Skip to main content
European Commission logo print header

Take the mystery out of battery life.

Article Category

Article available in the following languages:

Zestaw do analizowania stanu akumulatorów rewolucją na rynku elektroniki

Oprogramowanie analityczne zapewniające szczegółową analizę żywotności akumulatora oraz możliwości jego ponownego użycia i recyklingu, może pomóc producentom elektroniki w wejściu w obszar gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Dostępność akumulatorów nadała mającemu miejsce w Europie przejściu z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii znacznej dynamiki. Dzięki niej zarówno dostawcy energii, jak i użytkownicy zyskują wygodne i wydajne narzędzie magazynowania energii, które pomaga zrównoważyć zauważalne w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii niedostatki źródeł energii odnawialnej. Michal Šaštinský, koordynator projektu i prezes zarządu czeskiej firmy BatteryCheck zauważa: „Akumulatory są obecnie podstawowym źródłem energii w praktycznie wszystkich urządzeniach elektronicznych. Znajdziemy je w telefonach komórkowych i pojazdach z napędem elektrycznym, ale także w rozwiązaniach przemysłowych i czujnikach Internetu rzeczy (IoT). W codziennym użyciu są obecnie miliardy akumulatorów i baterii jednorazowych, a ich liczba rośnie wykładniczo”. Jednakże, nienależnie od tego, ilu zasilanych z baterii lub akumulatorów urządzeń codziennie używa każdy z nas, nie oznacza to, że konsumenci – i producenci – korzystają z tej technologii tak wydajnie, jak mogliby. Michal Šaštinský mówi: „Sposób używania akumulatorów, nieużywania ich czy też nieprawidłowego używania wpływa na ich wydajność. Każdemu z nas zdarzyło się znaleźć w sytuacji, w której akumulator czy bateria rozładowały się w najmniej odpowiednim momencie. Co możemy zrobić, żeby przedłużyć ich trwałość? Czy akumulator pod koniec swojego »życia« naprawdę nie nadaje się już do użytku? A może można wykorzystać go ponownie, być może w innym celu, by jakoś zagospodarować części, z których został wykonany?”.

Rozwiązania działające w chmurze

Aby zmierzyć się z tym problemem, firma BatteryCheck opracowała oprogramowanie analityczne działające w chmurze, którego zadaniem jest monitorowanie wydajności akumulatorów stosowanych w urządzeniach elektronicznych. Z założenia producenci mieliby móc korzystać z niego bez dodatkowego wkładu pracy ze swojej strony. Šaštinský wyjaśnia: „Wy dostarczacie dane, my przedstawiamy wyniki analizy”. Firma BatteryCheck zakłada, że tak przygotowana informacja zwrotna miałaby postać zaleceń dotyczących dalszego użycia, przewidywania dotyczącego końca okresu przydatności akumulatora do użytku oraz zaleceń dotyczących optymalnego recyklingu i ponownego wykorzystania jego części. Dysponując taką wiedzą, producenci urządzeń mogliby wydłużyć czas życia akumulatorów i skuteczniej wykorzystywać półprodukty wykorzystywane do ich wytwarzania. Šaštinský dodaje: „Chodzi nam o zdemitologizowanie czasu życia akumulatora i rozwiązanie już dziś problemów, które mają się dopiero pojawić. Sądzę, że przemysł powinien zareagować już teraz i zacząć monitorować akumulatory w możliwie dużej liczbie zasilanych nimi urządzeń”.

Przedefiniowanie czasu życia akumulatora

Podczas trwania finansowanego ze środków UE projektu Šaštinský i jego zespół skontaktowali się z wytwórcami urządzeń zasilanych z akumulatorów. Ich celem było przekazanie informacji o wyjątkowej ofercie technologicznej firmy BatteryCheck oraz rozpoczęcie zbierania danych. Šaštinský wyjaśnia: „Odkryliśmy, że choć producenci skupiają się przede wszystkim na funkcjonalności i projekcie samego urządzenia, nie zaniedbują jednak kwestii wydajności akumulatora. Jednocześnie stwierdziliśmy, że nie mają specjalistycznej wiedzy z zakresu pozyskiwania akumulatorów oraz wydajnego integrowania ich z własnymi produktami. W wielu firmach znacznym problemem jest konserwacja profilaktyczna, wymiana czy gwarancyjna obsługa akumulatorów. Dlatego też producenci wykazali znaczne zainteresowanie nawiązaniem współpracy z nami”. Šaštinský i jego zespół przystąpili do pracy, pomagając grupie firm z sektora elektronicznego przygotować urządzenia „zaprojektowane do współpracy z oprogramowaniem BatteryCheck”. Urządzenia te z założenia będą wyposażone w akumulatory optymalne dla ich rodzaju i będą w stanie mierzyć stan akumulatora, monitorować go i przesyłać te dane do chmury. Šaštinský mówi: „W ten sposób zyskamy dostęp do danych, których potrzebujemy do prowadzenia analiz, i będziemy mogli dostarczyć producentom ich wyniki. Dzięki temu urządzenie oraz akumulatory będą pracować w sposób przewidywalny i przez możliwie długi czas”. Mimo że technologia ta ciągle znajduje się w stadium nieprzynoszącym zysków, Šaštinský jest przekonany, że z czasem zyska sobie akceptację rynku. Dodaje przy tym: „Gdy technologia ta zostanie wprowadzona w odpowiedniej liczbie dostępnych na rynku urządzeń, zacznie generować zyski. Jestem przekonany, że nasza wizja i koncentrowanie się na propagowaniu wydłużania życia akumulatorów dzięki analizie wkrótce stanie się rynkowym standardem we wszystkich zasilanych z nich urządzeniach”.

Słowa kluczowe

BatteryCheck, akumulator, dane, oprogramowanie, elektronika, energia odnawialna, paliwa kopalne, elektryczny, IoT

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania