Skip to main content

An innovative, effective and minimally-invasive retinal cell therapy combined with a new injection system for treatment of retinal degenerative diseases.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Celowane dostarczanie leku poprawi leczenie siatkówki

Innowacyjny system dostarczania leku do konkretnego obszaru oka może zwiększyć skuteczność leczenia chorób siatkówki.

Zdrowie

Zwyrodnienie siatkówki stanowi jedną z głównych przyczyn nieodwracalnego pogorszenia się wzroku, a nawet ślepoty. Cierpi na nie około 200 milionów ludzi na świecie. Szacuje się, że liczba ta będzie w nadchodzących latach rosła, głównie z uwagi na starzenie się ludności i światową epidemię cukrzycy. „Siatkówka składa się z fotoreceptorów, czyli światłoczułych komórek”, wyjaśnia koordynator projektu EIS, Hagay Drori, dyrektor ds. operacyjnych w izraelskiej firmie Everads Therapy. „Ich zwyrodnienie prowadzi do zaburzenia funkcjonowania siatkówki, czego skutkiem jest rozmazany lub zniekształcony obraz, a nawet całkowita utrata wzroku”. Wśród obecnie dostępnych metod leczenia wyróżniamy między innymi regularne lub okresowe iniekcje leku blokującego naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka (anty-VEGF), który podaje się za pomocą igły bezpośrednio do gałki ocznej. „Największe wyzwanie związane z tą metodą leczenia chorób siatkówki polega na wydajnym dostarczeniu leku w konkretne miejsce”, dodaje Moshe Weinstein, prezes wykonawczy w firmie Everads Therapy. „Nie wszystkie leki są w stanie dotrzeć do tylnej części oka”.

Wymagane ulepszenia

W odpowiedzi na te ograniczenia, izraelski start-up Everads Therapy opracował opatentowany system dostarczania leku do przestrzeni nadnaczyniówkowej, który będzie wykorzystywany w leczeniu chorób siatkówki. Przestrzeń nadnaczyniówkowa znajduje się w tylnej części oka i od ostatnich kilku lat cieszy się rosnącym zainteresowaniem jako potencjalne miejsce podawania leków. Koncepcja ta i metoda są pomysłem Ygala Rotenstreicha z Centrum Medycznego Sheba w Izraelu – największego centrum medycznego w tym kraju i największego szpitala na całym Bliskim Wschodzie. „Najważniejsze dla nas było opracowanie systemu dostarczania leku, który byłby jednocześnie skuteczny i bezpieczny”, mówi Drori. „Uważamy, że nasza metoda jest bardziej precyzyjna i mniej inwazyjna niż inne obecnie dostępne metody”. Badania potwierdziły skuteczność prototypu systemu w zakresie podawania różnego rodzaju terapii do siatkówki oka, takich jak terapie komórkowe, anty-VEGF i terapie przedłużonego uwalniania. „Wykorzystując naszą metodą, wykonaliśmy przeszczep ludzkich dojrzałych komórek zrębowych pobranych ze szpiku kostnego do modeli zwierzęcych”, mówi Drori. „Zapobiegło to uszkodzeniu fotoreceptorów, a także poprawiło funkcjonowanie siatkówki i przyniosło lepsze rezultaty niż w przypadku innych dostępnych obecnie technik”. Celem zespołu finansowanego ze środków UE projektu EIS było wykonanie kolejnych kroków w stronę wprowadzenia innowacyjnego rozwiązania Everads Therapy na rynek. Przeprowadzono analizę ryzyka i szans związanych z pomyślną komercjalizacją oraz opracowano plan rozwoju produktu i strategię dotyczącą wdrażania technologii. Zespół chciał przede wszystkim upewnić się, że firma jest gotowa na współpracę z najważniejszymi przedsiębiorstwami farmaceutycznymi. „Ustaliliśmy, że nawiązanie współpracy z firmami farmaceutycznymi w zakresie rozwoju wspólnego produktu stanowi najlepszą strategię biznesową”, mówi Drori. Dzięki projektowi EIS zespół Everads Therapy poznał także wymagania użytkowników. Opracowano materiały szkoleniowe, które mają pomóc okulistom wykorzystywać system. Zdaniem Drori przygotuje to ich produkt do wprowadzenia na rynek.

Sukces dzięki współpracy

Od momentu zakończenia projektu zespołowi Everads Therapy udało się podpisać umowę opcji z dużą światową firmą farmaceutyczną. Dzięki temu system dostarczania leku zostanie poddany ocenie wraz z kilkoma produktami farmaceutycznymi, które dostarczane są do przestrzeni nadnaczyniówkowej. „Współpraca ta stanowić będzie potwierdzenie potencjalnych korzyści naszej metody dostarczania leku”, mówi Drori. Firma skupia się teraz na budowaniu podobnych relacji z innymi firmami farmaceutycznymi, co przybliży ją do wprowadzenia terapii siatkówki na rynek. „Teoretycznie nasza metoda może być wykorzystywana do dostarczenia każdego leku do przestrzeni nadnaczyniówkowej”, mówi. „Mamy nadzieję, przyczyni się ona do poprawy leczenia chorób siatkówki i przyniesie ulgę w cierpieniu milionom ludzi na świecie”.

Słowa kluczowe

EIS, siatkówka, siatkówkowy, oko, nadnaczyniówkowy, farmaceutyczny, choroba, ślepota, cukrzyca, fotoreceptory

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania