Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

WYZNACZANIE TRENDÓW W NAUCE: Obostrzenia wprowadzone w Europie w związku z COVID-19 ocaliły miliony istnień, twierdzą badacze

W badaniu szacuje się, że wprowadzenie ograniczeń związanych z COVID-19 ocaliło ponad 3 miliony ludzi w Europie od śmierci z powodu tej choroby.

Badania podstawowe
Zdrowie

Zespół badaczy z uczelni Imperial College London ocenia, że w ten sposób od marca do maja zapobieżono ponad 3 milionom zgonów w 11 europejskich krajach. W opublikowanym w czasopiśmie naukowym „Nature” badaniu oceniano wpływ restrykcji wprowadzonych w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Zjednoczonym Królestwie. Zespół wykorzystał dane z Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dotyczące liczby zgonów zarejestrowanych w tych 11 krajach. Do początku maja z powodu koronawirusa zmarło około 130 000 osób.

Co stałoby się, gdyby ograniczeń nie wprowadzono?

Badacze użyli techniki modelowania komputerowego, aby dowiedzieć się, jaka byłaby liczba zgonów w przypadku niewprowadzenia środków izolacyjnych. Oszacowali, że gdyby nie podjęto takich działań, jak dystansowanie społeczne i zakaz dużych zgromadzeń, do 4 maja zmarłoby 3,2 miliona ludzi. W czołówce krajów, w których udało się zapobiec największej liczbie zgonów, znalazły się: Francja (690 000), Włochy (630 000) oraz Niemcy (560 000). Według szacunków, do końca kwietnia zakażonych w całej Europie było aż 15 milionów osób. W tych krajach liczba zakażonych stanowiła 4 % populacji. W komunikacie prasowym, autor badania dr Samir Bhatt z Centrum Analiz Globalnych Chorób Zakaźnych (MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis) na Imperial College London stwierdził: „To badanie wskazuje, że bez podjęcia działań, takich jak dystansowanie, izolacja czy zamknięcie szkół, COVID-19 mógłby spowodować o wiele więcej zgonów. Wskaźnik transmisji wirusa obniżył się z wysokiego do poziomu kontrolowanego we wszystkich badanych przez nas europejskich krajach. Nasza analiza wskazuje także na znacznie większą liczbę infekcji w tych krajach, niż wcześniej szacowano. Należy skupić się teraz na kontynuowaniu działań koniecznych do tego, by utrzymać transmisję wirusa SARS-CoV-2 pod kontrolą”.

Miliony Europejczyków ocalonych

Prowadzący badanie Seth Flaxman, starszy wykładowca na wydziale Matematyki na Imperial College London, zauważa: „Nasz model wskazuje, że działania podjęte w tych krajach w marcu 2020 roku okazały się skuteczne w kontrolowaniu epidemii, zmniejszając przyrost zachorowań i znacznie redukując liczbę osób potencjalnie zakażonych wirusem SARS-CoV-2”. Jak wynika z badania, podjęte na szeroką skalę działania niefarmakologiczne, w szczególności wprowadzone obostrzenia, miały istotny wpływ na obniżenie wskaźnika rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, którym według danych ECDC z 16 czerwca zakaziło się ponad 8 milionów ludzi, z czego ponad 436 000 osób zmarło. Działania niefarmakologiczne, mające na celu zmniejszenie szybkości transmisji COVID-19, w tym dystansowanie społeczne i wprowadzone obostrzenia, przyczyniły się do obniżenia wskaźnika transmisji o 81 %. Autorzy badania przyznają, że ograniczeniem ich modelu było założenie, że każde z działań będzie miało taki sam rezultat we wszystkich krajach, podczas gdy w rzeczywistości różnił się on w zależności od kraju. „Nie możemy z pewnością powiedzieć, że aktualnie podejmowane działania pozwolą nadal kontrolować epidemię w Europie, natomiast dalsze utrzymywanie się obecnych trendów będzie powodem do optymizmu”, konkludują autorzy w pełnej wersji badania.

Słowa kluczowe

COVID-19, koronawirus, izolacja, transmisja, interwencja