CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Promowanie większego udziału innowacyjnych metod w nauczaniu przedmiotów ścisłych

Aby umożliwić osiągnięcie tego celu, specjaliści z obszaru edukacji w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (ang. science, technology, engineering and mathematics, STEM) oraz ustawodawcy z całej Europy współpracują na rzecz wspierania działań promujących kompetencje cyfrowe i włączenie.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Korzystanie z Internetu, narzędzi online oraz różnego rodzaju technologii, takich jak sztuczna inteligencja, zmieniło sposób, w jaki ludzie pracują, komunikują się ze sobą i prowadzą biznes. Ponadto izolacja związana z ochroną przed COVID-19 spowodowała konieczność pracy zdalnej, prowadzenia zajęć szkolnych w domu oraz nauki na odległość. To z kolei sprawiło, że firmy, instytucje publiczne, szkoły, przedsiębiorstwa z sektora MŚP, samozatrudnieni, osoby starsze, nauczyciele oraz rodzice szukali nowych sposobów, by nauczyć się obsługi technologii cyfrowych. Taki rozwój wypadków skłonił do szerokiej refleksji, że dostęp do tych technologii, jak i umiejętność wykorzystania ich oraz kompetencji cyfrowych są ważniejsze niż kiedykolwiek. Jak wskazała Komisja Europejska w raporcie Digital Economy and Society Index Report 2019, w roku 2017 „poziom kompetencji cyfrowych 43 % populacji UE był niewystarczający”. W raporcie tym podkreślono również, że 35 % pracowników w UE nie miało nawet minimalnych, podstawowych kompetencji cyfrowych. „Ciągłe uczenie się i podnoszenie swoich kwalifikacji nadal pozostaje jednym ze sposobów na lepsze wyposażenie pracownika w umiejętności cyfrowe, a przez to większą odporność biznesu na zmiany”, jak stwierdzono w poście na blogu związanym z finansowanym przez UE projektem Scientix 4. Marc Durando, dyrektor wykonawczy sieci European Schoolnet będącej koordynatorem projektu, oraz Anja Monrad, starsza wiceprezes i kierownik generalna w firmie Dell Technologies, w swoim wpisie na blogu wyjaśniają: „Zachęcamy ustawodawców i sektor edukacji do stanowczego włączenia kompetencji cyfrowych w szkolne programy nauczania oraz promowania umiejętności cyfrowych wśród ludzi w każdym wieku”. Autorzy dodają: „Sektor publiczny powinien współpracować z sektorem prywatnym, aby osoby uczące się mogły skorzystać z eksperckiej wiedzy firm w zakresie kompetencji cyfrowych poprzez mentoring i organizowane praktyki. Ściślejsza współpraca sektora publicznego i biznesu będzie także kluczowa, jeżeli chodzi o zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom możliwości ciągłego rozwoju kompetencji oraz programów przebranżowienia pracowników”.

Dociekanie i nauka

Projekt Scientix 4 „promuje nauczanie przedmiotów ścisłych oparte na dociekaniu (ang. Inquiry-Based Science Education, IBSE) oraz inne inicjatywy na szczeblu krajowym,” zgodnie z informacjami zawartymi w arkuszu informacyjnym projektu na portalu CORDIS. Stanowi on wsparcie paneuropejskiej współpracy pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych, badaczami w dziedzinie edukacji oraz pozostałymi specjalistami w zakresie nauczania STEM a ustawodawcami. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej projektu, w pierwszym etapie projektu (2009–2012) stworzono portal internetowy, mający gromadzić i prezentować informacje o europejskich projektach edukacyjnych z dziedziny przedmiotów ścisłych i ich wyniki, oraz zorganizowano kilka warsztatów dla nauczycieli. Podczas drugiego etapu, realizowanego od 2013 do 2016 roku, projekt Scientix 2 był adresowany do krajowych społeczności nauczycieli, przyczyniając się do rozwoju „narodowych strategii mających na celu zwiększenie zakresu korzystania z metody opartej na dociekaniu oraz innych innowacyjnych podejść w nauczaniu treści matematyczno-przyrodniczych”. Trzeci etap tej inicjatywy, Scientix 3, rozpoczął się w 2016 roku i zakończył we wrześniu 2019 roku. Obecnie realizowany, czwarty etap potrwa do grudnia 2022 roku. Etap ten „przyczyni się do rozwoju narodowych strategii zwiększenia i promowania metody IBSE oraz innych projektów, mających z kolei na celu wdrożenie praktyk nauczania w ramach edukacji STE(A)M, tj. w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuk pięknych oraz matematyki, co pomoże w edukowaniu przyszłych obywateli na temat znaczenia tych dziedzin wiedzy w społeczeństwie”, jak wyjaśniono na portalu CORDIS. Scientix 4 koordynuje, mająca swą siedzibę w Brukseli, sieć europejskich ministerstw edukacji – European Schoolnet. W ostatnim czasie w jej ramach udostępniono usługę Scientix Online Meeting Room nauczycielom, pedagogom, badaczom, bibliotekarzom oraz koordynatorom projektów związanych z aktywnościami, webinariami i wydarzeniami w wersji online. Kolejny z postów na blogu dotyczącym tego projektu zwraca z kolei uwagę na znaczenie społeczności Scientix: „Wszyscy nauczyciele powinni zdać sobie sprawę, jak silna i wspierająca jest obecnie społeczność, która za nimi stoi i którą mogą współtworzyć. W ten sposób zyskają większą pewność w swoim podejściu do uczniów”. Takie wsparcie było szczególnie istotne podczas izolacji związanej z COVID-19. Więcej informacji: strona projektu Scientix 4

Słowa kluczowe

Scientix 4, Scientix, STEM, kompetencje cyfrowe, edukacja, sieć European Schoolnet

Powiązane artykuły