Skip to main content

Intelligent debt recovery platform.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentne dochodzenie wierzytelności przyniesie korzyści konsumentom i branży windykacji

Nikomu jeszcze nie udało się skorzystać na niespłacaniu długów. Firma Cerebreon oferuje rozwiązanie wykorzystujące potencjał, jaki kryje się w uczeniu głębokim i sztucznej inteligencji, które może wspomóc zarządzanie danymi w branży windykacji.

Zdrowie

Administracja związana z windykacją wierzytelności w znacznym stopniu zwiększa koszty operacyjne firm windykacyjnych – wiele z nich nadal polega na manualnych, podatnych na błędy procesach. Szybki wzrost liczby przypadków nadmiernego zadłużenia może negatywnie odbijać się także na jakości zarządzania pojedynczymi przypadkami, odsuwając dobrostan konsumentów na dalszy plan i przyczyniając się do wzrostu zaległości w spłacie długów. Firma Cerebreon opracowała opartą na chmurze platformę wspierającą program do zarządzania przypadkami nadmiernego zadłużenia i dochodzenia wierzytelności, która ułatwi pracę firmom windykacyjnym. Platforma powstała na serwerze Microsoft Azure, a użytkownicy mogą bezpiecznie z niej korzystać w przeglądarce. Unijne finansowanie projektu Cortx pozwoliło firmie Cerebreon zebrać opinie potencjalnych klientów, dzięki którym zespół mógł poprawić użyteczność i bezpieczeństwo platformy. Kluczowym rezultatem projektu było udowodnienie, że technologia ta może zostać również zintegrowana z oprogramowaniem do zarządzania portfelem dłużnym wykorzystywanym w oddziałach bankowych odpowiedzialnych za wierzytelności nieregularne.

Dochodzenie wierzytelności oparte na uczeniu maszynowym

Platforma firmy Cerebreon zarządza windykacją w oparciu o prognozy dotyczące prawdopodobnych zdarzeń opracowane z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego, które automatycznie przetwarzają i analizują dokumenty windykacyjne. Rozpoznawanie wzorców i automatyzacja przepływów pracy opierają się na „nadzorowanym” uczeniu maszynowym, którego algorytmy powstają na podstawie danych historycznych, jak i „nienadzorowanym” uczeniu maszynowym, którego algorytmy bazują na danych zbieranych bezpośrednio w czasie rzeczywistym. Wydajność platformy została sprawdzona w jednej z wiodących firm windykacyjnych w Zjednoczonym Królestwie. Zespół skupiał się na jej funkcjonalności w zakresie zbierania danych i automatyzacji. System przetworzył ponad 8 000 dokumentów windykacyjnych, nadrabiając znaczne zaległości w rozwiązywaniu spraw w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Ponad 90 % dokumentów zostało zatwierdzonych automatycznie, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych, a system osiągnął stopień dokładności wynoszący ponad 98 %. Platforma wykonywała tę pracę 50 razy szybciej niż człowiek. „Dzięki unijnemu finansowaniu nie musieliśmy zaczynać od stworzenia technologii, tak jak musi to robić większość firm technologicznych. Mogliśmy za to w pełni poznać potrzeby, na które odpowiedzią miała być nasza platforma”, mówi Kenneth Doherty, dyrektor operacyjny w firmie Cerebreon i koordynator projektu.

Każdy skorzysta na lepszym zarządzaniu ryzykiem

Trudna sytuacja finansowa może mieć druzgocący wpływ na życie jednostki. W najgorszych przypadkach doprowadza ją do ubóstwa, wywołuje zaburzenia psychiczne, a nawet staje się przyczyną samobójstwa. Kredyty konsumpcyjne, a ostatnio również kryzys związany z pandemią COVID-19, sprawiają, że sytuacja konsumentów jest jeszcze trudniejsza. Zautomatyzowane procesy przyniosą korzyści firmom windykacyjnym, wierzycielom i samej gospodarce, zwiększając wydajność zbierania danych i liczbę rozwiązywanych spraw. Jednak platforma przede wszystkim gwarantuje sprawiedliwe traktowanie i ochronę przed możliwym do przewidzenia ryzykiem osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Instytucje finansowe mogą na przykład rozpoznać u nich wczesne oznaki nadmiernej konsumpcji i udzielić im wsparcia. „Chociaż sami jesteśmy przedsiębiorstwem chcącym osiągać jak najlepsze wyniki finansowe, kierujemy się etosem, który wyklucza uciekanie się do niewłaściwych praktyk”, mówi Doherty. Zespół rozpoznał trzy różne grupy klientów: firmy zajmujące się obsługą wierzytelności, które zarządzają sprawami w imieniu konsumenta/osoby fizycznej; wierzyciele starający się odzyskać dług konsumencki; oraz firmy zarządzające wierzytelnościami w imieniu wierzycieli/kredytodawców. Firma w pierwszej kolejności skupi się na rynku windykacji w Zjednoczonym Królestwie, a następnie poszerzy swoją działalność o Europę i Amerykę Północną. Uzyska ona bezpośredni dostęp do rynku dzięki wsparciu wyspecjalizowanej agencji ds. rozwoju handlowego i partnerstw z firmą Accenture Fintech Innovation Lab i Microsoft. Zespół aktualnie poprawia integrację platformy z systemami klienta oraz kontynuuje testy bezpieczeństwa, żeby móc jeszcze w tym roku wprowadzić rozwiązanie na rynek.

Słowa kluczowe

Cortx, nadmierne zadłużenie, dochodzenie wierzytelności, niespłacony dług, uczenie maszynowe, dług, konsument, wierzyciel, algorytmy, COVID-19

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania