Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Uhonorowanie specjalistów i badań w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki

Celem kampanii STEM Discovery 2021 jest uhonorowanie działań na rzecz rozwoju edukacji w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (wspólnie nazywanych przedmiotami STEM) w Europie. Organizowane w tym roku aktywności są niezwykle różnorodne i skupiają się na zrównoważonym rozwoju i obywatelstwie.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Rosnące zapotrzebowanie na kreatywne metody rozwiązywania problemów w naszej rozwijającej się gospodarce uświadomiło nam jedno: umiejętności związane z dziedzinami STEM nie mogą już być wyłączną domeną naukowców i inżynierów. Jedną z międzynarodowych inicjatyw będących wyrazem uznania dla specjalistów i badań naukowych w dziedzinach STEM jest kampania STEM Discovery. Tegoroczna edycja porusza tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i obywatelstwem. Organizatorzy wydarzenia, zespół finansowanego ze środków UE projektu Scientix 4, zaprosili zainteresowane strony z sektora edukacji z Europy i reszty świata do angażowania się w działania mające na celu promowanie przedmiotów STEM. Od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 roku zespoły projektowe, organizatorzy, biblioteki, szkoły, uniwersytety i kluby młodzieżowe będą mogły uczestniczyć w jednej z największych na świecie kampanii STEM. Kulminacja działań będzie mieć miejsce w tygodniu od 23 do 30 kwietnia. Jak wziąć w nich udział? To proste – wystarczy zorganizować aktywności koncentrujące się na przedmiotach STEM i umieścić je na mapie kampanii STEM Discovery. Na stronie Scientix podano kilka przykładów działań, takich jak organizacja webinariów, dyskusji, quizów i innych wydarzeń internetowych skierowanych do uczniów lub przygotowanych z ich pomocą, a także opracowanie internetowych kursów za pomocą platformy Scientix Moodle oraz prowadzenie webinariów i wydarzeń na żywo z wykorzystaniem pokoju konferencyjnego Scientix Online Meeting Room. Wśród pozostałych pomysłów znalazły się także: uczestnictwo w wydarzeniach internetowych organizowanych w ramiach kampanii i tworzenie wpisów na bloga kampanii STEM Discovery. Szkoły, zespoły projektowe i organizacje mogą ponadto stać się oficjalnymi partnerami tego wydarzenia.

Konkursy STEM

To jednak nie wszystko. W ramach tegorocznej edycji kampanii STEM Discovery organizowanych jest 10 konkursów, które przyciągną uwagę szkół. Jednym z nich jest konkurs STE(A)M IT skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i średnich, który ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej znaczenia kreatywności i zintegrowanego podejścia w nauczaniu przedmiotów STEM. Uczestnicy muszą przesłać własne scenariusze lekcyjne lub wypróbować stworzony przez organizatorów konkursu scenariusz na lekcji i opisać swoje doświadczenia. Zwycięzcy otrzymają propozycję dołączenia do Sieci Doradców Zawodowych STE(A)M IT, a ich zgłoszenia zostaną wprowadzone do repozytorium Scientix i zamieszczone na portalu STE(A)M IT. Nauczyciele, którzy dbają, by ich zajęcia były bardziej zorientowane na przyrodę i prawdziwe życie, mogą zgłosić się do udziału w konkursie Rozwiązania oparte na zasobach przyrody w edukacji 2021. Jego celem jest ukazanie korzyści społecznych, środowiskowych i gospodarczych płynących z edukacji w zakresie przedmiotów STEM. Podobnie jak w przypadku konkursu STE(A)M IT, uczestnicy muszą przesłać własne scenariusze lekcyjne lub wypróbować stworzony przez organizatorów scenariusz na lekcji i opisać swoje doświadczenia. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonionych zostanie nawet 60 zwycięzców. Pozostałe konkursy organizowane w ramach kampanii skupiać się będą na najważniejszych problemach, z jakimi borykamy się obecnie, w których rozwiązaniu może pomóc nauczanie przedmiotów STEM. Wśród poruszanych kwestii znajdują się między innymi: czysta technologia, alternatywy dla testów na zwierzętach w nauce, nauczanie w czasach pandemii, zmiana klimatu i dyskryminacja ze względu na płeć. Zespół projektu Scientix 4, czyli czwartej edycji zapoczątkowanego w 2009 roku projektu Scientix, będzie dalej zbierać informacje na temat europejskich projektów w dziedzinach STEM i udostępniać je za pośrednictwem portalu internetowego. Celem jego uczestników jest poszerzenie działań w zakresie rozwoju zawodowego, wspieranie budowania społeczności i nawiązanie współpracy z europejskimi partnerami do momentu zakończenia projektu w grudniu 2022 roku. Więcej informacji: strona projektu Scientix 4

Słowa kluczowe

Scientix 4, kampania STEM Discovery 2021, STEM, nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, matematyka, konkurs

Powiązane artykuły