraz kompleksowej opieki nad pacjentami. W ramach projektu IMPACT TB chcieliśmy zwiększyć skalę tych strategii, by móc wprowadzić je w całym kraju. W tym celu zgromadziliśmy dane na potrzeby opracowania modelu opartego na dowodach naukowych”, opowiada Caws. Nepal i Wietnam wybrano dlatego, że Medyczny Fundusz Powierniczy w Birat w Nepalu oraz organizacja www.tbhelp.org (Przyjaciele Międzynarodowych Działań na rzecz Zwalczania Gruźlicy) w Wietnamie mają duże i potwierdzone doświadczenie w zakresie skutecznego wdrażania strategii wyszukiwania aktywnych przypadków gruźlicy w tych społecznościach. Koszty związane z gruźlicą znacząco obciążają systemy opieki zdrowotnej obu tych krajów, których dochód pozostaje na poziomie niskim, jak w przypadku Nepalu, bądź średnim, jak w przypadku Wietnamu.

Dostarczenie dowodów na to, że namierzanie zakażeń się opłaca

„Aby móc inwestować w wyszukiwanie aktywnych przypadków gruźlicy, musimy przedstawić dowody na to, że zainwestowane środki posłużą do przeprowadzenia istotnych działań w odniesieniu do choroby. Rządy muszą wiedzieć, ile kosztuje zwiększanie skali strategii namierzania osób zakażonych oraz które zasoby i infrastruktura są niezbędne, by można ją było pomyślnie przeprowadzić”, wyjaśnia Caws. W ramach projektu utworzono i przeanalizowano dane w celu opracowania projektów przepisów we współpracy z partnerem konsorcjum, Instytutem Karolinska. Mają one pomóc krajowym programom zwalczania gruźlicy we wdrożeniu realistycznych i zoptymalizowanych strategii wyszukiwania przypadków.

Praktyczne działania, które umożliwią wyszukiwanie aktywnych przypadków

Nepalski Krajowy Plan Strategiczny ma na celu zwiększenie liczby zgłoszonych przypadków o 20 000 do 2025 roku. „Nasze działania jasno wskazały drogę do osiągnięcia tego celu”, stwierdza Caws. W ramach projektu zaprezentowano, w jaki sposób wyszukiwanie aktywnych przypadków może ograniczyć obciążenia finansowe, jakie pacjenci z gruźlicą i ich rodziny ponoszą przez chorobę, a także sposób, w jaki podmioty opieki zdrowotnej mogą zoptymalizować swą strategię, aby ograniczyć koszty ponoszone przez państwo. Twórcy projektu podali również, na których grupach populacji należy się skoncentrować, aby zoptymalizować strategię. Dodatkowo badacze zademonstrowali wartość zaawansowanych testów GeneXpert na przykładzie gminnych ośrodków zdrowia. „Podkreśliliśmy też potrzebę stworzenia synergii pomiędzy krajowymi programami zwalczania gruźlicy, grupami społeczności związanymi z Globalnym Funduszem, a także rządowymi usługami zdrowotnymi w każdym regionie”, opowiada Caws. W Wietnamie w ramach projektu dowiedziono, że przesiewowe badania rentgenowskie klatki piersiowej pozwalają wykryć wiele osób zakażonych gruźlicą, które nie mają klasycznych objawów, takich jak kaszel. Tak więc jednym z zaleceń przygotowanych w ramach projektu była optymalizacja przeprowadzanych obecnie badań rentgenowskich: oferowanie zaproszeń na częściowo refundowane lub bezpłatne badania przesiewowe oraz wydłużenie godzin pracy w celu zwiększenia liczby badań przeprowadzanych na osobach z grupy ryzyka. Projekt IMPACT TB przyczynił się między innymi do rozpropagowania strategii wyszukiwania aktywnych przypadków w krajowych programach zwalczania gruźlicy. Dodatkowo wyniki uzyskane w projekcie posłużą do aktualizacji wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia w 2020 roku.

Słowa kluczowe

IMPACT TB, Nepal, Wietnam, wyszukiwanie aktywnych przypadków, badania przesiewowe, gruźlica

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania